Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 54

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Поняття та значення соціального страхування. 5

1.1. Сутність і функції страхування. 5

1.2. Система соціального страхування в Україні 12

Розділ 2. Особливості обліку розрахунків по страхуванню.. 17

Розділ  3. Оособливості аудиту розрахунків зі страхування. 30

3.1. Аудит збору до Пенсійного фонду. 32

3.2. Аудит збору до Фонду страхування по тимчасовій непрацездатності та порядку нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності 40

3.3. Аудит збору до Фонду страхування на випадок безробіття. 47

3.4. Аудит збору до Фонду страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 50

Висновки. 52

Список використаної літератури. 54 

Вступ

Відповідно до статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, суть якого полягає у забезпеченні певними коштами для прожиття у разі повної, часткової чи тимчасової непрацездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від громадян обставин, у старості та в інших випадках, передбачених законами.

Право на соціальний захист гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок:

– підприємств, установ і організацій;

– державного бюджету;

– страхових внесків громадян;

– інших джерел соціального забезпечення.

Соціальні гарантії забезпечуються також створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними (будинки для людей похилого віку, дитячі будинки, будинки інвалідів тощо). Пенсії та інші види соціальних виплат і допомог повинні забезпечити не нижчий від прожиткового мінімуму рівень життя.

Важливе значення, отже, має також правильний облік зі страхування на підприємстві. Дослідження цього процесу є предметом дослідження курсової роботи. Важливість цієї проблеми зумовлює актуальність дослідження теми.

Актуальність даної роботи полягає в необхідності удосконалення аудиту розрахунків з органами соціального страхування для чого важливо правильно організувати облік витрат на підприємстві, побудувати систему аналізу виробничих показників та ефективний пошук резервів поліпшення результатів діяльності. Це і обумовило вибір теми роботи.

Метою роботи слід вважати дослідження основних теоретичних та прикладних аспектів аудиту розрахунків зі страхування.

Об’єктом дослідження курової роботи є теоретичні засади аудиту.

Предмет дослідження – організація та методика розрахунків по страхуванню.

Методи дослідження. Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, моделювання, спостереження.

Закрыть

Аудит расчетов по страхованию

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.