План

1. Систематика рослин. Методи систематики

2. Стебло, функції стебла. Рух речовин по стеблу

3. Суцвіття. Типи суцвіть. Значення суцвіть

4. Тепло як екологічний фактор

5. Фітоценоз. Видовий склад. Життєвість виду

6. Флористичне районування Землі. Флористичні царства

1. Систематика рослин. Методи систематики

Систематика рослин класифікує рослини, визначає споріднені відношення між рослинами, визначає, до якого виду, роду, родини, порядку, відділу належить дана рослина, відтворює шляхом еволюційного розвитку рослинного світу.

Для виконання перерахованих задач систематика користується різними методами.

Порівняльно-морфологічний метод застосовують у вивчені зовнішнього вигляду рослин та встановленні степені їх спорідненості на основі морфологічної подібності.

Анатомічний метод застосовують у встановленні спорідненості даних видів на основі вивчення подібності їх анатомічної будови.

За допомогою палеонтологічного методу встановлюється спорідненість більш великих систематичних одиниць (відділів, класів, порядків) при вивченні і відновленні будови проміжних форм рослин, які вимерли.

Географічний метод при вивченні областей поширення видів (ареалів) та степені їх відокремленості підтверджує близькість або віддаленість спорідненості видів.

Дані методи систематики дозволяють систематиці рослин відновлювати загальну картину розвитку рослинного світу.


2. Стебло, функції стебла. Рух речовин по стеблу

Стебло – це осьовий полісиметричний орган, характерною особливістю якого є здатність до необмеженого росту. Стебло з’єднає корінь і листя, забезпечує переміщення води, розчинів мінеральних солей і органічних речовин. Стебло характеризується високою механічною міцністю, є вмістилищем запасних поживних речовин. Стебло часто є органом вегетативного розмноження.

Основні функції стебла:

а) є опорою рослині;

б) здійснює зв' язок усіх частин рослини;

в) збільшує поверхню рослини за рахунок галуження;

г) забезпечує необмежений ріст рослини;

д) забезпечує транспорт води, мінеральних і органічних речовин;

е) служить для вегетативного розмноження і фотосинтезу;

є) запасає поживні речовини або воду (кактуси);

ж) за допомогою стебла листки розміщуються та орієнтуються найбільш ефективно у просторі для поглинання променистої енергії та вуглекислого газу повітря.

Рух речовин по стеблу.

Речовини пересуваються від одного органа до іншого: продукти фотосинтезу від клітин листка транспортуються по стеблу до кореня та плодів; вода з мінеральними речовинами пересувається від кореня до листків. Переміщенню речовин сприяє будова клітинної оболонки, крізь яку проходять тільки певні сполуки. Цитоплазма сусідніх клітин сполучена між собою канальцями, які густо пронизують клітинну оболонку. Така будова клітин сприяє переміщенню речовин між ними.

Розчини мінеральних речовин із ґрунту в рослину надходять через всисну зону кореня, де кореневі волоски поглинають ґрунтовий розчин. Далі послідовно через клітини кори розчин надходить до судин центрального осьового циліндру і вже по них, завдяки кореневому тиску, потрапляє в надземну частину (висхідний потік). Випаровування води листками через продихи створює присисну силу: чим швидше йде випаровування, тим швидше ґрунтовий розчин надходить до надземних частин. Органічні речовини, які під час фотосинтезу утворилися в хлоропластах листків, активно транспортуються у напрямку до кореневої системи, квіток, плодів. Потік продуктів фотосинтезу від листка до всіх інших органів здійснюється по ситоподібних трубках — це низхідна течія.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 9

Бесплатная работа

Закрыть

Ботаника 13

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.