Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ «СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА»  5

1.1. Поняття стратегії розвитку підприємства. 5

1.2. Вибір та обґрунтування стратегічного розвитку підприємства. 13

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ.. 17

2.1. Загальна характеристика організації 17

2.2. Діагностика макросередовища та ділового оточення. 22

2.3. Діагностика внутрішнього середовища організації 28

РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ТОВ «УКРТЕХНОФОС». 41

3.1. Основні заходи підвищення ефективності та розвитку підприємства. 41

ВИСНОВКИ.. 46

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 47 

ВСТУП

В сучасних умовах розвитку ринкового середовища та зростаючої мінливості характеру діяльності підприємства виникає необхідність стратегічного підходу до управління зокрема до планування діяльності підприємства.

Стратегія підприємства – це генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритети і для підприємства проблеми, його місію, головні цілі і розподіл ресурсів для їх досягнення. Вона формулює цілі та основні шляхи для їх досягнення, таким чином, що підприємство має спільний напрямок розвитку. За своїм змістом стратегія розвитку підприємства – це довгостроковий плановий документ, тобто це результат стратегічного планування. В свою чергу стратегічне планування – це процес здійснення цілей на певний період та напрямків діяльності підприємства. Розробка стратегій підприємств – це досить складний і тривалий процес, враховуючи постійну переоцінку і періодичну перевірку вибраних цілей, аналізуючи при цьому стан середовища діяльності самого підприємства.

Актуальність теми полягає в тому, що однією із головних складових стратегії є стратегія розвитку підприємства, адже розвиток завжди віддзеркалює головний і пріоритетний напрямок діяльності підприємства. Тому обрана тема індивідуальної роботи „Вибір та обгрунтування стратегічного розвитку підприємства” на сучасному етапі є актуальною.

Метою роботи – є економічне обґрунтування стратегії розвитку ТОВ „Укртехнофос” на основі результатів теоретичних і практичних досліджень.

Основним завданням курсової роботи є обгрунтування стратегії розвитку ТОВ “Укртехнофос” та обгрунтування методичних підходів і реалізації вибраної теми.

Теоретичною основою аналітичної роботи є закони, декрети та нормативні акти Уряду України, наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців щодо проблеми стратегії розвитку підприємства, звітно-статистична документація товариства.

Практичне значення та економічна ефективність роботи полягає в можливості застосування на практиці результатів дослідження, реалізації методичних підходів до формування стратегії та використання в господарсько-фінансовій діяльності пропозицій щодо її удосконалення.

Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю “Укртехнофос”, що знаходиться за адресою 33024, м. Рівне, вул.Соборна.370

Закрыть

Выбор и обоснование стратегического развития предприятия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.