План

1. Система стандартів безпеки праці, зміст і область застосування 

2. Види допомоги та термін її оплати потерпілим в разі ушкодження їх здоров’я при виконанні трудових обов’язків 

3. Вібрація, її дія на організм, норми і методи захисту 

4. Умови самозаймання речовин і матеріалів 

5. Інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки 

1. Система стандартів безпеки праці, зміст і область застосування

Державні нормативні акти про охорону праці – це правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи. Законодавством передбачено, що залежно від сфери дії вони можуть бути міжгалузевими або галузевими.

Державний міжгалузевий акт про охорону праці це акт загальнодержавного користування, дія якого поширюється на всі підприємства, установи, організації народного господарства України незалежно від їх, галузевої належності та форм власності.

Державний нормативний акт про охорону праці – це акт, дія якого поширюється на підприємства, установи й організації незалежно від форм власності, що відносяться до певної галузі.

Власники підприємств, установ, організацій розробляють на основі (ДНАОП) Державних нормативних актів про охорону праці й затверджують власні положення, інструкції або інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства, установи, організації, відповідно до Рекомендації Держнаглядохоронпраці щодо застосування порядку опрацювання й затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві. Затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 12.12.1993 року № 132 до основних нормативних актів підприємства належать:

- Положення про систему управління охороною праці на підприємстві.

- Положення про службу охорони праці на підприємстві.

- Положення про комісію з питань охорони праці підприємств.

- Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці.

- Наказ про порядок атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативних актів про охорону праці.

- Положення про організацію попереднього й періодичного медичного огляду працівників.

- Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями й видами робіт.

- Інструкції про порядок зварювання та проведення інших вогневих робіт на підприємстві.

- Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

- Перелік посад посадових осіб підприємства, які зобов`язані проходити попередню й періодичну перевірку знань з охорони праці.

- Наказ про організацію безкоштовної видачі працівникам певних категорій лікувально-профілактичного харчування.

- Наказ про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям.

Відповідно до ст.49 Закону України «Про охорону праці» за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці винні працівники притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальностей згідно із законодавством.

Дисциплінарна відповідальність полягає у накладанні дисциплінарних стягнень (догана, звільнення з роботи). Адміністративна відповідальність накладається на посадових осіб, винних у порушенні законодавства про охорону праці, у вигляді грошового штрафу. Матеріальна відповідальність за заподіяну шкоду встановлюється лише за пряму шкоду. Кримінальна відповідальність визначається у судовому порядку.

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про охорону праці» державного управління охорону праці в Україні здійснюють:

- Кабінет Міністрів України.

- Комітет з нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України.

- Міністерство та інші центральні органи державної виконавчої влади.

- Місцева державна адміністрація.

- Концерни, корпорації та інші об`єднання.

Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці Кабінет Міністрів України:

- забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці,

- визначає функції міністерств щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та нагляду за охороною праці.

Основні завдання, які покладаються на Комітет з нагляду за охороною праці (Держнагляд охорони праці):

- комплексне управління охороною праці;

- державний нагляд за додержанням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів – щодо безпеки, гігієни праці виробничого середовища.

Повноваження міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади в галузі охорони праці:

- проведення єдиної науково-технічної політики в галузі охорони праці;

- здійснення методичного керівництва діяльністю підприємств галузі з охорони праці;

- організація навчання й перевірки знань та норм охорони праці керівними працівниками та спеціалістами галузі;

- здійснення внутрішнього контролю за станом охорони праці.

Повноваження місцевих адміністрацій та Рад народних депутатів у галузі охорони праці:

- забезпечують реалізацію державної політики в галузі охорони праці;

- здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про охорону праці.

Для виконання названих функцій місцеві органи влади створюють відповідні структурні підрозділи. Повноваження об`єднань підприємств у галузі охорони праці. Повноваження в галузі охорони праці асоціацій, корпорацій, концернів та інших об`єднань визначаються їх статутами або договорами між підприємствами, які утворили об`єднання. Об`єднання створюють служби охорони праці. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 24

Бесплатная работа

Закрыть

Основы охраны труда 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.