План

1. Співставте такі типи нервової діяльності: флегматик і холерик. Поясніть основні процеси в центральній нервовій системі цих типів

2. Згрупуйте ознаки для встановлення комплексного показника надзвичайної ситуації

3. Поясніть, які з небезпек приводять до функціональних змін у здоров’ї: інформаційна втома, стрес, хвороба, алкоголь, паління?

4. Задача.

Література

1. Співставте такі типи нервової діяльності: флегматик і холерик. Поясніть основні процеси в центральній нервовій системі цих типів

Холерик має сильний неврівноважений рухомий тип нервової системи. Неприборканий, нестриманий, нетерплячий, запальний. Проявляє агресивність. Легко може вийти з себе, активно проявляє незадоволення, через що часто потрапляє в проблемні ситуації. Йому важко стримувати прояв своїх відчуттів і мимовільних реакцій. Легко відчуває хвилювання і неспокій. Знижена чутливість; слабкі звуки і світлові подразники не сприймає. Відчуває труднощі в перемиканні уваги. Характерний швидкий психічний темп.

Холерика складніше дисциплінувати. Активному, самовпевненому, владному холерикові і самому не солодко, не говорячи вже про тих, хто з ним спілкується. Уживатися з ним може хіба що флегматик. Холерик сам собі створює проблеми, всім нав'язує свою думку. Скрізь прагне відстояти свої права, хоча мало хто наважується оспорювати їх. Легко заводиться, підвищує голос, зривається. Вчинки нерідко бувають бездумні. Некритично і самовпевнено оцінює ситуацію. Занадто наполегливо наполягає на своєму, що призводить до суперечок і конфліктів. У спілкуванні з ним необхідно дотримуватись деякої обережності. Холерикові не варто суперечити, коли він збуджений. У такі моменти краще не заперечувати його думку, а почекати, поки його хвилювання уляжеться і він заспокоїться.

Додатково про холерика можна сказати наступне: вони надмірно рухомі, неврівноважені, збудливі. У них всі психічні процеси протікають, порівняно з іншими темпераментами, відносно швидко, інтенсивно. Переважання збудження над гальмуванням яскраво виявляється в нестриманості, запальності, дратівливості холерика. Звідси і виразна міміка, і кваплива мова, і різкі жести, і нестримані рухи. Неврівноваженість його яскраво виявляється і в діяльності: він пристрасно береться за справу, працює з великим підйомом, долаючи всілякі труднощі. Але холерик може швидко виснажитися енергетично в процесі роботи і тоді може наступити різкий спад діяльності. Зайва прямолінійність, запальність, різкість, нетерпимість деколи роблять важким і неприємним його перебування в колективі.

Флегматиком відчуття опановують поволі. Йому не потрібно робити над собою великих зусиль, щоб зберегти свою холоднокровність. Для нього легше, ніж для інших, утриматися від швидкого рішення, щоб спершу його обдумати. Він не гарячкує, рідко скаржиться, терпляче переносить свої страждання.

Флегматик - це людина спокійна, не схильна до зміни свого оточення. Добре чинить опір сильним і тривалим подразникам. Завдяки врівноваженості процесів роздратування і гальмування, флегматик спокійний, завжди врівноважений, наполегливий працівник, що відрізняється терплячістю, витримкою і самовладанням. Він одноманітний і невиразний в міміці і інтонації, навіть про свої відчуття говорить недостатньо емоційно, і це затрудняє спілкування з ним. Флегматик важко звикає до нових людей, не скоро починає звертатися до них - ставити запитання, вступати в бесіду. Флегматик відрізняється постійністю спілкування з одними і тими ж людьми. Проте не слід думати, що він така всепрощаюча, абсолютно безпечна в спілкуванні людина. Подібно до конденсатора, він довго вбирає в себе, накопичує енергію незадоволень, але коли вона досягає певної межі, критичної величини, неминучий сильний "розряд", нерідко дуже несподіваний для його співбесідника, з самого здавалося б незначного приводу.


2. Згрупуйте ознаки для встановлення комплексного показника надзвичайної ситуації

Всі надзвичайні ситуації характеризуються масштабами впливу, наслідками та тяжкістю наслідків. Тяжкість наслідків оцінюється кількістю жертв, масштабами руйнувань та людськими ресурсами, які необхідно залучити для ліквідації наслідків - це об'єктивний комплексний показник надзвичайної ситуації.

За комплексним показником надзвичайні ситуації класифікують так:

1. Локальні - наслідки надзвичайних ситуацій обмежуються об'єктом народного господарства і можуть бути ліквідовані за рахунок власних сил та ресурсів.

2. Місцеві - надзвичайні ситуації мають масштаби в межах населеного пункту, адміністративного району, в межах області і можуть бути усунені за рахунок сил і ресурсів області.

3. Регіональні - наслідки надзвичайних ситуацій обмежуються межами кількох областей чи економічного району і можуть бути ліквідовані за рахунок сил і ресурсів держави.

4. Національні - наслідки надзвичайних ситуацій охоплюють декілька економічних районів, але не виходять за межі держави і можуть бути локалізовані за рахунок держави з залученням іноземної допомоги.

5. Глобальні - наслідки надзвичайних ситуацій розповсюджуються на декілька держав і ліквідуються силами кожної держави на своїй території та силами міжнародної співдружності.


3. Поясніть, які з небезпек приводять до функціональних змін у здоров’ї: інформаційна втома, стрес, хвороба, алкоголь, паління?

Здоров’я — це функціональний стан організму людини, здатний протистояти хворобам і підтримувати фізичне і психологічне благополуччя.

Хвороба — порушення нормальної життєдіяльності організму під впливом несприятливих чинників внутрішнього й зовнішнього середовища; недуга, захворювання.

Стрес — це стан, в якому діють захисні фізіологічні реакції людини у відповідь на дію несприятливих зовнішніх факторів.

Прикмети стресу:

а) неможливо зосередитись;

б) часті помилки в роботі;

в) погіршується пам’ять;

г) почуття втоми;

д) робота не приносить задоволення;

е) втрата почуття гумору.

Фізіологічно емоції і стрес – це надходження адреналіну і норадреналіну в кров, що призводить до змін частоти серцевих скорочень, змін дихання, артеріального тиску.

Результат: тахікардія, аритмія, тремтіння вік, рук, біль у серці, невроз.

Наслідок: атеросклероз, інсульт, інфаркт.

Для життєдіяльності важливе значення мають соціальні лиха – алкоголізм і паління.

Алкоголь негативно впливає на нервову систему, знижує працездатність, знижує рухові реакції і точність. Алкоголь гальмує центри кори головного мозку, які контролюють вчинки і ставлення до свого стану.

Паління — соціальне зло. В тютюновому диму є нікотин, отруйні речовини, ароматичні вуглеводи, канцерогенні та радіоактивні речовини. Людина, що палить, вдихає в 280 тис. раз шкідливіше повітря. Страждає мозок, бо постійно відчуває незабезпечення киснем.

До функціональних змін у здоров’ї приводять: хвороба, алкоголь, паління.


4. Задача.

Розрахувати довжину аудиторії за умов:

а) ширина аудиторії 8 м;

б) споживається Р = 2064 Вт;

в) нормативна потужність р = 24 Вт/м2.

Відповідь: довжина аудиторії 10,75 м.


Література

1)Ярошевський В.М., Ярошевський Н.М., Москальов І.В. Безпека життєдіяльності. – Київ: Інститут змісту і методики навчання, 1997. – 292с.

2)Харченко Б.І. Безпека життєдіяльності. – Рівне: РЕГІ, “ТЕТІС”, 1999. – 30с.

3)Пістун І.П. та ін. БЖД. – Львів: Світ, 1995. – 288 с.

4)Желібо Е.П. та ін. Безпека життєдіяльності. – К.: Каравела, 2002. – 328 с.

5)В.А. Гайченко, Г.М. Коваль, Основи безпеки життєдіяльності людини, Навч. Посібник. – К., МАУП, 2004.

6)Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. 2-ге вид. К.: Т-во "Знання", 1999.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 8

Бесплатная работа

Закрыть

Безопасность жизнедеятельности 3

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.