Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

1. Закономірності виникнення грошей за товарною концепцією.. 5

2. Особливості металі стичного та знакового варіантів грошової форми власності 12

3. Гроші як загальний товарний еквівалент та їх функції 19

4. Товарні, кредитні і символічні гроші та їх застосування в Україні 24

Висновки. 36

Список використаної літератури. 37

Вступ

Гроші (англ. Money, нім. Geld) - універсальне знаряддя обміну, особливий товар, наділений властивістю загального еквівалента, за допомогою якого виражається вартість усіх інших товарів.

Гроші – одне з найдавніших явищ у житті суспільства – відіграють важливу роль у господарській діяльності людини.

Як будь яка економічна категорія, гроші - категорія історична. По-перше, з'явилися вони на певному етапі історичного розвитку, коли в них виникла об'єктивна необхідність. По-друге, історична природа грошей полягає в тому, що вони розвиваються в міру розвитку суспільного виробництва: змінюються їхні форми і види, способи виконання грошових функцій.

Об'єктивна необхідність появи грошей породжена потребами товарного обміну. Гроші є необхідною умовою і водночас продуктом розвитку товарообміну. Тому в історії людства «процес обміну є... процес утворення грошей».

Гроші визначаються самим суспільством. Все, що суспільство визнає як звернення - це і є гроші.

Дійсно, гроші - це товар, який виступає в ролі загального еквівалента, відбиває вартість всіх інших товарів. При натуральному господарстві, коли товар мінявся на товар, потреба в грошах не була такою гострою, як при розвинутому ринку. І, тим не менш, навіть найпримітивніші держави створили свої види грошей. Роль грошей, еталону всіх обмінів, завжди випадала тому товару, який був у достатку або на яку був найбільший попит.

Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців. Уже в працях Платона й Аристотеля є цікаві висловлювання про гроші. Згадується про них і в літописах періоду Київської Русі. Проте систематичні дослідження грошей і формування їх наукових теорій почалися з розвитком капіталізму. Вивчення грошей значною мірою визначило формування економічної теорії як науки. Незважаючи на багатовікові дослідження і велику кількість теоретичних концепцій грошей, людство сьогодні не має однозначної і остаточної відповіді на питання, що таке гроші. Уявлення, які не викликали сумнівів в одних суспільних умовах, зі зміною останніх вступали в суперечність з реальною дійсністю і відкидалися. Очевидно, все це можна пояснити тим, що суть грошей змінюється адекватно змінам характеру суспільних відносин, в яких вони функціонують. Тому для визначення суті грошей необхідно з’ясувати питання про їх походження, про причини, що зумовлюють виникнення та існування грошей в економічному житті суспільства.

Закрыть

Деньги - закономерности возникновения, экономическая сущность, эволюция и формы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.