План

1. Ділення клітини

2. Загальна характеристика відділу покритонасінні

3. Загальна характеристика водоростей. Значення їх в природі і в житті людини.

4. Загальна характеристика грибів.

5. Загальна характеристика нижчих рослин.

6. Запилення і запліднення. Суть подвійного запліднення у покритонасінних.

7. Значення голонасінних в природі та в житті людини

8. Значення грибів в природі і в житті людини

1. Ділення клітини

Розрізняють три типи поділу клітини: мітоз (прямий поділ), мітоз (непрямий поділ), мейоз (редукційний поділ).

Амітозздійснюється шляхом перешнурування ядра на дві і більше частин, які не завжди однакові. Під час амітозу хромосоми розподіляються між дочірними клітинами нерівномірно, тому не забезпечується їхня біологічна рівнозначність.

Мітоз – непрямий поділ соматичних клітин, при якому утворення дві клітини з набором хромосом, ідентичним кількісно і якісно материнській клітині. Мітотичний цикл склад з інтерфази й мітозу, триває приблизно 10-20 год. У мітозі розрізняють чотири фази:

1.профаза (в ядрі починають виявлятись хромосоми)

2.метафаза (закладається ахроматинове веретено, хромосоми максимально спіралузуються і розміщуються в екваторіальній площині клітини)

3.анафаза (хромадити розходяться до протилежних полюсів веретена, і кожна хроматида стає хромосомою)

4.телофаза (хромосоми деспіралізуються, утворення ядерна оболонка)

Інтерфаза – проміжок часу між двома послідовними поділами.

Мейоз– поділ ядра, який відбувається перед статевим процесом. Під час мейозу ядро ділиться в два етапи: гетеротипний і гомеотипний. У кожному з цих поділів виділяють чотири фази:

У профазі першого поділу гомологічні хромосоми можуть обмінюватися між собою окремими частинками, наприкінці профази утворення ахроматинове веретено. У метафазі хромосоми лише розділяються двома взаємно перпендикулярними щілинами. Анафаза настає тоді, коли біваленти починають роз’єднуватися по редукційній щілині і відходити одна до одного полюса, друга – до другого. Телофаза І дуже короткочасна, практично зливається з профазою ІІ. Другий поділ мейозу починається з метафази ІІ, коли моно валентні хромосоми розміщуються по екваторіальній площині, утворення метафазну пластинку. Кожна хромосома ділиться на хроматини і вони а анафазі розходяться до полюсів клітини. У телофазі утворення чотири ядра з гаплоїдним набором хромосом.


2. Загальна характеристика відділу покритонасінні

Покритонасінні виникли в юрському періоді мезозойської ери. Сучасні покритонасінні на земній кулі представлені близько 300 тис. видів. Характерні такі ознаки:

наявність таких нових органів, як маточка і плід;

покриття насіння оплоднем;

подальша редукція чоловічого й жіночого гаметофітів;

подвійне запліднення;

наявність у деревині справжніх судин.

Покритонасінні діляться на два класи – Дводольні, та Однодольні.

Дводольні: дерева, кущі, трави; стрижнева коренева система; листки прості й складні; жилкування сітчасте; провідні пучки відкриті розташовані по колу, мають камбій, за рахунок якого потовщується стебло; зародок з двома сім’ядолями: квітки 5 або 4членні.

Однодольні: переважно трав’янисті рослини; мичкуват коренева с-ма; листки прості, цільнокраї; жилкування паралельне або дугове; провідні пучки розміщені безладно, закриті, вторинного потовщення стебла не відбувається; зародок з однією сім’ядолею; квітки 3членні.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Ботаника 7

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.