План

1. Атестація та раціоналізація робочих місць.

2. Ергономічні вимоги до організації робочих місць.

3. Естетика на виробництві.

4. Виробничі шкідливості. Класифікація шкідливих факторів виробництва.

5. Мікроклімат виробничих приміщень. Гігієнічне нормування параметрів мікроклімату.

6. Освітлення виробничих приміщень. Види освітлення.

7. Шум, ультра- та інфразвук, захист від шкідливих факторів виробничого середовища

8. Вимоги до виробничого освітлення. Недоліки та переваги люмінесцентних ламп та ламп розжарювання.

9. Захист від іонізуючих випромінювань та електромагнітних полів. Виробничий ризик.

4. Виробничі шкідливості. Класифікація шкідливих факторів виробництва.

Виробничі шкідливості – це чинники, які виникають під час трудового та виробничого процесу і впливають на працездатність і стан здоров’я працівника.

Класифікація шкідливих чинників:

-фізичні – температура вологість

-хімічні – хімічні речовини

-психофізіологічні – перевантаження

-біологічні – віруси, бактерії, рослини, тварини

1.Якщо реально діють

2.Людина знаходиться в області дії

3.В людини немає засобів захисту


5. Мікроклімат виробничих приміщень. Гігієнічне нормування параметрів мікроклімату.

Мікроклімат – клімат внутрішнього середовища виробничих приміщень, що визначаються сукупністю температури, вологості, руху повітря, теплового випромінювання нагрітих поверхонь обладнання - чинниками, які утворюють­ся в зоні робочих приміщень і діють на організм людини. Мікроклімат виробничих приміщень нормується залежно від теплових харак­теристик виробничого приміщення, категорії робіт щодо важкості і пори року.

Оптимальні (комфортні) мікрокліматичні умови це такі умови праці, за котрих має місце найвища працездатність і хороше самопо­чуття. Оптимальні та допустимі параметри мікроклімату в робочій зоні виробни­чих приміщень залежать від категорії важкості робіт і пори року.

Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату:

 • удосконалення технологічних процесів та устаткування;
 • раціональне розміщення технологічного устаткування;
 • автоматизація та дистанційне управління технологічними процесами;
 • раціональна вентиляція, опалення та кондиціювання повітря;
 • раціоналізація режимів праці та відпочинку;
 • застосування теплоізоляції устаткування та захисних екранів;
 • використання засобів індивідуального захисту.

 • 6. Освітлення виробничих приміщень. Види освітлення.

  Освітлення - один з найважливіших факторів, який значною мірою впливає на продуктивність праці, рівень травматизму і професійних захворювань.

  Гігієнічні вимоги до виробничого освітлення:

  -Рівень освітленості повинен відповідати характерові зорової роботи і встановленим нормам;

  -забезпечувати достатню рівномірність та постійність рівня освітленості;

  -не створювати на робочій поверхні різких та глибоких тіней;

  -спектральний склад світла штучних джерел повинен бути наближенім до природного;

  -освітлення не повинно чинити засліплюючої дії і створювати відблиски на робочих поверхнях;

  -повинно бути надійним і простим в експлуатації, економічним та естетичним

  Види виробничого освітлення:

  -Природне - створюється прямими сонячними променями та розсіяним світлом небосхилу.

  -Штучне - створюється електричними джерелами світла.

  -Суміщене - при недостатньому за нормами природного освітлення допов­нюється штучним.

  Природне освітлення поділяється на: >бокове. >верхнє, >комбіноване.

  Штучне освітлення за функціональним призначенням поділяється на: ро­боче, аварійне, евакуаційне, охоронне, чергове.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 13

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Охрана труда 16

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.