Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

Вступ. 3

1. Загальна характеристика (будова) 5

2. Антибіотики, їх продукування. 9

2.1. Протипухлинні 9

2.2. Антибактеріальні 11

2.3. Протигрибні 17

3. Механізми синтезу антибіотиків. 20

4. Розробка нових методів отримання антибіотиків. 27

Висновок. 32

Список літератури. 33

Вступ

Ускладнення епідеміологічної ситуації при умові зниження популяційного імунітету та відповідній соціально-економічній ситуації може виникнути будь в якій країні. Тому цілком природно, що серед дослідників існує зростаючий інтерес до підвищення ефективності ліків, зокрема антибіотиків, та створення захисних композицій з активністю, які могли б покращити локальний захист організму проти збудників деяких інфекційних захворювань. Істотним стимулом для розробки нових антибіотиків є зростаюче використання їх y медицині.

Антибіотики - це антимікробні речовини, як правило, природного походження і продукти їх хімічної модифікації, що пригнічують в мізерно малих концентраціях ріст і розвиток найпростіших, мікроорганізмів, нижчих грибів, вірусiв і клітин злоякісних пухлин. До антимікробних засобів відносять антисептики, дезінфектанти і хіміотерапевтичні речовини.

Процес отримання антибіотика включає в себе чотири основні стадії: отримання відповідного штаму - продуцента антибіотика, придатного для промислового виробництва; біосинтез антибіотика; виділення і очищення антибіотика; концентрування, стабілізація антибіотика та отримання готового продукту.

В даний час культивування штамів-продуцентів відкриває все нові можливості для отримання широкого кола біологічно активних сполук, в тому числі i антибіотиків. У зв'язку з цим перспективні біотехнологічні процеси, в яких для зростання ефективностi використовують стійкі штами продуценти. Зростаюча роль застосування антибіотиків у медицині висуває важливе завдання пошуку зручних та економічних продуцентів.

Серед мікроорганізмів, що використовуються в промисловості, особливе місце займають ґрунтові бактерії роду Streptomyces, які є важливим джерелом багатьох вторинних метаболітів з широким діапазоном біологічної дії (вітаміни групи В, гетероауксини, гібереліни, імуномодулятори, антибіотики тощо). Пошук нових біологічно активних речовин у стрептоміцетів залишається актуальним в сучасній біотехнології.

Рівень синтезу антибіотиків стрептоміцетами зумовлений не лише експресією генів синтезу, а в значній мірі залежить від резистентності продуцента як до власного, так і до інших антибіотиків.

Закрыть

Биохимия антибиотиков

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.