План

1. Основи організації обліку грошових коштів і розрахунків.

2. Організація обліку грошових коштів на поточних і реєстраційних рахунках.

3. Організація обліку розрахунків з іншими дебіторами.

4. Організація розрахунків з іншими кредиторами

1. Основи організації обліку грошових коштів і розрахунків.

Бюджетні установи в процесі здійснення господарської діяльності вступають в загальну систему дебіторсько-кредиторських розрахунків, яка склалася на сьогоднішній день в вітчизняній економіці зокрема та в світовій економічній моделі в цілому. Зазначені розрахунки здійснюються двома методами: безготівковим і готівковим. В процесі проведення останніх відбувається зміна активів зокрема у частині грошових коштів установи - тих, що перебувають на її особових, реєстраційних та поточних рахунках та них, що зберігаються в касі установи. Звідси, об’єктами організації обліку грошових коштів і розрахунків виступають:

облік грошових коштів в касі установи;

облік грошових коштів установи, що знаходяться на рахунках в органах казначейства чи установах банків;

облік розрахунків з дебіторами;

облік розрахунків з кредиторами.

Загальними основними завданнями організації обліку грошових коштів і розрахунків є:

випрацювання оптимального механізму реалізації порядка збереження грошових коштів установи;

створення раціонального режиму дебіторсько-кредиторських відносин з юридичними і фізичними особами;

розробка і впровадження моделі руху інформаційних потоків за вказаними напрямками потреб зовнішніх та внутрішніх з метою прийняття управлінських рішень.

До поля нормативної бази, що регулює вказані напрямки обліку відносяться:

Закон України № 2346 від 5.04.01 Про платіжні системи та переказ грошей в Україні;

Постанова Національного банку України № 72 від 19.02.01 Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні;

Постанова Правління Національного банку України № 119 від 26.03.98 Про затверддження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України;

Постанова Національного банку України № 527 від 18.12.98 Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземних валютах.

Постанова НБУ № 69 від 19.02.01 “Про затвердження Інструкції про організацію роботи готівкового обігу установами банків України;

Наказ Державного Казначейства України № 32 від 09.04.97 Про затвердження Інструкції про відкриття реєстраційних рахунків органами Державного казначейства України;

Постанова Правління Національного банку України № 135 від 29.03.01 Про затвердження Інструкіії про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті;

Наказ Державного Казначейства України № 3 від 22.01.01 Про затвердження Порядку касового виконання державного бюджету за видатками;

Наказ Державного казначейства України № 140 від 10.08.01 Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за видатками за умов функціонування внутрішньої платіжної системи.

Наказ Державного Казначейства України № 134 від 30.06.01 Про готівкове обслуговування комерційними банками бюджетних коштів.

Наказ Міністерства фінансів України № 59 від 13.09.98 Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон;

Наказ Міністерства фінансів України, Головного Управління Державного казначейства України № 114 від 10.12.99 Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Наказ Державного Казначейства України № 61 від 10.04.2000 Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ;

Наказ Міністерства статистики України № 51 від 15.02.96 Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій;

Лист Державного казначейства України № 07-06/1401/-7171 від 12.08.02 Про порядок відображення в бухгалтерському обліку і звітності бюджетних установ розрахунків, проведених згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.02 № 961;

Наказ Міністерства фінансів України № 319 від 15.05.012 Про затвердження Порядку призупинення бюджетних асигнувань;

Наказ Державного казначейства України № 103 від 19.10.2000 Про затвердження Порядку обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства.

Організація обліку грошових коштів в касі

Організація обліку готівкових грошових коштів є досить складним напрямком, оскільки включає в себе найбільшу кількість складових. Зокрема, до етапів організації вказаного об’єкту відносять:

визначення нормативної бази;

організація кадрового відбору касирів установи;

організація матеріальної відповідальності;

організація збереження готівкових коштів в касі установи;

організація доставки готівкових коштів в касу;

організація визначеня розрахункових показників ліміту каси;

організація облікових номенклатур;

організація вибору носіїв облікової інформації;

організація руху носіїв облікової інформації.

Організація кадрового відбору працівників на посаду касира передбачає випрацювання критеріїв за яким здійснюватиметься вибір. При виробітку основних позицій вимог до працівника слід враховувати наступні моменти:

віковий ценз (оскільки особа, що обіймає посаду касира несе повну матеріальну відповідальність, яка визначається письмовою формою, претендент на посаду повинен мати повні вісімнадцять років;

професійні обмеження (кандидату бажано мати досвід облікової роботи і роботи з грошима);

правові обмеження (знаходження посади касира в колі повної матеріальної відповідальності включає можливість прийому на роботу особи, що за судовим вироком позбавлені права займати посаду касира);

Бажаним є також наявність постійної прописки за місцем проживання в даному населеному пункті. При вивченні біографії кандидата, слід детально вивчити його трудову діяльність. Організація матеріальної відповідальності включає в себе детальний інструктаж щодо матеріальної адміністративної та кримінальної відповідальності, яку несе касир (розглянута раніше) та підписання угоди про повну матеріальну відповідальність.

На відміну від перших двох напрямків організації обліку готівкових коштів відповідальність за які несуть відповідні працівники бухгалтерської служби, наступні два перебувають у віданні адміністрації установи. Так, касове приміщення повинне бути розташоване в зоні розташування бухгалтерської служби. Кімната, відведена під касу, має бути обладнана відповідним чином, зокрема: на вікна встановлено залізні грати, вхідні двері оббиті металевими листами чи виготовлені з металу, та оснащені надійними замками, встановлена сигналізація, обладнане вікно для здійснення виплат касиром та отримання коштів працівниками. У приміщенні каси повинен знаходиться сейф (бажано з двома замками), в якому зберігатимуться готівкові та інші грошові кошти і документи. Ключі від сейфа під розписку передаються касиру, а дублікат зберігається у головного бухгалтера в сейфі.

Доставка готівкових грошей в касу залежить від обсягу готівкових оборотів і може бути здійснена:

- власними силами установи;

- службою інкасації уповноваженої установи банку;

- Державною службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ України.

При організації доставки готівкових коштів власними силами адміністрація установи має забезпечити касиру транспорт та супровід в вигляді працівника установи (шофера, молодшого касира, інших посадових осіб). В разі якщо обсяг готівкових коштів є досить вагомим, для доставки готівки залучають спеціальні інкасаторські служби, з якими на початку року адміністрація повинна заключити угоди. В разі не виконання вищевказаних вимог по організації і збереження та доставки готівкових коштів, касир має право вимагати їх повної реалізації. Відповідальність за крадіжки та втрати готівкових грошових коштів, що понесені в результаті відсутності тих умов їх охоронності під час транспортування та зберігання, які мали бути забезпечені керівництвом установи, повністю лягає на останніх відповідно до чинного законодавства України.

Організація визначення розрахункового показника ліміту каси передбачає проведення підготовчих організаційних робіт по встановленню розміру готівки, що може залишитись в касі установи на кінець робочого дня. Нагадаймо, що ліміт каси встановлюється бюджетним установам установами банків та органами Державного казначейства, якими вони обслуговуються. Ліміт каси встановлюється щорічно на підставі заявки-розрахунку, яка подається до відповідної обслуговуючої установи у двох примірниках. Для підготовки показників щодо ліміту каси проводиться ретельне вивчення касових оборотів за будь-які три місяці минулого року в розрізі складових:

готівкова виручка (надходження до кас установи чи організації, крім сум, що одержані з установ банків, чи органів казначейства);

виплати готівкові на різні потреби (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів). На основі вищевказаних показників здійснюється розрахунок похідних покажчиків до яких відносяться:

середньоденна виручка (сума готівкової виручки поділена на кількість робочих днів установи чи організації і за ці три місяці);

середньоденна видача готівки (сума готівкових виплат поділена на кількість робочих днів установи впродовж обраних трьох місяців). 

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 34

Бесплатная работа

Закрыть

Организация учета денежных средств и расчетов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.