План

1. Суть еволюції онтогенезу та її складових процесів

2. Елементарні фактори еволюції

3. Сукупність аморфозів які привели до класу ссавців

1. Суть еволюції онтогенезу та її складових процесів

Онтогенез – розвиток особини від моменту утворення зиготи до природного завершення її життєвого циклу.

Процеси онтогенезу генетично детерміновані і реалізуються за жорсткою програмою, тому певним еволюційним змінам у дорослих особин завжди передують адекватні новоутворення на більш ранніх стадіях о/г.

Взаємодія ядерного геному з цитоплазмою зумовлює диференціальну експресію генів у різних клітинних лініях зародка, внаслідок чого різні бластомери забезпечуються специфічними інформаційними молекулами.

До цього додаються численні регуляторні впливи з боку індукторів, які, у свою чергу, можуть суттєво змінювати напрямки диференціації сусідніх груп клітин.

Терміни утворення та місця локалізації інформаційних молекул цитоплазми, а також особливості цитоскелету регулюються генетично і мутації у відповідних генах створюють чималий еволюційний потенціал.

Його реалізація протягом системного розвитку тієї чи іншої клітинної лінії може змінювати співвідношення процесів самодиференціації та індукції і давати початок різним варіантам провізорних адаптацій, які мають пристосувальне значення лише на певних етапах розвитку і зникають у подальшому онтогенезі.

Можливі 2 шляхи формування таких адаптацій:

1. Максимальне пристосування кожної стадії до конкретних умов середовища. В такому випадкунеминучим стає метаморфоз за допомогою якого переключаються шляхи розвитку в різних середовищах існування. В цей час старий комплекс провізорних адаптацій ВЖЕ не діє, а нові пристосування ЩЕ не сформувалися. Як наслідок така стадія стає критичною, спричинюючи високий рівень смертності.

Часткове вирішення проблеми протягом еволюції досягалося спрощенням і прискоренням метаморфозу за допомогою розвитку системи гормональної регуляції.

Наприклад, у амфібій перетворення пуголовка на жабу регулюється тироксином, рівень якого, у свою чергу, контролюється ТТГ гіпофізу. Інтенсивність відповідних процесів зумовлюється 2 алелями 1 гену, різні модифікації яких призвели до появи трьох різних груп видів хвостатих земноводних.

Одночасно з вдосконаленням гормональної регуляції, як паралельна адаптація, відбувалося зростання кількості жовтка. Це дозволило забезпечити можливість тривалішого розвитку організму до початку самостійного живлення й активних контактів із середовищем існування.

2. Виключення критичних стадій із онтогенезу. Протягом еволюції такий напрямок розвитку реалізувався у двох напрямках:

1. Гетерохронія – зміни відносних термінів розвитку, що пов'язане з неруйнівними модифікаціями онтогенезу, так як усі необхідні для цього процеси лише зсуваються у часі. Є спеціальні регуляторні гени, які специфічно змінюють терміни різних онтогенетичних подій і визначають шлях подальшого розвитку організму. Таких генів небагато, вони мають ключове значення і тому будь-які зміни їхньої структури та функції можуть мати надзвичайно важливі наслідки.

Зміни термінів розвитку можуть призводити до педоморфозу, тобто до появи у дорослих форм нащадків ознак, які у предків були характерними для ювенільної стадії.

Це досягається 2 різними способами, до яких належать:

a) Прогенез: статева зрілість досягається у маленькому ювенільному тілі. Це типова реакція на такі умови середовища, в яких найвигіднішими пристосуваннями є високий рівень розмноження або малі розміри. Наприклад, походження комах від педоморфних багатоніжок.

b) Неотенія – затримка онтогенезу з набуттям здатності до розмноження на більш ранніх стадіях, тобто гальмування соматичного розвитку відносно розвитку гонад, швидкість розвитку яких зостається на рівні, що характерний для споріднених видів. Вона характерна для пристосування організмів для екстремальних умов існування.

Збереження у дорослих особин неотенічних ознак, які були характерними для зародкових стадій предкових форм, це звичайне явище в еволюції рослин і тварин, яке реалізувалося і в антропогенезі.

Гетерохронічні зміни це найлегша з генетичної точки зору еволюційна реакція на тиск середовища, оскільки для цього може бути використана стара морфогенетична система.

Неотенічні особини внаслідок розмежування біохімічних та морфогенетичних процесів стають носіями унікального комплексу ювенільних та характерних для дорослих організмів ознак, що відкриває перед ними принципово нові еволюційні можливості.

2. Другий еволюційний шлях виключення критичних фаз розвитку для підвищення адаптивності онтогенезу з часом призвів до формування його повної незалежності від середовища за рахунок внутрішньояйцевого та внутрішньоутробного розвитку. Цей головний напрямок еволюції онтогенезу від безпосереднього розвитку у середовищі до повної незалежності від нього одержав назву ембріоналізації або автономізації онтогенезу.

Одночасно провідними стають індукційні внутрішні взаємодії між різними частинами зародка і зростає їхня інтеграція (взаємозумовленість). Тому навіть незначні зміни у регуляторних генах легко можуть викликати ланцюгові морфогенетичні реакції, приводячи до суттєвого зростання різноманітних новоутворень.

Крім того, у таких організмів пізніше починається гаструляція. Внаслідок цього число клітин, що беруть участь у гістогенезі значно зростає. Це створює додаткову можливість формування все досконаліших систем органів і сприяє збільшенню розмірів тіла.

Важливе значення для реалізації цих процесів мала й еволюція рецепторних систем. Вона призвела до того, що різні клітини почали по-різному реагувати навіть на однакові регуляторні впливи. Формувалася все більш інтегрована система дистанційного керування функціями організму за допомогою ендокринної та НС.

Таким чином, еволюційний перехід до автономного розвитку дозволив суттєво зменшити енергетичні витрати організмів на гаметогенез, так як зникла необхідність залишення величезної кількості потомства для збереження чисельності виду.

Одночасно із зменшенням плодючості зросла турбота про малечу. Це забезпечило гнучкість пристосувальної стратегії виживання внаслідок розвитку системи навчання і набуття індивідуального досвіду, що в першу чергу пов'язане з еволюцією психічного відображення і соціалізацією.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Теория эволюционных учений

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.