Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

1. Виробничо – фінансова характеристика підприємства. 5

2. Економічний зміст обліку  розрахункових операцій. 7

3. Облік розрахунків за страхуванням. 9

3.1. Облік розрахунків з Пенсійним фондом. 13

3.2. Облік розрахунків з ФСС з ТвП.. 15

3.3. Облік розрахунків з Фондом безробіття. 19

3.4. Облік розрахунків з ФСС від нещасних випадків на виробництві 22

Висновок. 28

Список використаної літератури. 30

Вступ

Відповідно до Положення ( стандарт ) бухгалтерського обліку 11 “Зобов'язання”. Забезпечення – це зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

Непередбачене зобов'язання – це:

- зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю.

- Теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов'язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити.

Сума погашення – це недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства.

Мета даної курсової роботи полягає у розкритті суті організації обліку розрахунків з органами соціального страхування в умовах застосування національних положень ( стандартів ) бухгалтерського обліку та плану рахунків, які застосовує Шпанівське споживче товариство.

Завданням курсової роботи є ознайомлення з економіко – організаційною характеристикою підприємства, обліковою політикою, особливостями ведення обліку страхування, докладною кореспонденцією рахунків з посиланням на первинні документи та регістри синтетичного та аналітичного обліку.

Об'єктом дослідження курсової роботи є Шпанівське споживче товариство. На досліджуваному підприємстві бухгалтерський облік ведеться згідно з нормативними вимогами, щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Закрыть

Учет расчетов с органами социального страхования

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.