План

1. Захисні споруди цивільного захисту

2. Евакуаційні заходи, завдання евакуаційних органів

3. Ціль і зміст рятувальних та інших невідкладних робіт, способи і порядок їх проведення

2. Евакуаційні заходи, завдання евакуаційних органів

В умовах неповного забезпечення захисними спорудами в містах та інших населених пунктах, що мають об’єкти підвищеної небезпеки, основним засобом захисту населення є евакуація і розміщення його у зонах, які є безпечними для проживання людей.Евакуації підлягає населення, яке проживає в населених пунктах, що знаходяться у зонах можливого катастрофічного затоплення, можливого небезпечного радіоактивного забруднення, хімічного ураження, в районах виникнення стихійного лиха, аварій і катастроф (якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров’ю людей). Залежно від обстановки, яка склалася на час НС, може бути проведено загальну або часткову евакуацію населення тимчасового або безповоротного характеру. Загальна евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України для всіх категорій населення і планується на випадок:

- можливого небезпечного радіоактивного забруднення територій навколо атомних електростанцій (якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров’ю людей, які проживають в зоні ураження);

- виникнення загрози катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним добіганням проривної хвилі.

Часткова евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України у разі загрози або виникнення НС техногенного та природного характеру.

Евакуаційні заходи здійснюються радою міністрів АРК, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Під час проведення часткової евакуації завчасно вивозиться не зайняте у сферах виробництва та обслуговування населення: діти, учні навчальних закладів, вихованці дитячих будинків, разом з викладачами та вихователями, студенти, пенсіонери та інваліди, які утримуються у будинках для осіб похилого віку, разом з обслуговуючим персоналомі членами їх сімей.

У сфері захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру евакуація населення планується на випадок:

аварії на атомній електростанції з можливим забрудненням території; усіх відів аварій з викидом сильнодіючих отруйних речовин; загрози катастрофічного забруднення місцевості:

лісових і торф’яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідкам, що загрожують населеним пунктам.

Залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації рішення про проведення евакуації населення приймають: – на загальнодержавному рівні – Кабінет Міністрів України; – на регіональному рівні – Рада міністрів АРК Крим, голова обласної держадміністрації; – на місцевому рівні – голова Київської та Севастопольської міської держадміністрації, голова районної держадміністрації; – на об’єктовому рівні – керівник об’єкта.

Загальна евакуація проводиться шляхом вивезення основної частини населення з міст і небезпечних районів усіма видами наявних транспортних засобів на відповідній адміністративній території та виведення найбільш витривалої його частини пішки. Часткова евакуація проводиться з використанням транспортних засобів, що експлуатуються за діючим графіком. Для прискорення евакуації за рішенням керівника відповідного органу виконавчої влади залучаються додаткові транспортні засоби. Для планування, підготовки та проведення евакуації створюються евакуаційні комісії, персональний склад яких визначається наказами керівників підприємств. Час на розгортання і підготовку евакуаційних органів усіх рівнів до роботи не повинен перевищувати чотирьох годин з моменту отримання рішення про проведення евакуації. У разі виникнення потреби в негайному проведенні евакуації у складі евакуаційних комісій створюються оперативні групи, які розпочинають роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації.

Керівництво евакуацією населення проводиться начальником цивільного захисту всіх ступенів через евакуаційні комісії, служби, начальників штабів цивільного захисту.

Для безпосереднього керівництва евакуацією населення створюються евакуаційні органи, які працюють під безпосереднім керівництвом начальників цивільного захисту.

До них відносяться:

- обласні, міські, районні та об’єктові евакуаційні комісії;

- евакуаційні комісії безпечних районів;

- збірні евакуаційні пункти;

- прийомні евакуаційні пункти;

- проміжні пункти евакуації;

- адміністрація маршруту пішої евакуації;

- пункти посадки та пункти висадки.

Евакуаційні органи проводять планування, підготовку і проведення евакуації, прийом та розміщення населення.

Особистий склад евакуаційних органів визначається рішенням керівників відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а на об’єктах – наказами керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування.

Евакуаційні комісії очолюють заступники керівників органів виконавчої влади, які відповідають за планування, організацію, проведення евакуації, прийом та розміщення населення.

Секретарями вказаних комісій призначаються працівники уповноваженого органу управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Евакуаційні органи проводять планування евакуації, підготовку населення до евакуаційних заходів, підготовку підлеглих евакуаційних органів до виконання задач, контроль за підготовкою і розподілом усіх видів транспортних засобів для забезпечення евакуаційних перевезень, визначення ситуації, місць посадки та висадки населення, визначення маршрутів руху населення пішки, практичне проведення евакуації, прийом евакуйованого населення і ведення його обліку по об’єктам, а також контроль за розміщенням та життєзабезпеченням.

Час на керівництво та підготовку евакуаційних органів всіх рівнів до роботи не повинно перевищувати чотирьох годин з моменту отримання рішення на проведення евакуації.

У випадку виникнення потреби в негайному проведенні евакуації в складі евакуаційній комісії створюються оперативні групи, які починають роботу з моменту прийняття рішення на проведення евакуації.

Контроль за роботою евакуаційних органів проводять керівники відповідних органів виконавчої влади (об’єктів), яким підпорядковані ці органи.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Гражданская оборона 3

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.