ЗМІСТ

1. ВСТУП

2. КОМАХИ РОКИТНІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА

2.1. Представники

3. КОМАХИ - ШКІДНИКИ ЛІСУ

3.1. Шкідники хвої

3.2. Шкідники листя

3.3.Шкідники молодих лісових культур

а) Шкідники пагонів і бруньок

б) Шкідники коріння

3.4. Заходи боротьби з хрущами

4. ЛІСОВІ МУРАШКИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ЖИТТІ ЛІСУ ТА ЗНИЩЕННІ ШКІДЛИВИХ КОМАХ

4.1. Роль лісових мурашок у житті лісу та знищенні шкідливих комах

4.2. Біологія лісових мурашок

4.3. Охорона і збереження мурашок

4.4. Методика обстеження лісових насаджень на виявлення в них мурашок та їх облік

4.5.Штучне розселення лісових мурашок

5. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЛІТЕРАТУРА

1. ВСТУП

Серед рослинних угруповань планети особливе місце належить лісам. Вони – невід’ємна частина біосфери. Незважаючи на багатий видовий склад, лісові ресурси України обмежені. Площа лісового фонду складає 14,3%. На одного жителя припадає всього 0,2 гектарів лісу.

Без лісу деградує земля, деградують водні ресурси. Ліс – відновлювач кисню. Він дає атмосфері 6% кисню. Це легені Землі, які очищують повітря від пилу та інших шкідливих елементів антропогенного походження. Ліс регулює інтенсивність сніготанення і рівень води в річках, стабілізує склад атмосфери, знижує швидкість вітру, зберігає флору і фауну, мікроорганізми, виділяє фітонциди, має рекреаційне значення.

З найдавніших часів ліс задовольняє найрізноманітнішіматеріальні і духовні потреби людини. Неможливо уявити собі життя сучасної людини без лісів і тієї продукції, яку вони дають. За весь період життя для задоволення потреб людині необхідно майже 300 великих дерев. Немає на землі людини, життя якої тією чи іншою мірою не пов’язувалося б з лісом. У господарстві ліси використовуються, як джерело деревини для будівництва, палива, сировини для виробництва целюлози, паперу, бездимного пороху, спирту, штучних тканин і багато інших матеріалів.

Звірі, птахи, комахи та інші представники тваринного світу є невід’ємною складовою частиною лісового біоценозу. Більшість з них живе лише в лісі. Усі вони тісно зв’язані між собою, взаємодіють з лісовою рослинністю і впливають на неї. Цей вплив може бути корисним та шкідливим.

У захисті зеленого друга найголовніша, найбільш відповідальна і трудомістка справа – утримання його в доброму стані.

Хоч основним методом боротьби з шкідниками лісу досі вважається хімічний, але ми не повинні цілком покладатись тільки на нього. Поряд з великою перевагою цього методу він має і багато недоліків. Перш за все – його ефективність у великій мірі залежить від погодних умов. Крім того при застосуванні отрутохімікатів в лісі гинуть не тільки шкідливі, але й корисні комахи, що інколи призводить до посиленого розмноження шкідників. Часте застосування отрутохімікатів на одній і тій же самій площі призводить також до утворення стійких форм шкідників, у яких виробляється стійкість проти отрути. Застосування отрутохімікатів в лісах також не бажане з санітарно-гігієнічних міркувань. Отже, все вищезгадане говорить про те, що ми повинні серед самої живої природи знайти собі друзів для боротьби з шкідниками лісу. Необхідно протиставити комахам-шкідникам корисних комах, перейти від хімічної, до біологічної боротьби.

У лісі можна побачити острівці зелених непошкоджених дерев серед наголо об’їденого лісу. Це дерева, які ростуть біля мурашників, і на них жодний шкідник не забереться. Важко переоцінити значення рудих лісових мурашок у боротьбі з ворогами лісу. Підраховано, що середня сім’я мурашок за добу знищує до двадцяти тисяч шкідників, а за сезон до п’яти мільйонів. Вони їдять яйця шкідників, личинок, гусінь, дорослих комах. Одна сім’я мурашок (до трьохсот тисяч особин) у радіусі 200-300 метрів від мурашника знищує усіх шкідників. Якщо на гектар лісу є бодай три-чотири мурашині сім’ї, то шкідникам тут робити нічого. Мурашки – невсипущі санітари лісу.

Для боротьби з шкідниками необхідно використовувати природних наших спільників – ворогів наших ворогів – птахів, лісових мурашок, ентомофагів (комах-хижаків). Це так званий біологічний метод боротьби – найефективніший і найдешевший спосіб. За його допомогою можна відновити рівновагу в лісах, значно підвищити їх стійкість.

Метою даної роботи є вивчення: біології мурашок і їх вплив на стан лісу; обстеження ділянок лісгоспзагу і визначення найбільш розповсюджених видів мурашок на цій території. Встановити ступінь пошкодження дерев на ділянках (№1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 40) хвоєлистогризучими шкідниками лісу. Також визначення структуру мурашника і мурашиної сім’ї. Спостереження за життям і поведінкою рудих лісових мурашок з роду Formica, а також вивчення методики штучного розселення лісових мурашок.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Бесплатная работа

Закрыть

Биология муравьев и их влияние на состояние леса

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.