План
1. Загальні питала організації
1.1. Визначення пасивів (власності капіталу) як об’єктів організації
1.2. Об’єкти організації
2. Організація обліку власності засновників (власний капітал)
2.1. Загальні питання організації обліку власного капіталу
2.2. Організація облікового процесу
3. Організація обліку власності позичальників (залученого капіталу на контрактній основі) - (зобов’язань)
3.1. Загальні питання
3.2. Організація облікового процесу
4. Організація обліку тимчасового використання залученого суспільного капіталу. Власність різних суспільних фондів (бюджет, пенсійний, страховий тощо) (по розподілу та перерозподілу національного доходу) до проведення розрахунків
4.1. Загальні положення
4.2. Організація облікового процесу

1. Загальні питала організації

1.1. Визначення пасивів (власності капіталу) як об’єктів організації

У процесі розгляду організації обліку важливо визначити об’єкту організації. Для цього потрібне чітке визначення терміна «пасиви».

Не дивлячись на те, що в цей термін використовується дуже широко в економічній, юридичній літературі, у нормативних актах і Постановах Верховної Ради, Указах Президента, Постановах Кабінету міністрів України ні в міжнародних стандартах ні в національних його тлумачення немає.

Нагадаємо, що термін «пасив» провідні економісти людства Ж. Б. Сей, А. Смітт, Д. Рікардо, К. Маркс та інші використовували в значенні «капіталу», або права власності. В окремих роботах прямо підкреслено, що право власності на майно тотожне поняттю «капітал». І тому, якщо під терміном «пасив» у всьому світі визначають, перш за все, «власний капітал», то термін «зобов’язання» має означати «чужий капітал», тобто позичений капітал, узятий на тимчасове користування.

Вищенаведене означає також, що використання терміна «капітал» на позначення «активів» не доцільне, бо якщо «капітал» означає «право власності», то він же не може позначати речовий елемент.

Вживані К. Марксом терміни «основний капітал» чи «оборотний капітал» позначали варіанти (умови) використання власником найманої робочої сили, тобто форму її використання.

Отже, пасив — це капітал, або власність відповідної фізичної чи юридичної особи на активи — майно й об’єкти (ресурси), — які є на підприємстві, які контролюються підприємством у результаті попередніх (минулих) подій, та використання яких, як очікується, приведе до збільшення капіталу.

Оскільки пасиви — це капітал — власність — визначене у вартості (грошах), у будь-якому разі вони вказують на джерело утворення активів — майна підприємства (або громадянина), —засвідчують власника майна підприємства (юридичної особи) або громадянина (фізичної особи), яке воно (або він) має у своєму розпорядженні.

У процесі діяльності основним видом капіталу є власний капітал засновників. Це їхні кошти, засоби або інша власність, які передані (внесені) та залишені ними на підприємстві.

Разом з тим у процесі діяльності підприємства використовують й інші кошти, частина з яких залучається на добровільних засадах (контрактній основі). До таких коштів належать кредити банків, кошти, призначені для виплати боргових зобов’язань перед контрагентами (постачальниками, кредиторами тощо) за одержані товарно-матеріальні цінності до сплати зазначених зобов’язань, одержані аванси до виконання контракту і т. ін.

Інша частина коштів тимчасово лишається в розпорядженні підприємства. Відбувається це на підставі законодавчо врегульованого розподілу (перерозподілу) національного доходу. Ідеться про кошти, призначені для сплати таких зобов’язань: перед бюджетом щодо податкових внесків, перед страховими компаніями зі страхування працюючих, перед пенсійним та іншими (інноваційним, валютним тощо) фондами.

Вищенаведені кошти використовуються тимчасово — упродовж різного за тривалістю часу. Адже іноді строк виплати за зобов’язаннями настає за кілька днів (наприклад внесення до бюджету податку з доходу громадян), іноді за кілька місяців (короткострокові кредити банку, зобов’язання перед постачальниками, кредиторами), а в окремих випадках (кредити банків, видані на тривалий час, облігації тощо) — за кілька років.

Таким чином, пасиви — це вираз права власності на активи (майно) відповідних юридичних або фізичних осіб, які передали це майно у використання.


1.2. Об’єкти організації

У процесі організації обліку пасивів важливим питанням постає їхня класифікація.

Як об’єкти управління та організації обліку пасиви (капітал) поділяються на:

а) капітал засновників (капітал власників)підприємства;

б) капітал учасників (капітал юридичних або фізичних осіб), які

¨передали підприємству свій капітал (майно) у формі грошей, засобів праці, предметів праці тощо у тимчасове користування підприємству (юридичній) або громадянину (фізичній) особі, яке воно має повернути у визначений за контрактом строк та умови.

¨або набули права власності на частку майна підприємства внаслідок розподілу (чи перерозподілу) національного доходу (бюджет, пенсійний фонд, дивіденди, страховий фонд тощо) тобто є елементом суспільної власності (капіталу) (див. рис. 1.1).

На рис. 1.1 наведено структурний поділ пасивів (власності, капіталу) як об’єкту організації.

При організації в бухгалтерському обліку має бути чітко відбите право власності кожного суб’єкта на підставі відповідних доказів (документів) згідно з чинним законодавством, тому при відборі номенклатур цей елемент є обов’язковим.

Об’єктом організації обліку пасивів є відповідна сума вартості, яка є власністю фізичної або юридичної особи, що він (вона) передала підприємству в користування, а також юридичні (правові) дані фізичної або юридичної особи й умови передачі вартості (капіталу).

Одиницею обліку пасивів є законодавче визначена назва об’єкту обліку та фізична або юридична особа.

Рис.1.1. Структурний поділ пасиву як об’єкту організації

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 26

Бесплатная работа

Закрыть

Особенности организации учета пассивов (собственности капитала)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.