Исследование антибиотических свойств биологически активных веществ растительного происхождения

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ I. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИПО ТЕМІ ДОСЛІДЖЕННЯ.. 6

1.1. Характеристика антимікробних речовин вищих рослин. 6

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ АНТИМІКРОБНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОСЛИН   13

2.1 Характеристика поживних середовищ для визначення чутливості бактерій до дії антибіотиків рослинного походження. 13

2.2 Методика відбору і підготовки культур для дослідження. 14

2.3 Диференціація бактерицидної та бактеріостатичної дії антибіотика. 15

РОЗДІЛ III. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ АНТИБІОТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІОЛОГІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ.. 17

3.1. Етапи здійснення досліджень. 17

3.2. Аналіз скринінгових досліджень екстрактів лікарських рослин  на протимікробну дію   18

ВИСНОВОК.. 25

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 26

ДОДАТОК.. 29

ВСТУП

Незважаючи на бурхливий розвиток хімії і зростання кількості нових, дедалі ефективніших синтетичних лікарських препаратів, антибіотиків, лікарські рослини продовжують займати значне місце в арсеналі лікувальних засобів.

Профілактика і лікування гнійно-септичних інфекцій надалі є однією із складних і актуальних проблем сучасної медицини. Широке використання антибактеріальних препаратів не лише не виправдало покладених на них надій, але й створило ряд нових проблем, які потребують невідкладного вирішення. Це, насамперед, високі темпи набування гноєтворною мікрофлорою антибіотикорезистентності. В основі цього процесу лежить безконтрольне і часто недостатньо аргументоване застосування антибіотиків у клінічній практиці.

До небажаних і в той же час поширених наслідків антибіотикотерапії відносяться алергічні реакції і прямий токсичний вплив антибактеріальних препаратів на макроорганізм, який розвивається у зв’язку з органотропною фармакодинамічною дією.Тому багато синтетичних протимікробних засобів не було впроваджено в клінічну практику, а частина з існуючих має досить обмежене застосування.

Таким чином, є всі підстави для пошуку нових джерел протимікробних засобів, одними з яких можуть бути екстракти з рослин. Особливість екстрактів із лікарських рослин полягає в тому, що їх біологічно активні речовини знаходяться у певному співвідношенні, що сприяє оптимальному впливу на організм людини. Деякі складові компоненти рослинних екстрактів за хімічною структурою подібні до фізіологічно активних речовин організму (гормонів, вітамінів, ферментів тощо).Тому такі природні ліки більш активно включаються в біохімічні процеси людського організму, ніж ліки синтетичні, що є чужими для організму. На відміну від традиційних антибактеріальних препаратів, більшість антибіотиків рослинного походження, крім протимікробної дії, спричиняють виражений позитивний вплив на макроорганізм.

З біологічної точки зору, лікування антибіотиками людини ─ це додавання до імунологічних можливостей організму людини властивостей рослин, що обумовлюють її імунітет. Тому фітонциди ─ не випадкове явище, це еволюційно вироблена властивість рослин.

Різний підхід до найменування антимікробних властивостей фітонцидів і екстрактів із рослин обумовлений тим, що при будь-якій екстракції можливі різноманітні зміни складу і структури речовин, які знаходяться в рослинах, у зв”язку з цим екстракти не завжди можуть містити природні продукти рослинного організму. Тим не менш, екстрагування є способом отримання стабільних антимікробних препаратів і відбору продуцентів антибіотиків.

Отже, рослини є перспективним джерелом для отримання протимікробних засобів. У зв’язку з цим важливе значення має наявність достатньої кількості лікарської рослинної сировини для їх виготовлення. Україна і завдяки своїм природно-кліматичним умовам є одним із регіонів Європи, багатих на екологічно чисті лікарські рослини.

Недостатньо вивченою на сьогоднішній день залишається дія біологічно активних речовин рослинного походження на умовно-патогенні Грам-позитивні та Грам-негативні мікроорганізми. Літературні дані свідчать про вивчення дії цих речовин стосовно широкого спектру видів різних бактерій, в тому числі і умовно-патогенних. Але в переважній більшості цих досліджень використовувалися колекційні штами перелічених бактерій. Вони протягом десятиліть культивуються в лабораторних умовах, без контакту з людським організмом, а тому характеризуються ослабленим патогенним потенціалом.

Тому ми обрали тему наукової роботи: «Дослідження антибіотичних властивостей біологічно-активних речовин рослинного походження».

Метою наукової роботи є дослідження біологічно активних речовин рослинного походження з антибіотичними властивостями відносно стафілокока.

Предмет дослідження: штами стафілокока

Об’єкт дослідження: екстракти лікарських рослин.

При реалізації мети наукової роботи ми поставили ряд завдань, а саме:

Охарактеризувати антимікробні речовини вищих рослин

Описати лікарські рослини, їх біологічні та фармакологічні особливості

Охарактеризувати мікроорганізми роду Staphylococcusяк об’єкту дослідження

Проаналізувати вплив антимікробних речовин лікарських рослин та їх вплив на бактерії роду Staphylococcus

Проаналізувати методику фармакопейних досліджень

Проаналізувати вплив екстрактів лікарських на протимікробну дію проти штамівStaphylococcus

В ході роботи були застосовані такі методи дослідження:

скринінгове дослідження екстрактів на протимікробну активність методом дифузії в агарі;

вивчення мінімальної пригнічуючої (МПК) та мінімальної бактерицидної (МБК) концентрацій досліджуваних екстрактів, які проявили протимікробну активність, методом серійних розведень.

Наукова новизна. Пошук біологічно активних речовин рослинного походження проводився серед рослин нашого регіону, перспективних для створення нових вітчизняних протимікробних препаратів.

Закрыть

Исследование антибиотических свойств биологически активных веществ растительного происхождения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.