Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Платная работа

Цена: 250.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ  

ВСТУП.. 3

1. РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ.. 4

1.1. Макроелементи. 5

1.2. Мікроелементи. 10

2. ЗНАЧЕННЯ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ В МІНЕРАЛЬНОМУ ЖИВЛЕННІ 16

2.1. Поглинання речовин коренем. 16

2.2. Метаболічна роль кореня. 18

3. АЗОТНЕ ЖИВЛЕННЯ.. 20

3.1. Надходження азоту в рослини і його перетворення. 20

3.2. Автотрофна асиміляція азоту. 20

3.3. Фіксація молекулярного азоту. 23

ВИСНОВОК.. 27

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 29 

ВСТУП

Джерелом необхідного набору органічних сполук для рослин служать первинні продукти фотосинтезу. Вони утворюються з CO2та H2O у процесі повітряного живлення рослин. В основі їх хімічної структури лежать C, O2iH2. В результаті обміну речовин первинні продукти фотосинтезу перетворюються на амінокислоти, макроергічні сполуки, нуклеїнові кислоти, органічні речовини вторинного походження. Для їх утворення необхідні інші неметали та метали (N, P, S, K, Ca, Fe, Cu, Mg та інші), тобто практично всі елементи таблиці Мендєлєєва. Ці елементи рослини отримують із ґрунту. Тому інтенсивність росту рослин, зокрема врожайність сільськогосподарських культур, залежить, головним чином, від умов ґрунтового живлення.

Ось чому таке велике значення приділяють заходам по збільшенню родючості ґрунтів, дотримання режиму внесення добрив, виконання всіх вимог агротехніки і т.д.

Залежність врожайності від родючості ґрунтів відома давно. Значно пізніше було встановлено, що родючість ґрунту в значній мірі визначається наявністю в ньому солей. Одним із перших таке припущення висловив простий французький ремісник Б. Паліссі в середині ХVI століття. І лише в середині ХІХ століття німецький хімік і фізіолог Ю. Лібіх сформулював основні положення сучасної агрохімії. 

Закрыть

Минеральное питание растений

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22 и (050) 297–73–76
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.