План

1. Відділи водоростей: зелені, золотисті, бурі, червоні, діамантові. Дати порівняльну характеристику.

2. Вода – як екологічний фактор

3. Вторинна та третинна анатомічна будова кореня

4. Голонасінні. Загальна характеристика

5. Грунтові екологічні фактори

6. Динаміка і класифікація фітоценозів.

1. Відділи водоростей: зелені, золотисті, бурі, червоні, діамантові. Дати порівняльну характеристику.

Водорості — велика група найдавніших рослин. Загальною ознакою всіх водоростей є наявність хлорофілу. Поділ водоростей на відділи збігається зазвичай з їхнім забарвленням, яке, як правило, пов'язане з особливостями будови клітин і слані.

Відділ зелені водорості об'єднує нижчі рослини, що мають зелене забарвлення, обумовлене наявністю хлорофілу. Відомо близько 500 родів і 20 тисяч видів зелених водоростей (хламідомонада, хлорела, улотрикс, вольвокс).

До даної групи відносяться одноклітинні та колоніальні водорості планктону, а також багатоклітинні види - складові бентоса. У складі планктону можуть провокувати «цвітіння» води. У цьому випадку з зеленими водоростями ведуть боротьбу.

Характерною особливістю цих рослинних організмів є зелене забарвлення таломів, схоже на колір вищих рослин, завдяки переважанню хлорофілу над іншими пігментами. Розміри варіюють від кілька мікрон до декількох метрів. У представників групи, крім одноклітинних, зустрічаються всі морфологічні види сланей (таломів): паренхіматозний, монадний, коккоїдний, пальмеллоїдний, тріхальний, сарціноїдний, тощо.

Будова клітин. Внутрішня та зовнішня будова клітин водоростей різноманітна. Клітини можуть бути покриті клітинною оболонкою або голі. Основний структурний елемент клітинної стінки - целюлоза. Для деяких видів водоростей характерна наявність джгутикового апарату, що складається із різного числа джгутиків.

У кожній клітині зелених водоростей є хлоропласти. Вони відрізняються за розмірами і формою. Можуть бути сітчастими, кільцеподібними, спірально-закрученими, тощо. Будова хлоропластів водоростей схожа з вищими рослинами. Завдяки цьому, водорості здатні до автотрофного харчування. Є серед рослин цієї групи і міксотрофи, які отримують поживні речовини не тільки в процесі фотосинтезу, але й всмоктують розчинені у воді органічні речовини. По кожному з хлоропластів розподілені молекули ДНК у вигляді невеликих сферичних утворень.

Характерно як безстатеве, так і статеве розмноження. Безстатеве розмноження відбувається за допомогою зооспор. При вегетативному розмноженні особини діляться або розпадаються на окремі частини. Статевий шлях має на увазі злиття гамет з утворенням зігоспор або ооспор.

Золотисті водорості

Золотисті водорості - Включають в себе переважно мікроскопічні водорості різних відтінків жовтого кольору. Золотисті водорості бувають одноклітинними, колоніальними і багатоклітинними. Відмінності в морфологічній організації таллома покладені в основу розподілу хрізофіт на класи: амебоидние форми об'єднані в клас хрізоподових; коккоідние - хрізосферових; пальмеллоідние - хрізокапсових; монадние - хрізомонадових; нитчасті, разнонітчатие і пластинчасті - в клас хрізотріхових. Відомо близько 800 видів.

1. Характерні особливості

в клітині є одне невелике ядро; один або два хлоропласта коритовідной форми різних відтінків жовтого кольору; інші органоїди, характерні для еукаріотичної клітини

пігменти - хлорофіли a і c, β-каротин, ксантофілл (в особливості фукоксантин і лютеїн, власне і надають водоростям характерну забарвлення; також антераксантін, зеаксантин, неоксантін, віолаксантін)

запасні поживні речовини - масла, хрізоламінарін, лейкозін, у деяких - волютин і глікоген

у рухомих форм є два джгутика (іноді один), різної або однакової довжини; стигма

вегетативне розмноження - простим поділом, або розпадом колонії або багатоклітинного талома

безстатеве розмноження - одно-або двужгутіковие зооспорами, амебоида або автоспор

статевий процес зустрічається рідко, в основному у вигляді ізогамії, хологамия і Автогамія

Бурі водорості - Відділ автотрофних хромистих. В життєвому циклі всіх представників присутні багатоклітинні стадії. Переважно морські форми, лише вісім видів перейшли до існування в прісних водоймах.

Бурі водорості в хроматофорах містять бурий пігмент фукоксанти. Цей пігмент маскує інші пігменти.

На відміну від інших водоростей, для бурих водоростей характерні багатоклітинні волоски з базальної зоною росту.

У низькоорганізованих видів талом нитчастий, склад з одного ряду клітин. У високоорганізованих клітини діляться у різних площинах і часто диференціюються. Ріст талом верхівковий. Клітинна оболонка двошарова. Цитоплазма пристінна з одним ядром і дрібними вакуолями. Розмноження вегетативно( частинами талому), безстатеве (численні джгутикові зооспори).

Червоні водорості - багатоклітинні водорості нитчастой, пластинчастой, паренхімної структур, рідше одноклітинні та колоніальні, мікроскопічні колоїдні структури, рожевого, червоного, оранжевого, фіолетового або майже чорного кольору. Талом має вигляд кущикув, які склад з багатоклітинних гіллястих ниток до 2 м завдовжки. Клітинні оболонки целюлозно-пектинові, містять агар та агароїди. Цитоплазма в’язка, пристінна, ядро дрібне, одне; вакуоля одна, центральнаю. Розмножуються вегетативно, шляхом поділу клітин.

Діатомові водорості - одноклітинні або колоніальні організми мікроскопічно малих розмірів з колоїдною структурою талому. Клітини покриті панцирем із кремнезему. Цитоплазма з центральною вакуолею займає пристінне положення. Хлоропласти зернисті або пластинчасті з одним чи кількома голими піреноїдами, мають жовте або буре забарвленняю вегетативне розмноження відбувається мітотичним поділом клітин. Життєвий цикл відбувається у диплоїдній формі.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Ботаника 6

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.