Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 71

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

1. Кредитна система. 5

2. Види кредиту та їх класифікація. 9

3. Етапи кредитного процесу. 17

4. Позичковий процент та його функції 20

5. Страхування від кредитних ризиків. 28

6. Облік кредитних операцій. 39

Висновки. 56

Cписок використаної літератури. 59

Додатки

Вступ

Ефективне функціонування економіки країни значною мірою визначається рівнем розвитку банківської системи. В розвинутих країнах банківська система являє собою результат тривалого й складного історичного розвитку в умовах ринкової економіки. Вітчизняна ситуація з трансформацією економіки від планово-адміністративної системи управління до ринкової відбулася за історично короткий період часу, що спонукало до швидкого розвитку банківської системи.

Згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність» банк – це «юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття та ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб».

Головною метою стратегічного розвитку економіки України є створення надійної, ефективної та прибуткової банківської системи, яка б максимально задовольняла вимоги й очікування клієнтів, інвесторів і була б стійкою до криз.

Кредит і банківська справа є важливими чинниками оздоровлення економіки, забезпечення відтворення національного виробництва, створення необхідних умов для здійснення підприємницької діяльності. Перехід до ринкової економіки суттєво підвищує роль кредиту в обслуговуванні інноваційно-інвестиційного процесу, розвитку малих і середніх виробничих структур, підготовці та перепідготовці кадрів, вирішенні низки соціальних проблем тощо. Водночас зростає роль банків у підприємницькій діяльності, значно розширюється сфера банківських послуг. У сучасному ринковому середовищі підприємства через банківський сектор забезпечують потребу не тільки у касово-розрахунковому обслуговуванні, а й у широкому спектрі кредитних, валютних, інвестиційних, довірчих, лізингових та інших послуг. Банківська справа виступає своєрідним механізмом підтримки економічної рівноваги в державі. Кредитування історично вважається одним із головних видів діяльності банків. Тому в підготовці фахівців економічного профілю дедалі більшого значення набуває отримання ними знань у сфері кредиту і банківської справи.

Згідно з Положенням Національного банку України «Про кредитування», затвердженим постановою Правління НБУ від 28.09.95 р. № 246, кредит – позиковий капітал банку у грошовій формі, переданий у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, платності й цільового характеру використання.

Принцип забезпеченості надання кредиту означає наявність у банку права для захисту власних інтересів, недопущення збитків від можливого неповернення боргу позичальником через його неплатоспроможність. Принцип тимчасового користування, повернення та строковості має на увазі те, що кредит повинен бути повернутий банку позичальником не пізніше обумовленого при наданні позики терміну. Принцип платності за кредит передбачає право банку справляти плату у вигляді процента за користування позикою, котра, власне, є основним джерелом традиційних доходів комерційного банку й складає зміст банківського бізнесу. Принцип цільового використання кредиту визначає вкладення позичкових коштів у конкретні цілі діяльності позичальника.

Закрыть

Документальное оформление и учет кредитов банка и других заемных средств

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.