Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ 

Розділ 1. Теоретичні засади вивчення біології в школі 

1.1. Викладення біологічної дисципліни в школі

1.2. Наявність куточка живої природи в кабінеті біології

1.3. Загальні положення стосовно створення кабінетів біології 

Розділ 2. Створення куточка живої природи в кабінеті біології

2.1. Кімнатні рослини у куточку природи

2.2. Спостереження за кімнатними рослинами 

Висновки 

Список використаної літератури 

ВСТУП

Проблеми біології та школи сьогодні невід’ємні від проблем життя та суспільства. Бо біологія сьогодні – це проблеми екологічної кризи, різкого зросту захворювань, росту генетичного вантажу мутацій, зникнення степів та лісів з їх мешканцями. Вирішити ці проблеми не можна без всебічної біологічної освіти. Ще у 1845 році А. І. Герцен зазначив, що «без природознавства нема порятунку сучасної людини – вона безпомічна». Але процес оволодіння знаннями – це двобічний процес праці вчителя та учня. Саме життя вимагає в наш час зміни стилю цієї праці. Перехід від екстенсивних засобів навчання до інтенсивних засобів навчання, тобто підвищення продуктивності праці в одиницю часу. Для цього вчителю необхідно свідомо і творчо вибрати найбільш раціональні форми та засоби навчання.

У сучасному світі молодь, як ніколи, потребує вміння розв’язувати складні проблеми, критично оцінювати обставини, порівнювати альтернативні точки зору та приймати зважені рішення. Здатність мислити критично є навичкою, яку треба формувати, розвивати у процесі навчання та виховання.

Критичне мислення – це складний процес, що починається із залучення інформації, її критичного осмислення і закінчується прийняттям рішення. Тому впровадження у школах новітніх технологій навчання на сьогодення – актуальна справа.

Інтерактивне навчання – це певний різновид активного навчання, який має свої закономірності та особливості. Активна модель навчання – такий тип навчання передбачає застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів, це специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну передбачувану мету. Впливає на волю (дії, практику) учня, це дозволяє різко збільшити процент засвоєння матеріалу на достатньому та високому рівні.

Отже, досить актуальною є тема курсової роботи: «Шкільний кабінет біології».

Мета курсової роботи – надати характеристику шкільному кабінетові.

Предмет курсової роботи – шкільний кабінет біології.

Завдання курсової роботи:

- надати загальну характеристику вивченню біології в школі;

- визначити необхідність наявності живого куточка природи в кабінеті біології;

- з’ясувати загальні положення щодо створення кабінету біології;

- дослідити схему створення куточка живої природи та роботи з учнями в кабінеті біології.

Закрыть

Биология в школе. Кабинет биологии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.