Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 28

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

Вступ. 3

1. Модель диверсифікації  міжнародного портфеля. 5

2. Зміст і порядок проведення інвестиційних розрахунків при оцінці проекту вкладення засобів. 14

2.1. Оцінка дисконтованих грошових потоків. 14

2.2. Розрахунок норми рентабельності інвестиційних проектів. 17

2.3. Розрахунок терміну окупності проекту. 20

2.4. Розрахунок коефіцієнта ефективності проекту. 21

3. Розрахунок і аналіз показників інвестиційних проектів. 22

3.1. Визначення початкових параметрів інвестиційних альтернатив. 23

3.2. Розрахунок аналітичних показників для інвестиційних проектів. 24

Висновки. 27

Список використаних джерел. 28 

Вступ

Інвестиційний проект - економічний або соціальний проект, що ґрунтується на інвестиціях; обґрунтування економічної доцільності, об'єму і термінів здійснення прямих інвестицій в певний об'єкт, що включає проектний-кошторисну документацію, розроблену відповідно до стандартів, що діють.

Інвестиційні проекти діляться на:

- виробничі

- науково-технічні

- комерційні

- фінансові

- економічні

- соціально-економічні

Основа ділової активності будь-якої підприємницької структури - нарощування економічного потенціалу. Вкладаючи капітал в який-небудь інвестиційний проект, підприємець вважає через певний проміжок часу не тільки відшкодувати пущений в оборот капітал, але і отримати певний прибуток. Оцінка цього прибутку, тобто вирішення проблеми - вигідний чи ні даний проект, базується на прогнозах майбутніх надходжень від інвестиції. Будь-яке інвестиційне рішення ґрунтується на:

- оцінці власного фінансового стану і доцільності участі в інвестиційній діяльності;

- оцінці розміру інвестиції і джерел фінансування;

- оцінці майбутніх надходжень від реалізації проекту.

Інвестування засобів може здійснюватися в різні об'єкти (реальні, фінансові, нематеріальні); нерідкою є ситуація, в якій при інвестуванні засобів доводиться вибирати один об'єкт з декількох можливих. Ухвалення рішень інвестиційного характеру, як і будь-який інший вид управлінської діяльності, ґрунтується на використанні різних формалізованих і неформалізованих методів. Відомий цілий ряд формалізованих методів, розрахунки за допомогою яких можуть служити основою для ухвалення рішень в області інвестиційної політики. Маючи деякі оцінки, отримані формалізованими методами, можна вже ухвалювати остаточне рішення.

В умовах, коли світові фінансові взаємозв'язки дозволяють капіталу перетинати національні межі, інвестування як процес набуває додаткового ступеня ризику, пов'язаного з коливаннями валютних курсів. Прогнози зміни курсів валют щодо один одного здатні вплинути на інвестиційні розрахунки і внести свої корективи до процесу ухвалення рішення про інвестування.

Міжнародні інвестиції - інвестиції, реалізація яких передбачає взаємодію учасників, котрі належать до різних держав (резидентів та нерезидентів стосовно конкретної країни). Міжнародні інвестиції включають іноземні інвестиції – вкладення іноземних юридичних та фізичних осіб, іноземних держав, міжнародних урядових та неурядових організацій в об’єкти інвестування на території даної країни; та зарубіжні інвестиції – вкладення в об’єкти інвестування, розміщені за межами території даної країни (придбання цінних паперів зарубіжних компаній, майна тощо).

Метою курсової роботи є отримання практичних навиків при виконанні розрахунків, на підставі яких ухвалюється інвестиційне рішення, у якому напрямі належить відкривати позицію при здійсненні зарубіжного портфельного інвестування, у який з даних інвестиційних проектів зарубіжного інвестування доцільніше вкласти засоби.

Закрыть

Международная инвестиционная деятельность. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.