Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 3 

Розділ І Теоретичні основи 6

1.1 Загальні відомості про шум 6

1.2 Вплив шуму на організм, його нормування 7

1.3 Засоби та методи захисту від шуму 8 

Розділ ІІ Розгляд основних задач звукоізоляції приміщень 10

2.1 Звукоізоляція конструкції огородження 10

2.2 Нормативні вимоги до звукоізоляції конструкцій огородження 11 

2.3 Постановка задачі розрахунку звукоізоляції робочих приміщень 13

Розділ ІІІ Програмна реалізація 18

3.1 Можливості автоматизації проектування засобів захисту від небезпечних і шкідливих факторів виробництва 18

3.2 Вибір мови програмування 19

3.2.1 Еволюція мов програмування 19

3.2.2. Напрямок розвитку мов програмування 21

3.2.3 Інтегровані середовища розробки програм та перехід до візуального програмування 22

3.2.4 Мова програмування Delphi 23 

3.3 Інтерфейс та основні можливості 25 

3.4 Забезпечення коректного введення даних 34

Висновок 36 

Список використаної літератури 38

Додаток А 39

Додаток Б 41

Вступ

Людина живе в середовищі, фактор шуму якої грає не останню роль у її житті. Дослідженнями доведено, що під впливом шуму, навіть помірної інтенсивності, погіршується працездатність, особливо при розумовій праці. Тривалий вплив сильного шуму з рівнем від 90 дБ і вище може викликати в людини порушення слуху, розлад нервової системи й сприяти захворюванням серцево-судинної системи. В останні роки з'явився навіть спеціальний термін «шумова хвороба».

Боротьба з усіма видами шумів - виробничими, вуличними, побутовими - представляє одну з найважливіших обов'язків органів санітарної інспекції й служби охорони праці на підприємствах. Виробництва, рівень шуму яких перевищує припустимі норми, віднесені до категорії шкідливих.

Технічний прогрес, досягнутий за останні декілька років у всіх аспектах обчислювальної техніки призвів до значного розширення області застосування комп’ютерної техніки іросту числа їх користувачів. Це в свою чергу не могло не вплинути на різні сфери діяльності сучасного суспільства, в тому числі і при розробці оптимального варіанту захистунавколишнього середовища.

При розробці технічних засобів захисту і забезпечення визначених параметрів навколишнього середовища, як правило, можливі різні варіанти рішення, але вибір кращого, або оптимального по тих або інших критеріях, варіанту утруднений, а іноді і неможливий, через обмежені можливості людини-проектувальника «вручну» розрахувати і зробити оцінку досить великого числа варіантів захисту. Використання ЕОМ у процесі проектування не тільки прискорює в багато разів виконання розрахунків, але і вносить нові якості, дозволяючи оцінити численні варіанти рішень і вибрати кращі, або оптимальні в математичному змісті, рішення задач безпеки праці. При цьому як критерії або цільові функції можуть виступати як одержання максимального ефекту захисту при обмеженнях по вартості, так і вартість захисту за умови її достатньої ефективності.

Слід зазначити, що далеко не всі інженерні задачіможуть бути зведені до відомих алгоритмів лінійного, цілочисельного або динамічного програмування. У тих випадках, коли це неможливо, шлях до рішення лежить в алгоритмізації задачі з метою застосування переборних схем і використання ЕОМ.

Як показує аналіз застосовуваних у даний час методик розрахунку технічних засобів захисту і забезпечення необхідних параметрів робітничого середовища, більшість з них не враховує можливостей обчислювальної техніки і вимагає істотної модифікації при розробці алгоритмів рішення на ЕОМ.

Комплекс алгоритмів і програм з розрахунку і вибору варіантів засобів захисту або засобів забезпечення необхідних параметрів робітничого середовища дозволить не тільки значно скоротити час і вартість проектування, але й одержати оптимальні варіанти рішення по різних факторах робітничого середовища. Наявність такого комплексу особливо необхідно при виконанні будівельних проектів відповідно до еталона прискореного проектування.

Нові вимоги до ефективності капітального будівництва і якості роботи ставлять автоматизацію проектування на одне з перших місць у загальній стратегії застосування обчислювальної техніки в народному господарстві.

Метою даної майбутньої роботи буде створення програмного продукту, який вирішуватиме основні задачі розрахунку звукоізоляції робочих приміщень. Інтерфейс майбутнього продукту повинен бути дружнім тазрозумілим як для спеціалістів так і для простих користувачів.

Об’єктом дослідження буде величина необхідної ізоляції повітряного шуму.

Предметом дослідження будуть матеріали, які мають використовуватися для забезпечення звукоізоляції.

Робота складатиметься з 3 основних розділів:

Теоретична основа

Розгляд і розв’язок основних задач

Програмна реалізація.

Крім того в додатках міститимуться таблиці даних які використовуються в роботі та повний код даної програми.

Закрити

Розрахунок звукоізоляції робочих приміщень

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.