Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 111

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ.. 9

1.1. Загальна характеристика твердокрилих. 9

1.1.1 Зовнішня будова. 9

1.1.2 Внутрішня будова. 10

1.1.3 Розмноження і розвиток. 11

1.1.4 Твердокрилі і навколишнє середовище. 12

1.1.5 Загальна характеристика паразитів та хижаків. 13

1.2. Види твердокрилих та їх поширення на території Західної України. 18

1.2.1 Підряд М'ясоїдні( Adephaga) 18

1.2.2 Підряд Різноїдні (Poliphaga) 27

1.2.3 Загін Рослинноїди(Phytophaga) 32

1.2.4 Загін Пластинчастовусих жуків (Lamellicornia) 36

1.2.5 Загін Короткокрилих(Staphylinoidea) 37

1.3. Загальна характеристика лускокрилих (Lipedoptera) 40

1.4. Види лускокрилих та їх поширення на території Західної України. 48

1.4.1 Підряд Рівнокрилі метелики (Jugatae) 48

1.4.2 Підряд Різнокрилі метелики (Frenatae) 48

1.4.3 Загін Нижчі Рівнокрилі (Microfrenatae) 51

1.4.4 Загін Вищі Різнокрилі (Macrofrenatae) 53

1.5. Значення твердокрилих та лускокрилих для людини. 69

РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНИЙ.. 76

2.1. Спостереження і досліди над твердокрилими. 77

2.2. Спостереження і досліди над лускокрилими. 80

ВИСНОВКИ.. 88

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА. 92

ДОДАТКИ 

ВСТУП

Комахи-справжні наземні безхребетні. Клас налічує близько 1 млн. видів. До них належать багато рядів, серед яких і твердокрилі, і лускокрилі. Тисячі видів комах, які утворилися з плином часу, були здатні для того, щоб вжитися у будь-яких умовах навколишнього середовища. Тому на сьогоднішній час їх можна знайти скрізь починаючи від гірських вершин і закінчуючи глибинами водойм. Їхня кількість ніде не є обмеженою, вона поступово розвивається і розмножується, хоча серед них є багато шкідників.

Завдання людини полягає у збереженні корисних комах і знешкодженні шкідників.

Необхідність охорони безхребетних тварин широко обговорюється не тільки вченими, але і практичними працівниками Проблему охорони органічного світу схематично можна розглядати в двох планах[Літ., 8]. Перший — це охорона окремих видів, другий — охорона визначених типів співтовариств і ландшафтів, тобто середовища життя. Перший застосуємо до хребетних тварин, а для безхребетних більше підходить другий, хоча не виключається і перший.

Що ж треба почати в першу чергу, щоб розробити систему охорони безхребетних? Відповідь однозначна: необхідно виявити види, що бідують у ній. Однак конкретні види безхребетних тварин, що підлягають охороні, назвати важко. Справа в тім, що число цих тварин величезне, вивчати їхній склад важко (для більшості видів немає поки методик кількісних обліків, недостатньо і фахівців з окремих груп безхребетних). Є труднощі й у визначенні систематики груп, недостатньо даних про біологію видів, деякі описані по одному екземплярі, а для інших відомі тільки визначені стадії розвитку. Щорічно фахівцями описуються і сотні нових видів безхребетних тварин.

Практично неможливо охороняти окремі види безхребетних тварин на відміну від хребетних Тут необхідна комплексна охорона, включаючи охорону і місць їх знаходження. Один з раціональних шляхів охорони — створення мікрозаповідників. Вони уже функціонують у нашій країні. Однак в існуючих мікрозаповідниках частіше охороняються корисні з господарської точки зору види, наприклад запильники. Деякі фахівці вважають, що для організації охорони безхребетних тварин необов'язково називати окремі найбільш уразливі види, як це робиться у випадку хребетних тварин і рослин, а досить лише перерахувати ділянки, де присутні складні, різноманітні й оригінальні комплекси видів. Завдяки організації охорони таких комплексів і буде вирішена проблема охорони безхребетних. Однак на наш погляд назвати такі ділянки набагато складніше, ніж назвати окремі види, що бідують в охороні, тому що комплексне вивчення комах ще недостатньо розвинуте, а вибір ділянки необхідно обґрунтувати. Як приклад, можна привести дослідження С. И. Медведєва, що тільки для деяких районів України описав більш 10 реліктових ділянок і висловив думку, що їх на Україні дуже багато, але велика частина їх в ентомологічному відношенні не вивчалася, а деякі унікальні куточки природи вже зруйновані в результаті господарської діяльності Автор вважає цікавими і невивченими в ентомологічному відношенні «кам'яні могили» Донецької обл, сфагнові болота правобережного лісостепу і Полісся, Хмельницької обл. і багато інших місць. А в масштабах усієї країни число аналогічних районів буде значно більше. От чому найближчим часом доцільніше організувати мікрозаповідники на підставі вказівок місць знаходження конкретних видів, що повинні в них охоронятися.

Виділити види безхребетних тварин, що підлягають охороні, непросто ще і тому, що до них важко застосувати ті критерії, що використовуються для оцінки стану окремих видів хребетних тварин, та провести порівняння багаторічних конкретних обліків чисельності. Такі обліки частіше проводяться тільки для безхребетних — шкідників сільського і лісового господарств, а також для деяких переносників захворювань людини і тварин.

Про цілий ряд видів безхребетних можна судити лише по непрямим, а не конкретним даним. Відомо, наприклад, що оранка степів у ряді місць несприятливо позначилася на стані флори і фауни. Освоєння пустель і напівпустель також викликало в окремих районах збідніння видового складу рослин і тварин. Араратська кошеніль — комаха, що служить джерелом натуральної червоної фарби (карміну) — мешканець солончаків. Освоєння солончаків приводить до скорочення кількості місць знаходження даного виду, що, природно, обумовлює зменшення його ареалу і чисельності.

Багато видів безхребетних зв'язані з визначеними видами рослин, і скорочення ареалу і кількості останніх приводить до зниження чисельності цих видів. Приміром, скорочується чисельність видів, тропічно пов'язаних з турангою[Літ., 65]: турангового бражника, турангової орденської стрічки, стрічкарки тимура й ін. Аналогічна доля видів, пов'язаних з дубом: великого дубового вусача і дубового бражника. Про цих комах можна говорити, що скорочується не тільки їхній ареал, але і чисельність усередині ареалу, тому що зменшуються кормова база і кількість місць життя одночасно. Значно скоротилася чисельність дикої популяції китайського дубового шовкопряда, тропічно пов'язаного з дубом монгольським.

Скоротилися чисельність і ареали багатьох видів дощових хробаків у зв'язку з оранкою земель, інтенсивним використанням добрив, гербіцидів і пестицидів, а часом і з непомірним випасом худоби. Забруднення водойм викликає збідніння водяної фауни безхребетних — прісноводних молюсків, ракоподібних, комах і ін. Інтенсивне освоєння земель охоплює райони, де живуть різноманітні ендемічні види безхребетних. От чому необхідно якнайшвидше розробити програму збереження флори і фауни освоюваних територій. Меліоративні роботи в посушливих районах нашої країни необхідно погоджувати з програмами охорони тих елементів живої природи, що будуть найбільшою мірою змінюватися під впливом цих робіт.

На жаль, поки ще дуже мало зведень про стан різних груп дрібних безхребетних тварин — найпростіших, губках, кишковопорожнинних і ін. Безсумнівно, серед них, як і серед інших тварин, є більш і менш уразливі види, але виявити їх набагато складніше через недостатню вивченість і труднощі методичного характеру.

Антропогенним впливам піддається не тільки фауна наших прісних і солонуватих водойм, але і морські безхребетні — молюски, морські зірки, голкошкірі, губки, ракоподібні, хробаки різних типів і класів.

Немає сумнівів у тім, що безхребетні тварини в неменшому ступені, ніж хребетні, піддані впливу людини і мають потребу в охороні. Питання полягає тільки в тім, які види потрібно охороняти в першу чергу і який спосіб.

Питання охорони безхребетні тварин стало на порядок денний набагато пізніше, ніж питання охорони хребетних тварин, що цілком з’ясовано. Про охорону комах стали всерйоз говорити 20—30 років тому, а про охорону деяких їхніх груп поки ще взагалі рано говорити через їхню недостатню вивченість. Поки мова йде про розробку таких принципів охорони безхребетних, котрі згодом будуть застосовані до інших груп і в остаточному підсумку охоплять як можна більша кількість видів. На нарадах ентомологів у Єревані (1973, 1975 і 1976 р. ), у роботі яких брали участь не тільки радянські, але і закордонні фахівці, пролунала стурбованість тим, що в результаті оранки схилів, погіршення травостою, зменшення площі лісів, нераціонального використання лугів і пасовищ в окремих гірських районах відбувається різка зміна ентомофауни: кількість корисних для людини комах зменшується, а шкідників культурних рослин збільшується. У гірських областях поступово зникають красиві реліктові метелики — вітрильники і мурахи, а число чорнотілок, що шкодять рослинам, навпаки, зростає.

Через порушення рівноваги в біоценозах страждає в першу чергу сама людина. У зв'язку з перевантаженням випасами гірських пасовищ подекуди в гірських районах спостерігається зміна рослинності: коштовні ентомофільні рослини зникають, а на їхньому місці з'являються білоус, тонконогий, осоки, що згубно позначається на комахах-запильниках. Продуктивність і кормова цінність таких пасовищ різко падає, що відбивається на інтересах тваринництва й інших галузях сільського господарства. На нарадах у Єревані вперше було поставлене питання про необхідність складання списку комах для Червоної книги СРСР із метою їхньої охорони. У резолюції останньої наради (1976 р. ) було зазначено на необхідність вивчення й охорони рідких, зникаючих і корисних для людини комах, на необхідність створення мережі розплідників і інсектаріїв для їхнього штучного розведення з метою наступного випуску в природу.

Нарада по охороні безхребетних тварин відбулося в 1981 р. у павільйоні «Охорона природи» УДНГ СРСР у Москві. На ньому були присутні представники 62 самих різних заснувань із усіх республік колишнього СРСР. На нараді широко обговорювалася проблема охорони безхребетних тварин, відзначалися, зокрема, і недолік робіт з вивчення деяких видів, а також недостатня пропаганда охорони цих тварин за допомогою телебачення, радіо, печатки й ін.

У вересні 1983 р. у Воронежеві відбулася нарада, що була присвячена охороні в нашій країні корисних для людини комах. Вона була організована Всеросійським суспільством охорони природи, але привернула увагу вчених і фахівців-практиків і з інших союзних республік — України, Білорусії, Киргизії, Казахстану. На нараді була підкреслена необхідність охорони рідких і корисних для людини комах, а також було вказано на різницю в принципах охорони тих і інших. Якщо рідкий вид, як один з найбільш уразливих елементів генофонду нашої фауни, досить зберігати в невеликих чи навіть мінімальних кількостях, то справа у відношенні охорони корисних для людини комах обстоїть інакше. Тут звичайно виду не грозить зникнення, однак чисельність його недостатньо велика, щоб можна було вважати його дійсно корисним для людини; щоб одержати хазяйновито відчутний ефект, треба сприяти збільшенню його чисельності. Так, щоб одержати високі врожаї різних культур, необхідна діяльність максимальної кількості запильників, як диких, так і домашніх. Щоб врятувати врожаї від шкідників, число ентомофагів теж повинне бути досить велике.

Як же повинна будуватися система охорони безхребетних тварин? Адже ми вже говорили, що кількість їхній незліченна, роль величезна, а вивчені вони ще недостатньо. Територія нашої країни також велика, що створює додаткових труднощів для організації системи їхньої охорони.

У спеціальній літературі маються пропозиції про підхід до рішення проблеми охорони безхребетних. Так, В. М. Єрмоленко, наприклад, пропонує охороняти наступних комах: корисних і нешкідливих для людини; рідких, реліктових, а також великих і яскравих, що мають естетичне значення; комплекси комах природних біоценозів і штучних агроценозів, за винятком шкідників сільськогосподарських культур і лісових насаджень[Літ., 19]. Цей автор розрізняє за формою охорони дві групи комах: з режимом групової охорони; з режимом індивідуальної охорони. 

Закрыть

Жесткокрылые и бабочки Западной Украине

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.