Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 31

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 2

Розділ 1. Генетична інженерія. 4

1.1.Рекомбінантні ДНК.. 4

1.2.Експресія генів. 5

Розділ 2.Методи створення трансгенних рослин. 7

2.1.Основні етапи. 7

2.2. Метод біологічної балістики. 8

2.3. Використання трансгенних рослин. 8

Розділ 3.Методи створення трансгенних тварин. 11

3.1.Основні методи одержання трансгенних тварин. 11

3.2.Використання трансгенних тварин. 14

Розділ 4. Одержання інсуліну. 17

4.1.Синтез соматотропну. 20

4.2.Одержання інтерферонів. 22

Використана література. 27

Додатки. 28

Вступ

Біотехнологія - наука про використання біологічних процесів, властивих мікроорганізмам, культурам тканин рослин і тварин, у техніці та промисловому виробництві.

Найбільших успіхів вона досягла за останні сорок років, коли дослідники знайшли шляхи проникнення усередину живої клітини з метою вивчення біологічних процесів на рівні молекулярних взаємодій. Стало очевидним, що в кінцевому підсумку механізми, які в основі багатьох біологічних явищ визначаються функціонуванням спеціальних молекул усередині і поза клітиною, а розкриття молекулярних механізмів біологічних процесів та вивчення молекулярних взаємодій складає предмет даної галузі біології.

Молекулярні біологи за досить короткий термін опанували прийоми, що дозволяють маніпулювати біологічними молекулами, досліджувати їх і вносити зміни в первинну структуру. Вивчення життя як кінцевого продукту еволюції перестало бути вищою метою біологічних досліджень. Завдяки новій технології, новим підходам з’явилася можливість за рахунок внесення змін у головні біологічні молекули створювати варіанти живих систем, що не могли з’явитися шляхом природної еволюції.

Успішний розвиток молекулярної біотехнології сприяв виникненню генетичної інженерії, що є біотехнологічним прийомом спрямованого конструювання рекомбінантних молекул ДНК на основі ДНК, узятих з різних джерел. Біотехнологія — це використання біологічних процесів і агентів для промислових цілей.

Становленню технології одержання рекомбінантних молекул ДНК і клонування генів передувало створення методів молекулярної біології, за допомогою яких молекулу ДНК вдається розрізати на фрагменти, модифікувати, знову реконструювати в одне ціле, розмножити макромолекулу й одержати велику кількість її копій. Використовуючи рекомбінантну молекулу ДНК, можна синтезувати молекули РНК, а потім одержати білок необхідного розміру, будови і властивостей.

Одержання білка - одна з головних цілей біотехнології.

Об’єктом дослідження даної роботи є трансгенні тварини і рослини.

Предмет дослідження: теоретичний підхід до вивчення трансгенних тварин і рослин.

Мета даної роботи: оволодіти методами створення трансгенних тварин і рослин, ознайомитися з використанням трансгенних тварин і рослин, одержання інсуліну і соматотропну.

Завдання, які поставлені в даній роботі:

1. Ознайомитись з особливостями трансгенних тварин і рослин;

2. Прослідкувати технологію рекомбінантних ДНК;

3. Розглянути лдержання інсуліну і соматотропіну.

Закрыть

Экспрессия гена. Трансгенные животные и растения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.