Формирование продуктивных качеств молодняка кроликов в условиях зоны Северного Полесья

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 58

Платная работа

Цена: 250.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Біологія зайцеподібних. 5

1.1. Морфоанатомічні особливості 5

1.2. Фізіологічні системи організму кролів. 7

1.3. Формування хутра. 25

1.4. Корми і їх характеристика. 28

Розділ 2. Матеріал і методи дослідження. 31

2.1. Схема досліджень. 31

2.2. Показники і методи досліджень. 32

Розділ 3. Результати експериментальних досліджень. 33

3.1. Утримання молодняка кролів. 33

З.2. Живлення молодняка кролів. 34

3.3. Рівень росту піддослідного молодняка кролів. 35

3.4. Морфометричні параметри тіла кролів. 35

3.5. Індекси статури тіла. 37

3.6. Морфометричні параметри внутрішніх органів кролів. 37

3.7. Гематологічні показники організму кролів. 40

3.8. Морфометричні показники шкурок молодняка кролів. 41

Розділ 4. Народногосподарське значення кролівництва. 44

Розділ 5. Основні хвороби кролів. 46

Висновки. 49

Список літератури. 50

Додатки. 52

Вступ

Кролівництво знову привернуло до себе увагу фахівців, як одної з скоростиглих і вигідних галузей за прогнозом міжнародних організацій по продовольстві при ООН у найближчі роки м'ясо кролів займатиме значне місце у харчуванні людей. Він базується на гострому дефіциті тваринного білка в раціоні людей, а кролятина за хімічним складом і харчовою цінністю переважає м'ясо інших видів сільськогосподарських тварин.

Розведенням кролів займаються в основному господарський приватний сектор і кролівники – аматори, і лише 0,6 % загального поголів'я представлений державною власністю. Нині, актуальність проблеми галузі є погіршення, а також відсутність у регіонах країни племінних кролеферм, які б узяли на себе вирішення цього питання.

В Україні розводять такі породи кролів, як шин шила, каліфорнійський, ангора та біла пухова.

Кролі відрізняються високою плодючістю та скороспілістю. Від самки за рік можна отримати більше 30 кролят, а після їх відгодівлі – близько 60 -70 кг. м'яса (в живій масі) та значну кількість шкурок і пуху. Ніжне біле м'ясо кроля відрізняється високими смаковими і кулінарними якостями, низькою калорійністю і великим вмістом поживного білка. Білок кролятини засвоюється організмом людини на 90 %, тоді як білок яловичини на 62 %.

Тварини вирощені у різних кліматичних зонах викликають значний інтерес. Розмноження, конституційний тип, якість хутра та різниця в живій масі виявляються істотними.

Актуальність досліду полягає у вивченні впливу повноцінності живлення на якість хутра, Морфометричні та гематологічні показники організму самок і самців кролів, які проживають на кролеферм Північного Полісся Рівненщини.

Мета роботи. Дослідити умови утримування, вирощування і розведення кролів породи сірий велетень в умовах приватного господарства.

Завдання досліджень.

1. Ознайомитися з морфоанатомією і фізіологією сірого велетня.

2. Ознайомитися з ветеринарно – санітарними нормами утримання кролів.

3. Дослідити вплив повноцінного живлення на ріст та розвиток домашнього кроля даної породи в умовах Полісся.

4. Вивчити зміни морфометричних, біохімічних та продуктивних якостей молодняка самців та самок.

5. Дослідити біологію живлення кролів різного віку.

6. Висвітлити інформацію про найпоширеніші захворювання домашніх кролів, боротьбу та профілактику з ними.

Новизна роботи полягає у порівняльній міжстатевій характеристиці продуктивних якостей молодняка кролів на фоні повноцінного живлення.

Структура і обсяг роботи. Дипломна робота викладена на 59 сторінках основного тексту комп'ютерної верстки. Вона складається із вступу, теоретичної і практичної частин, висновків, списку літератури та додатків. Робота включає 6 рисунків додатків, 3 діаграми і 13 таблиць. Список літератури містить 32 назви першоджерел.

Закрыть

Формирование продуктивных качеств молодняка кроликов в условиях зоны Северного Полесья

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22 и (050) 297–73–76
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.