Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 106

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Сутність і класифікація вкладних операцій. 6

1.1 Сутність та класифікація вкладних операцій банків. 6

1.2 Організація і здійснення вкладних операцій в банках. 12

1.3 Основні методологічні засади обліку вкладних операцій. 19

1.4 Управління і контроль за депозитними операціями у комерційному банку  27

Розділ  2. Аналіз управління діяльністю Банку  із залучення вкладів (на прикладі Філії Банку «Фінанси та Кредит» ТОВ у Рівненській області) 31

2.1 Загальна характеристика обє'кту дослідження. 31

2.2. Економiчна сутнiсть вкладних операцій банку, завдання аналiзу та його iнформацiйна база. 35

2.3. Аналiз динамiки та структури вкладних операцій банку. 39

2.4. Класифiкацiя вкладних операцій банку. 44

2.5. Аналіз структури вкладних операцій банку. 51

2.6. Аналiз строкових депозитiв. 63

2.7. Аналiз депозитiв до запитання. 70

2.8 Депозитна програма банку. 83

Розділ 3. Проблеми в управлінні діяльностю Банків із залучення вкладів та світовий досвід  87

3.1 Проблеми прав захисту вкладників. 87

3.2 Світовий досвід. 97

Висновки. 101

Список використаних джерел 103 

Вступ

З історії розвитку банківської справи відомо, що початковою формою депозитних операцій було збере­ження на монетних дворах у міняйлів золотих монет. За збереження цих монет власник платив тому, хто зберігав, певну винагороду, а останній гарантував, на бажання клієнта, повернення саме тих монет, які було передано на зберігання. Отож, на таких умовах міняйли не могли здійснювати позичкові операції з отриманими монетами, не могли мати прибутку, з якого вони виплачували б власникам грошей проценти. Надалі історично склалося так, що власники грошей перестали вимагати повернення власне монет, поверталася тільки сума грошей, що їм відповідала. Міняйли отримали можливість до власного капіталу додати залучені на збереження кошти і надавати за їх рахунок кредити. Так з'явилися перші депозити. У наш час джерела коштів, які розміщують на депозити, різноманітні: це — кошти на рахунках підприємств, установ усіх форм власності, організацій, кошти на ощадних вкладах і на рахунках кредитно-фінансових установ. [32.c.26]

Депозитні гроші ¾ це неповноцінні знаки вартості, але на відміну від готівкових не мають речового виразу й існують лише у вигляді депозитів на рахунках у банках ¾ “абстрактні гроші”. На основі чеків виникла система безготівкових розрахунків, які проводяться без участі грошей готівкою, тобто шляхом переказу або списання банком певної суми з рахунку платника на рахунок одержувача, або заліком взаємних вимог суб’єктів господарської діяльності.

Така форма грошей стала можливою лише за високого рівня розвитку банківської справи, коли кожний суб’єкт грошового обігу може вільно вкласти гроші в банк (депозит), взяти звідти гроші готівкою, або переказати в будь-який пункт ринку і йому гарантується повне їх збереження.

Потреба в такій формі грошей об’єктивно зумовлена посиленням вимог щодо економічності та зручності грошового обігу за умов, коли його обсяги і суми окремих платежів досягли величезних розмірів. Здійснення таких платежів з допомогою готівки призвело б до істотного збільшення готівкової маси в обігу, до зростання витрат на її друкування, створило б значні незручності для учасників платіжних операцій, погіршило керованість грошового обороту тощо. Всіх цих недоліків позбавлені депозитні гроші.

Разом з вказаними перевагами депозитних грошей з'явились й певні недоліки цієї форми грошей. Зокрема, вона несе в собі певні незручності при здійсненні платежів. Для виконання кожного платежу потрібно оформляти цілий пакет документів і пред’являти кожний раз їх в банк, щоб відобразити відповідні операції в бухгалтерських книгах банку. Особливо гостро ці недоліки проявляються в сфері роздрібного обороту, куди доступ традиційних депозитних грошей виявився закритим. [32.с. 159]

Чому банк зацікавлений залучити кошти від клієнтів?

- Чим більше коштів має банк на депозитах, тим більше кредитів він спроможний надати (кредитів, що видаються клієнтам, міжбанківських кредитів тощо).

- Вартість цих коштів менша, ніж коштів, що залучаються на міжбанківських ринках, або коштів, що отримуються від випуску цінних паперів.

- Вони зменшують залежність банку від міжбанківських і фінансових ринків.

Щоб успішно залучати депозити, банку необхідно забезпечити:

- хорошу систему філіалів в безпосередній близькості до клієнтів;

- кваліфікований персонал з розумінням особливостей ринкових закономірностей;

- наявність пропозиції широкого спектра послуг і банківських продуктів, що відповідають вимогам клієнтів;

- виплату досить високої процентної ставки для забезпечення конкурентоспроможності щодо інших банків, яка при цьому все ж не повинна перевищувати процентної ставки, що виплачується на інших фінансових ринках. [11.с.12]

Метою даної роботи є дослідження та проведення детального вивчення теоретичних та практичних аспектів, які стосуються залучення вкладів. Теоретичні аспекти розглянуті в першому розділі дипломної роботи це:

Сутність та класифікація вкладних операцій банків

Організація і здійснення вкладних операцій в банках

Основні методологічні засади обліку вкладних операцій

Управління і контроль за депозитними операціями у комерційному банку.

Практичний аспект розглядаюється у другому розділі у формє проведення аналізу вкладних операцій. Методологічно – інформаційною базою є матеріали ТОВ Банку “Фінанси та Кредит” у Рівненській області. До розгляду приймались дані за два роки (2004 – 2005рр.).

Актуальною на сьогодні ця теми є завдяки високому рівню розвитку банківської справи, яка останнім часом набула великої популярності і заслуговує на детальне її вивчення.

Завдання полягає в тому, щоб розкрити і зрозуміти для себе зміст банківських операцій із залучення коштів та навчитись користуватись отриманою інформацією, самостійно вирішувати питання організації роботи з основних напрямів банківської діяльності. Досягненню цієї мети та завдання сприятиме правильно побудований план роботи.

Об'єктом дослідження є ТОВ Банк “Фінанси та Кредит” у Рівненській області. Досліджування базувалось на основі даних Банку та його річних звітах. В результаті проведення роботи було визначено теперішнє становище Банку, проблеми з якими стикається Банк , процес залучення депозитів – фізичним та юридичним особам, фактори які впливають на діяльність Банку, проаналізована депозитна програма Банку, перспективи розвитку на майбутнє.

Закрыть

Управление деятельностью банка по привлечению вкладов и пути его совершенствования на примере ООО Финансы и Кредит

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.