ПЛАН

Вступ

1. Необхідність створення та етапи розвитку банку міжнародних розрахунків

2. Організаційна структура банку

3. Основні операції та механізм їх здійснення банком

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Сучасний етап розвитку міжнародних правовідносин характеризується процесами посилення взаємовпливу та взаємозалежності держав в економічній сфері, а також активним співробітництвом з питань протидії спільним глобальним економічним загрозам. За умов світової економічної кризи, що має негативні соціальні, політичні, правові наслідки для кожної країни та міжнародного співтовариства в цілому, пошук нових правових механізмів, спрямованих на подолання її деструктивного впливу, є надзвичайно важливим заходом.

У зв’язку з вказаним зростає значення універсальних міжнародних організацій, основними завданнями яких є подолання глобальних проблем сучасності, до яких, зокрема, належать питання економічної стабільності держав, що обумовлює необхідність співпраці з метою досягнення сталого економічного розвитку у глобальних масштабах. Однією із найбільш важливих правових форм співпраці суб’єктів міжнародного права в економічній сфері є багатостороннє співробітництво в рамках міжнародних організацій.

Питання функціонування міжнародних економічних організацій та інших аспектів міжнародного економічного права традиційно перебуває в центрі наукових інтересів вітчизняних дослідників. Варто вказати на праці І.О. Білорус, Д. В. Лініченка, Є. О. Львової, О.О. Мережка, В.І. Муравйова, Є.В. Палій, та інших. Йдеться у першу чергу про Міжнародний Валютний Фонд, Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку, Світову організацію торгівлі тощо. При цьому серед потужних міжнародно-фінансових установ особливу роль відіграє Банк Міжнародних Розрахунків (далі – БМР; BankforInternationalSettlements – англ.), дослідження особливостей функціонування якого, на жаль, досі не отримало належного наукового закріплення. БМР за правовою природою є спеціалізованою міжнародною міжурядовою організацією, що об’єднує на акціонерній основі частину фінансових ресурсів центральних банків 60 держав.


1. НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ БАНКУ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ

Найстарішою кредитною інституцією регіонального типу є Банк міжнародних розрахунків (БМР). Основна мета його створення полягала у врегулюванні проблем платежів Німеччини. Засновниками БМР стали група із шести центральних банків (Бельгії, Великобританії, Німеччини, Італії, Франції та Японії) і група банків США на чолі з Банкірським домом Моргана. За згодою сторін Банк був розташований у Швейцарії, яка надала йому Установчу хартію, але його діяльність регулюється міжнародним правом. Нова міжнародна організація повинна була сприяти співробітництву центральних банків країн-учасниць і надавати додаткові можливості щодо здійснення міжнародних фінансових операцій (стаття 3 першого Статуту). БМР розпочав свою діяльність 17 травня 1930 р. у Базелі. До 1932 р. його учасниками стали ще 19 країн Європи.

Саме Банкові міжнародних розрахунків були надані права генерального агента з даного питання, тобто він узяв на себе функцію, яку раніше виконувала берлінська інституція, що мала назву Центральна агенція з операцій. Згідно зі Статусом БМР міг виконувати також інші функції, наприклад брати участь у колективних валютних інтервенція з метою захисту валют, здійснювати депозитні операції та перекази за дорученням центральних банків, сприяти розвиткові кооперації між центральними банками в цілому. Але основним завданням певний час залишалися інкасування та передача німецьких репарацій за призначенням.

Коли проблеми репарацій платежів відійшли на другий план, постало питання доцільності існування БМР.

В перші повоєнні роки БМР виконував роль технічного агента в межах укладеної в 1947р. угоди про багатосторонні взаємні розрахунки, якої згодом дотримувалися всі країни, що брали участь у програмі відбудови Європи. До функцій БМР входили насамперед допомога в технічному здійсненні компенсацій угод, включаючи дебетування і кредитування рахунків компенсаційних платежів за угодами із взаємних розрахунків, а також збір та аналіз відповідної статистики. Пізніше, в 1948р., на прохання Організації європейського економічного співробітництва (ОЄЕС) БМР погодився виконувати аналогічні функції технологічного агента в межах планової угоди про внутрішньо-європейські платежі та взаємні розрахунки. В 1950-х роках з його допомогою здійснювалися клірингові операції в Європейському платіжному союзі. Поряд з агентськими функціями постійно розширювалися й інші напрями діяльності БМР.

Із 1960-х років БМР посів важливе місце у європейському валютному співробітництві держав у межах європейських інтеграційних організацій. За Договором про заснування Європейського Економічного Співтовариства 1957 р. передбачалося здійснення тісної координації монетарних політик держав-членів. При цьому керівники національних центробанків держав-членів вирішили проводити регулярні зібрання саме в БМР, оскільки там періодично зустрічалися ще у передвоєнний час. Відтак з 1964 по 1993 рр. такі засідання проводилися у вказаному Банку, де й було засновано секретаріат. Європейський монетарний фонд кооперації (заснований 1973 р.) та Європейська монетарна система, в рамках якої було введено першу спільну грошову одиницю (ЕКЮ), що передувала євровалюті (діяла з 1979 р.), управлялися саме з Базелю, де БМР надавав технічну допомогу. Зокрема, БМР виконував роль агента приватної системи клірингових платежів і розрахунків в ЕКЮ при Банківській асоціації ЕКЮ. Крім того, у 1988–1989 рр. БМР як експерт залучився також до роботи над запровадженням Європейського монетарного союзу – нової форми економічної інтеграції, що була реалізована Маастрихтським Договором 1992 р.

Сьогодні членами Банку міжнародних розрахунків є 49 центральних банків різних країн. Це більшість країн Західної Європи, Північної Америки, деякі країни Східної Європи, Азії, Латинської Америки, а також Саудівська Аравія та Південна Африка.

Акціонерний капітал Банку становить 1, 5 млрд. золотих франків. Він поділений на 600 тис. акцій рівного номіналу, з яких 530 тис. акцій уже емітовано. Відповідно до Статусу Банку емісія акцій здійснюється траншами.

Перший транш у 200 тис. акцій був поділений між центральними банками держав-спонсорів. Центральні банки-учасники мали можливість вибору між власною підпискою на акції БМР чи їх реалізацією на ринках у своїх країнах.

Банк міжнародних розрахунків незмінно залишається центральною банківською установою на світовій арені. Він належить центральним банкам країн-членів, контролюється ними, надає чимало суто спеціалізованих послуг центральним банкам як членам БМР, так і іншим центральним банкам.

Одна з основних цілей міжнародної діяльності Банку полягає в зміцненні міжнародної фінансової стабільності. Особливої актуальності така діяльність набуває в сучасних умовах інтеграції світових фінансових ринків. Це визначає місце і роль банку в системі міжнародних відносин: БМР є місцем зустрічі представників центральних банків; є банком центральних банків - зберігає їх депозити, які становлять значну частку світових валютних резервів, здійснює розрахунки між ними на кліринговій основі; є агентом або довіреною особою з різноманітних міжнародних фінансових домовленостей.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Банковская деятельность 5

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.