План

1. Захисні споруди цивільного захисту

2. Евакуаційні заходи, завдання евакуаційних органів

3. Ціль і зміст рятувальних та інших невідкладних робіт, способи і порядок їх проведення

3. Ціль і зміст рятувальнихта інших невідкладних робіт, способи і порядок їх проведення

Рятувальні та інші невідкладні роботи (РНР) виконують з метою рятування людей і надання допомоги потерпілим, ліквідації і локалізації аварій, створення умов для подальшого відновлення виробничої діяльності об’єкта.

Рятувальні роботи включають такі дії:

–розвідування маршрутів висування формувань в ОУ та об’єкта робіт;

– локалізацію і гасіння пожеж;

– розшукування і рятування людей з-під завалів, зруйнованих будівель;

– подавання повітря в завалені захисні споруди;

– розкриття завалених захисних споруд і рятування людей, які в них перебувають;

– надання першої медичної допомоги потерпілим і евакуація їх в медичні установи;

– виведення населення із небезпечних районів в безпечні місця;

– санітарну обробку людей і знезаражування їх одягу, техніки, будівель, території, провізії та ін.

Невідкладні роботи виконуються з метою забезпечення рятування людей і включають такі заходи:

– створення проїздів (проходів) у завалах і на зараженій території;

– локалізацію і ліквідацію аварій на комунально-енергетичних і технологічних мережах;

– відновлення порушених ліній зв’язку,

–укріплення або руйнування нестійких конструкцій, якізагрожують проведенню рятувальних робіт;

– знешкодження і знищення знайдених боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Для проведення РНР залучають сили цивільного захисту: воєнізовані аварійно-рятувальні загони, спеціалізовані формування, невоєнізовані формування, добровільні формування.

На об’єкті створюють формування з робітників і службовців, які поділяють за призначенням.

Формування загального призначення(зведені рятувальні загони, команди; рятувальні загони, команди, групи) можуть виконувати рятувальні та інші невідкладні роботи.

Формування служб(протипожежні команди, аварійно-технічні команди, санітарні загони (дружини) тощо) призначені для виконання спеціальних робіт, їх використовують для підсилення формувань загального призначення.

Умови успішного проведення РНР. Успіх проведення РНР визначають за кількістю врятованих людей, збережених матеріальних цінностей. Він обумовлений такими факторами:

1. Завчасною підготовкою сил і засобів для проведення РНР.

2. Завчасним плануванням і своєчасним створенням угруповування сил і засобів для проведення РНР (розміщення їх на місцевості відповідно до задуму керівника, що забезпечує послідовне та ефективне їх використання і включає 2–3 ешелони і резерв).

3. Своєчасною організацією і безперервним веденням розвідки району НС.

4. Швидким висуванням формувань в ОУ, швидким і рішучим рятуванням людей, що має забезпечити:

– подавання повітря в завалені захисні споруди у перші 3–4 год після аварії;

–надання першої медичної допомоги ураженим у перші 12–14 год;

– завершення основних рятувальних робіт за першу добу.

5. Безперервним веденням рятувальних робіт до їх повного завершення на всій території ураження, що забезпечується позмінною роботою. Мінімальна тривалість роботи зміни становить 2–4 год, максимальна тривалість – 10–12 год.

6. Оперативним, безперервним і надійним управлінням діями формувань ЦЗ.

7. Високою професійною і морально-психологічною підготовкою особового складу формувань.

8.Всебічним забезпеченням дій формувань (протирадіаційний і протихімічний захист, матеріальне, технічне, медичне забезпечення).

9. Суворим дотриманням заходів безпеки.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Гражданская оборона 3

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.