План

ВСТУП

ПЕРЕДОВІ МЕТОДИ ЗВАРЮВАННЯ

ТЕХНОЛОГІЯ РИХТУВАННЯ

ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ВИДИ РУЧНОГО ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ

Зварювання з похилим електродом

Механізоване дугове зварювання

Механізоване шлангове зварювання в самозахисній порошковій проволці.

Плазмове зварювання

Напівмеханізоване й плазмове зварювання

Процеси в дузі.

Апаратура для ручного дугового зварювання.

ЗАМІНА КРИЛ АВТОМОБІЛЯ

ВСТУП

Зварювання є технологічним процесом з’єднання металів та сплавів методом нагріву. Основним видом зварювання є дугове. Основоположниками дугового зварювання є російські вчені та інженери В.В.Петров, М.М.Дінардас, М.Г. Слов’янов. У 1802 році вперше у світі професор фізики Санкт-Петербурзької медико-хірургічної академії В.В. Петров спостерігав дуговий розряд від виготовленого ним надпотужного вольтового стовпа. Цей стовп або батарея, як називав його Петров був найпотужнішим джерелом електричного струму на той час. Провівши велику кількість дослідів з цією батереєю він показав можливість використання електричних дуг для освітлення і плавлення металів. До моменту відкриття дугового розряду електротехніка почала тільки створюватися. Відкриття Петрова значно випередило свій вік і до практичного застосування дуги для мети зварювання пройшло близько 80 років. Один із знаменитих вчених Бірдас, автор багатьох винаходів в чому зі електротехніки. У 1881 році він вперше застосував електричну дугу між вугільним електродом і металом для зварювання. Після детальної розробки свого винаходу Бінардас отримав патенти в Бельгії, Італії, Франції, США. Майже одночасно з Бінардасом працював ще один російський вчений видатний винахідник Микола Слов’янов. Володіючи багатими знаннями електротехніки, він зробив спосіб зварювання металевим електродом із захистом зварювальної зони шаром порошкоподібної речовини (армосу) і перший у світі механізм електроплавник, для напівавтоматичної подачі електродного прутка в зону зварювання. Спосіб зварювання плавким металевим електродом дістав назву дугове зварювання за способом Слов’янова. Перше публічне демонстрування пройшло в Пермі в 1888 році. Визначний внесок в розробки зварювання внесли вчені: Нікітін, Патон, Ніколаєв. Одним із розробників електрозварювання в Україні був академік Євген Оскарович Патон (1870-1953). Видатний вчений Євген Оскарович Патон народився 5 березня 1870 року в сім’ї російського консула Оскара Петровича Патона. Закінчив у 1894 році інженерно-будівельний факультет Дрезденського політехнічного інституту. За короткий строк здав іспити і захистив у 1896 році дипломну роботу за програмою Санкт-Петербурзького інституту шляхів. У 1897 році молодого інженера з містобудування запросили на роботу в Московське училище шляхів. Вчений брав участь у проектуванні великих мостів, залучаючи над проектами студентів. У 1907-1908р. виходить у світ три томи курсу „Залізничні мости”. А у 1910 році – курс „Дерев’яні мости”. Під час Першої світової війни Патон брав участь у створенні фермопідйомників оригінальної форми, які широко використовувались при відбудові мостів. У 1918 році Патон видає у своєму роді посібник „Відбудова мостів, який у розширеному виді перевидав у 1924 році. У 1918 році втікаючи з Києва поляки зруйнували ланцюговий міст. Треба було швидше його відбудувати, проте серед спеціалістів не було єдиної думки. Патон взявся за доручену йому справу. На складах військового відомства було знайдено двотаврові балки призначені для спорудження тимчасових мостів. Хоча на такі профілі раніше не застосовувались, для градчастих прольотних споруд, він їх вирішив використати для нового моста. На початку 20-х років замість клепання почали застосовувати зварювання. У 1929 році він організовує електрозварювальну лабораторію, яку в 1934 році було перейменовано в інститут. Тут Патон і його співробітники почали досліджувати міцність зварних з’єднань, проектуючи зварні конструкції. У 1939 році Патоном було розроблено систему захисту і легування металу та створено нову технологію автоматичного зварювання. У 1942 році вийшла його монографія „Швидка автоматична зварка”. У 10-річницю визволення Києва від фашистських загарбників, відбулося відкриття нового сталевого моста через Дніпро. Проте на святі не було самого Патона. За два місяці до відкриття він помер.


ПЕРЕДОВІ МЕТОДИ ЗВАРЮВАННЯ

Електрошлакове зварювання дозволяє сполучати деталі практично необмеженої товщини. Цей техпроцес у ряді випадків став незмінним у важкому машинобудуванні, в чорній і кольоровій металургії, в будівництві. Проте більш широке застосування даного методу стримували такі недоліки кристалічної будови зварних швів, як їх крупнозернистість, наявність так званої зони слабкого місця, можливість освіти в швах гарячих тріщин. Назріла необхідність в новому науковому осмисленні методу електрошлакового зварювання і узагальненні досвіду його практичного вживання. У пропонованій монографії зроблена спроба розглянути процес електрошлакового зварювання з позиції магнітної гідродинаміки і узагальнити накопичений матеріал відповідно до останніх досягнень. Разом з цим розглянуті актуальні питання розробки і виробу зварювальних флюсів, технології зварювання, подальшої термообробки з’єднань і їх якості, принципів побудови зварювального обладнання. Рішення широкого спектру задач з яких технологія електрошлакового зварювання пов’язана з властивостями шлакової вапни і можливостями управління кристалізацією зварного шва за допомогою створюваних в ній МГД течії. Природа МГД перебігу зварювального розплаву не залежить від матеріалу виробів і електродів, а залежить головним чином від електричного струму, що проходить через цей розплав, і взаємодіючих з цим струмом магнітних полів. Тому вибір як об’єкт МГД управління такого матеріалу, як титан, передбачає екстрополяцію одержаних закономірностей на інші метали і сплави. Серед інших способів електрошлакове зварювання займає перше місце по величині зварювальних струмів, що використовуються, отже, по об’ємах рідких шлаку і металу, одночасно присутнього в зварювальній ванні. Тому гідродинамічні ефекти, породжувані зварювальним струмом, при електрошлаковому зварюванні виявляються якнайповніші. Вживання МГД течій дозволило підняти на високий рівень працездатність електрошлакових швів за рахунок оптимізації форми металевої ванни, подрібнення структури металу шва і навколишньої зони.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 26

Безкоштовна робота

Закрити

Зварювання та його застосування в ремонті автомобілів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.