Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 67

Платная работа

Цена: 250.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА.. 5

1.1. Сутність і структура сучасного світового господарства. Особливості дії економічних законів. 5

1.2. Глобальні проблеми світогосподарського розвитку. 12

1.3. Світове господарство як зростаюча суперечлива цілісність. 18

2. ТРАДИЦІЙНІ І СТРАТЕГІЧНІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС.. 24

2.1. Сутність міжнародних економічних відносин, трансформація їх. 24

2.2. Характеристика основних форм міжнародних економічних відносин. 34

2.3. Регулювання світових господарських зв'язків. 41

2.4. Платіжний баланс як відображення економічного стану країни. 45

3. 3ОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ І ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО.. 49

3.1. Об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України. 49

3.2. Основні напрями, форми і суб'єкти зовнішньоекономічних відносин України  54

3.3. Роль економічної реформи в інтеграції України у світову економічну систему  60

ВИСНОВКИ.. 65

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 67

ВСТУП

В сучасному світі виробляти всі види товарів, так як і створювати і удосконалювати всі типи факторів виробництва, не під силу ні одній, навіть найбагатшій країні.

Міжнародна економіка є тим механізмом, який може забезпечити досягнення цих цілей в інтересах всіх країн.

Після кризи 30-х років, яка потрясла буквально весь світ світове господарство виявилось розбалансованим. Країни входили в торгові війни між собою. З появою перших комп’ютерів, які показали здатність замінити не тільки фізичний, але й розумовий труб людини, що нерідко називають науково-технічною революцією, фінансування, хоча і продовжувало грати свою обслуговуючу роль, перетворилось в самостійну сферу міжнародного спілкування. Причому його масштаби, які погано піддаються оцінці, можуть виявитись значно більшими, ніж масштаби світової торгівлі і міжнародного руху факторів виробництва. До середини ХХ ст. поступово виникло розуміння того, що світове господарство не в силі стабільно функціонувати без якихось спільних для всіх країн механізмів координації і управління.

На мікрорівні фірми стали активніше утворювати вертикальні схеми управління відтворювальними процесами, в багатьох країнах світу. На макрорівні буквально протягом десятиріччя виникла ціла система міждержавних економічних і фінансових організацій з мандатом спостерігати за світовим економічним розвитком, попереджувати про виникнення дисбалансів і надавати країнам у випадку необхідності все стороню підтримку. В їх числі – Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Світова торгова організація, Організація Об’єднаних Націй, декілька об’єднань в Європі і багато інших.

Все це дозволяє зробити висновок, що в другій половині ХХ ст.. ринкова економіка перейшла в нове, більш високе, ніж світове господарство, стала міжнародною.

Ознаки міжнародної економіки є:

1) розвинута сфера міжнародного обміну товарами на базі міжнародної торгівлі;

2) розвинута сфера міжнародного руху факторів виробництва, перш за все в формах вводу – виводу капіталу, робочої сили і технології;

3) міжнародні форми виробництва на підприємствах. розташованих в декількох країнах, в першу чергу в рамках ТНК;

4) самостійна міжнародна фінансова сфера, не пов’язана з обслуговуванням ні міжнародного руху товарів ні руху факторів виробництва;

5) система міжнаціональних і наднаціональних, міждержавних і недержавних механізмів міжнародного регулювання в цілях забезпечення збалансованості і стабільності економічного розвитку;

6) економічна політика держав, яка виходить із принципів відкритої економіки.

Отже, міжнародна економіка (international economics) – частина теорії ринкової економіки, яка вивчає закономірності взаємодії господарських суб’єктів різних держав в області міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва і фінансування і формування міжнародної економічної політики.

Закрыть

Международная экономика как система мирового хозяйства и международных экономических отношений

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22 и (050) 297–73–76
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.