План

1. Основи організації обліку доходів, витрат та видатків.

2. Організація обліку доходів загального фонду

3. Організація обліку доходів спеціального фонду

4. Організація обліку видатків

5. Організація обліку затрат

1. Основи організації обліку доходів, витрат та видатків.

Доходи, видатки та витрати бюджетних установ є самостійними об’єктами обліку, проте в системі бухгалтерського обліку бюджетних установ розглядаються у взаємоув’язуванні, оскільки їх зв’язок має причинно-наслідковий характер.

Доходи бюджетних установ мають специфічний характер оскільки поділяються на доходи загального і спеціального фондів. Порядок формування зазначених утворень регулюються окремими нормативними актами щодо кожного. Видатки і витрати бюджетних установ відображають з одного боку джерела їх забезпечення – вищевказаний загальний і спеціальний фонди, з іншого боку характеризують дві економічні категорії, що визначають специфіку господарської діяльності бюджетних установ.

Зазначені підскладові загальної системи бухгалтерського обліку бюджетних установ є найскладнішими та найвідповідальнішими, про що до речі свідчить традиційна друга назва системи – бухгалтерський облік виконання кошторису доходів і видатків. Очевидно, що і питання організації обліку зазначених напрямків потребує найдетальнішої розробки і опрацювання. Загальними завданнями організації бухгалтерського обліку доходів, видатків та витрат виступрають:

забезпечення якісних показників щодо процесу планування доходів і видатків майбутнього року;

побудова механізму своєчасної та достовірної фіксації інфорамації щодо отриманих доходів та здійснених видатків і витрат;

забезпечення безперервності інформаційних потоків щодо оперативних даних за зазначеними об’єктами обліку між бухгалтерською службою і апаратом управління установи в особі керівника;

формування робочої номенклатури економічної класифікації видатків;

розробка робочої номенклатури статей витрат;

забезпечення отримання достовірної інформації про результати виконання кошторису доходів і видатків.

До нормативних документів, що регулюють питання обліку та планування доходів, видатків та витрат відносять:

Постанова Кабінету Міністрів № 228 від 28.02.02 Про затвердждення Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ.

Наказ Державного казначейства України № 3 авід 22.01.01 Про затвердження Порядку касового виконання державного бюджету за видатками.

Наказ Міністерства фінансів України № 319 від 15.05.02 Про затвердження Порядку призупинення бюджетних асигнувань.

Наказ Державного казначейства України № 140 від 10.08.01 № 140 Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за видатками за умов функціонування внутрішньої платіжної системи.

Постанова Кабінету Міністрів України № 659 від 17.05.02 Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання.

Наказ Міністерства фінансів України та Головного управління Державного казначейства України № 63 від 11.08.98 “Про затвердження Інструкції про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ

Наказ Міністерства освіти і науки України № 119 від 13.03.01 Про затвердження “Методичних рекомендацій щодо застосування Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” при визначенні кошторисної вартості НДДКР”.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1138 від 17.09.96 Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих закладах освіти.

Постанова Кабінету Міністрів України № 38 від 20.01.97 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами. Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України № 549/333/147 від 16.07.2001 Про затвердження Порядку справляння плати за надання платних послуг підрозділами Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ.

Постанова Кабінету Міністрів України № 556 від 23.05.01 Про затвердження переліку платних послуг, що надаються підрозділами Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ.

Постанова Кабінету Міністрів Украни № 798 від 15.05.2000 р. Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватись підрозділами Державної охорони Міністерства внутрішніх справ.

Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України № 611/215/194 від 07.09.2000 Про затвердження Тарифів на виконання платних послуг, які можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони МВС України і Порядку внесення суб’єктами господарювання та фізичними особами плати за надання платних послуг підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 № 383 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися підрозділами матеріально-технічного забезпечення Міністерства внутрішніх справ.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1913 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду.

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1659 Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 № 1619 Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів.

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 № 798 Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ.

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 № 2266 Про перелік платних послуг, які можуть надаватися інформаційними підрозділами органів внутрішніх справ.

Постанова Кабінету МіністрівУкраїни від 07.08.1999 № 1432 Про затвердження переліку державних платних послуг, які надаються науково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерства юстиції.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1999 № 1379 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами та організаціями, що належать до сфери управління Державного комітету по водному господарству, на замовлення юридичних і фізичних осіб.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 644 Про затвердження переліку додаткових платних послуг, які надаються аварійно-рятувальними службами.

Постанова Кабінету Міністрів України івід 17.05.2002 № 647 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними насіннєвими інспекціями Міністерства аграрної політики.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 № 1430 Про затвердження переліку платних послуг екологічного характеру, які можуть надаватися територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів.

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.1997 № 534 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності.

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 855 Про затвердження переліку платних послуг у галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.1999 № 524 Про надання деяких платних послуг Комітетом по нагляду за охороною праці.


2. Організація обліку доходів загального фонду

Доходи загального фонду бюджету є традиційно досить значною частиною у загальній структурі доходів більшості бюджетних установ і до тепер. Вони поділяються на доходи отримані із загального фонду державного бюджету та місцевого бюджту. Зазначені джерела можуть існувати самостійно і в поєднанні.

Організація обліку доходів загального фонду включає напрямки, які впливають як на підготовчий етап обліку доходів – їх планування, так і на обліковий процес безпосередньо. Зокрема, до них відносять:

організація планування доходів загального фонду бюджетних установ;

організація робіт по затвердженню асигнувань та надходження доходів;

організація облікових номенклатур;

організація носіїв облікової інформації та їх руху.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 38

Бесплатная работа

Закрыть

Организация учета доходов, расходов и затрат

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.