Использование учета как функции менеджмента и его влияния на эффективность функционирования ЧП Запад

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 57

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Облік як функція і фактор ефективного менеджменту. 5

1.1. Виникнення, розвиток і застосування видів обліку. 6

1.2. Види обліку і звітності суб'єктів господарювання ринкової економіки. 17

1.3. Первинний облік і внутрігосподарська (управлінська) звітність. 29

Розділ ІІ. Аналіз обліку як функції менеджменту та його впливу на ефективність функціонування ПП “Захід”. 37

2.1. Основні показники господарської діяльності 37

2.2. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція. 39

2.3. Облік процесу постачання. 40

2.4. Облік процесу виробництва. 41

2.5. Облік процесу реалізації 49

2.6. Облік фінансових результатів і використання прибутку. 51

Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення обліку як функції менеджменту на підприємстві 53

Висновки. 56

Список використаної літератури. 58

Вступ

В наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, ніж управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення.

У зарубіжних країнах накопичений значний досвід управління в області промисловості, торгівлі, кооперації, сільського господарства і т.п. внаслідок безпосередньої участі людей в управлінській діяльності. Він збагачується за рахунок знань основ науки управління, світових досягнень в практичній організації економічних і соціальних процесів.

В Україні поки ще не досягнуті значні успіхи в теоретичному і практичному освоєнні менеджменту. Реорганізовуються старі структури управління і влади в російській економіці, при цьому використовуються західні моделі управління. Однак механічне перенесення концепції управління з однієї соцiокультурної середи в іншу, сліпе копіювання досвіду тієї або іншої держави практичне неможливе і веде до важких економічних і соціальних наслідків.

Менеджмент зумовлений такими базисними чинниками, як тип власності, форма державного устрою, міра розвитку ринкових відносин. Тому розвиток сучасного менеджменту в умовах переходу Україні до ринкової економіки в значній мірі залежить від цих чинників.

Методи управління як виробництвом, так і господарським механізмом являють собою сукупність способів, що відповідають вимогам і наявності об'єкта управління і забезпечують реалізацію їхніх цілей і завдань. Головне призначення методів управління в умовах ринкових відносин полягає в тому, щоб забезпечити високу ефективність діяльності трудових колективів, їхню чітку, рівномірну роботу, всебічну зацікавленість кожного працівника у досягненні найвищих результатів виробництва.

Задачі управлінської діяльності безперервно ускладнюються по мірі зростання масштабів і розвитку виробництва і комерції. Виконані задачі і досягнуті намічені цілі оцінюються на ринку.

Розвиток теорії управління, розробка економіко-математичних методів дозволили якісні рішення задач доповнити або замінити точними кількісними оцінками або рішеннями, а розвиток обчислювальної техніки і комунікацій сприяв підвищенню ефективності управління.

Метою даної роботи є вивчення конкретного питання використання обліку як функції менеджменту та його впливу на ефективність функціонування ПП “Захід”, а також набуття наступних навичок та вмінь:

1. здійснювати пошук, добір та систематизацію наукової, статистичної та економічної інформації;

2. використовувати методи наукових досліджень;

3. логічно і аргументовано висловлювати свої думки, пропозиції, робити висновки.

Завдання дипломної роботи полягає в тому, щоб дослідити організацію обліку на ПП “Захід”, а також винайти шляхи його вдосконалення та підвищення ефективності функціонування підприємства.

Базою даної дипломної роботи є підприємство, управлінська та фінансово-господарська діяльність якого досліджується.

Об’єктом дослідження є приватне підприємство “Захід”.

Предметом даної курсової роботи є управлінська та фінансово-господарська діяльність ПП “Захід”.

Метою дослідження є визначення шляхів вдосконалення обліку ПП “Захід” та його фінансово-господарської діяльності.

Обрана тема курсової роботи є на даний час актуальною, тому що у наш час складно назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, ніж управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать як ефективність виробництва, так і якість обслуговування населення. 

Закрыть

Использование учета как функции менеджмента и его влияния на эффективность функционирования ЧП Запад

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.