Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Поняття доходів та фінансових результатів підприємства 5

1.1. Основні вимоги до визнання складу та оцінки доходів 5

1.2. Поняття фінансових результатів 9

Розділ 2. Облік доходів від реалізації продукції, робіт і послуг 15

2.1. Характеристика рахунку 70 "Доходи від реалізації" 15

2.2. Основні аспекти обліку 16

Розділ 3. Облік фінансових результатів основної діяльності 21

3.1. Характеристика рахунку 79 "Фінансові результати" 21

3.2. Облік результатів операційної діяльності 24

Висновки 30

Література 32

Вступ

Ділова активна діяльність підприємства характеризується фінансовими результатами, зокрема прибутком, отриманим від підприємницької діяльності (виробничої, торговельної), інвестиційної та інших. Прибуток і його використання є інтегрованим показником життєдіяльності підприємства, оскільки від його розміру залежить оплата праці працівників, розрахунки з бюджетом, створення власних заохочувальних фондів стимулювання та розвитку підприємства.

Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток або збиток. Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (послуг, товарів). Крім того, підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв та господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або зменшують розмір прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності.

Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на її виробництво та збут.

На підприємстві можливі доходи, втрати, які не пов'язані з реалізацією продукції, але збільшують або зменшують суму прибутку або збитків, – це фінансові результати, отримані від інвестиційної та фінансової діяльності, а також результати, які пов'язані з надзвичайними подіями.

Таким чином, важливість вказаних проблем в світлі сучасного економічного становища України зумовлюють актуальність дослідження курсової роботи, а також об'єкт і предмет дослідження та його мету.

Об'єктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади бухгалтерського обліку.

Предметом дослідження курсової роботи є облік доходів від реалізації продукції, робіт і послуг.

Метою курсової роботи є дослідження і вивчення проблеми облік доходів від реалізації продукції, робіт і послуг, а також формулювання висновків і узагальнень, які зумовлюються темою курсової роботи.

Мета курсової роботи передбачає виконання таких завдань:

– дослідити поняття доходів та фінансових результатів;

– проаналізувати облік доходів від реалізації продукції, робіт і послуг;

– дослідити облік фінансових результатів основної діяльності.

Методи дослідження. Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, моделювання, спостереження.

Закрыть

Учет доходов от реализации продукции, работ и услуг

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.