Не дивлячись на схожість поетапного поділу процесів обліку, контролю та аналізу, ідентичність назв об’єктів організації, зміст кожного значно відрізняється. Особливістю облікового, особливо фінансового облікового процесу, є те, що він жорстко регламентується законами, нормативними актами та обліковою політикою підприємства.

Особливість контрольного та аналітичного процесів полягає в тому, що інформація, яка використовується для їх здійснення, надходить з різних джерел, різна за формою, періодичністю одержання, технікою розрахунку та носить багатоплановий характер.

На будь-якій ділянці обліку — обліку власності (капіталу, пасивів), ресурсів (активу) — обліку грошових коштів, обліку праці та її оплати, обліку матеріальних запасів тощо, — одночасно потрібно організувати обліковий, контрольний та аналітичний процеси.

Об’єкти організації облікового, контрольного та аналітичного процесів, які були розглянуті в попередніх розділах (розд. 3, рис. 3.2, розд. 5, рис. 5.1, розд. 6, рис. 6.1).

Узагальнення технології облікового процесу як єдності трьох функцій, які організуються на кожній ділянці бухгалтерського обліку, наведено на рис. 7.1

У табл. 7.1 наведена система структуризації етапів, об’єктів організації та видів робіт, які потрібно виконати на окремих ділянках обліку.

Рис. 1. Технологічна структура організаційної побудови бухгалтерського обліку, контролю й аналізу господарської діяльності як роду (виду) робіт

Таблиця 7.1

Етапи і об’єкти організації обліку та види робіт
на окремих ділянках облікового процесу

Етапи Об’єкти організації Види робіт
Первинний
облік
Номенклатура Формування cкладу
Відбір (складання переліку)
Носії номенклатур Відбір, формування
Формування
робочого альбому
Рух носіїв номенклатур у процесі формування первинного доказу Складання графіків
Складання інструкцій (положень) до графіків
Забезпечення Носіями інформації
Технічними засобами тощо
Поточний
облік
Номенклатура Формування складу
Відбір (складання) переліку
Формування робочого
плану рахунків
Носії номенклатур Відбір (формування) рахунків аналітичного обліку
Відбір (формування) рахунків синтетичного обліку
Формування робочих
альбомів форм
Рух носіїв первинного обліку на етапі поточного обліку Складання графіків
Складання інструкцій
(положень) до графіків
Поточний
облік
Забезпечення Носіями інформації
Технічними засобами тощо
Підсумковий (узагальнюючий) облік Номенклатура Формування складу
Відбір
(складання) переліку
Носії номенклатур Відбір формування форми балансу періоду до умов підприємства
Рух носіїв первинного обліку на етапі підсумкового обліку Складання графіків
Складання інструкцій (положень) до графіків
Забезпечення Носіями інформації
Технічними засобами тощо
Як видно з табл. 7.1 на кожній ділянці обліковий процес поділяється на три етапи — первинний, поточний та підсумковий. На кожному етапі є чотири об’єкта організації: номенклатура, носії номенклатур, рух носіїв номенклатур, рух носіїв номенклатур первинного обліку на відповідному етапі та забезпечення. Об’єкти організації мають однакові назви, але за змістом та системою організації вони дуже відрізняються один від одного. Спільними між ними є тільки табличні й графічні форми визначення та оформлення змісту і процесу організації. Наприклад, формування складу облікових номенклатур здійснюється майже на всіх ділянках однаково за формою (табл. 7.2), але за змістом об’єктів обліку. В цьому їхня істотна відмінність.

Таблиця 2

ПЕРЕЛІК ОБЛІКОВИХ НОМЕНКЛАТУР ПЕРВИННОГО,
ПОТОЧНОГО, ПІДСУМКОВОГО ОБЛІКУ

№ п/п Характеристика даних для обліку Використання облікових даних У вираженні В яких носіях інформація з’являється Примітка
кількісному якісному
1 Надходження грошей
1.1
1.2
1.3
і т. д.
2 Вибуття грошей
2.1
2.2
і т. д
Таблиця2

ГРАФІК ДОКУМЕНТООБОРОТУ
_________________________________________________________________________________

(по ділянці обліку грошових коштів тощо)

_________________________________________________________________________________

(назва документу)

Затверджено наказом № ______ від «___» ________________200___ р.

Оперант Характеристики ВИКОНАВЦІ
Бухгалтер-
касир
Старший
бухгалтер
Головний
бухгалтер
Створення документу Кількість примірників
Відповідальність за виписку
Відповідальність за оформлення
Відповідальність за виконання
Термін виконання
Перевірка документів Відповідальний за перевірку
Відповідальність за надання
Порядок надання
Термін надання
Обробка документу Відповідальність за виконання
Термін виконання
Передача по системі обліку Відповідальність за передачу
Термін надання
Передача до архіву підприємства Відповідальність за виконання
Термін виконання

Аналогічна однотипність і графіків руху носіїв номенклатур в обліковому процесі, типова форма якого подана в табл. 7.2.

Стосовно кожної ділянки обліку, кожного первинного документа-носія первинної інформації — мають бути визначені всі операції здачі документа до архіву. На кожний документ складається індивідуальний графік руху, як це було визначено вище (табл. 7.2).

Після складання таких графіків щодо кожного документа оформлюється зведений графік документообороту по кожній ділянці за формою (табл. 3.9. і 3.13).

Разом з тим потрібно відмітити, що за змістом та характером організації кожна ділянка обліку має свої особливості, які потрібно визначити. Це вимагає окремого розгляду їхньої організації. Про що й буде далі йтися.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 5

Бесплатная работа

Закрыть

Общие вопросы организации учета на отдельных участках

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.