ЗМІСТ

1. Загальна частина.

2. Передові методи ремонту автомобілів.

2.1. Види ремонту автомобілів;

2.2. Методи ремонту автомобілів;

2.3. Потоковий метод ремонту. Його переваги.

3. Технічна частина.

3.1. Технологічна послідовність виконання робіт при ремонті зчеплення;

3.2. Обладнання, яке використовують при ремонті зчеплення;

3.3. Матеріали які використовують при ремонті зчеплення.

4. Безпечні прийоми роботи. Організація праці на робочому місці.

4.1. Охорона праці в країні;

4.2. Раціональна організація;

4.3. Вимоги НОП до виробничих умов;

4.4. Техніка безпеки при ремонті зчеплення.

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.

Транспортні засоби, виконуючи загальну частину і головну для них виробничу функцію перевезення вантажів і пасажирів. Мають різні властивості в залежності від середовища (повітря, води, землі) в якому вони працюють. Автотранспортними засобами називається автомобіль, переміщення якого по поверхні землі здійснюється за допомогою сили, створюємо взаємодією коліс з дорогою чи ґрунтом. До них відносяться вантажні автомобілі, автобуси і автотягачі, що складаються з автомобіля тягача і одного чи декількох причепів (напів причепів). На відміну від автомобільного залізничний рухомий склад рухається під дією сил взаємодії коліс ведучого складу (тепловоза, електровоза) з направляючими рельсами. Можливість руху без рельс значно розширює сферу використання автотранспортних засобів по відношенню до рухомого складу залізничного транспорту, дає можливість доставляти вантажі і пасажирів безпосередньо до місця їх призначення. Проте відсутність рельс підвищує вимоги до властивостей які дозволяють змінювати положення автомобіля виростає при дії на спеціальні агрегати керування. Наявність спеціальних властивостей дозволяє використовувати автотранспортні засоби при використані загальної для транспортних засобів виробничої функції, в умовах при яких використання інших транспортних засобів являється неможливим. Багатогранність умов експлуатації обумовлює широку спеціалізацію автотранспортних засобів, які відрізняються індивідуальними властивостями що забезпечують їх використання в конкретних умовах з найбільшою ефективністю.

Автомобільний транспорт дуже стрімко розвивається в теперішній час. Він має високі можливості, перспективи в розвитку і удосконалені автомобільного транспорту. Будуються і відкриваються нові авто-будівельні заводи, які є вдосконалені і працюють на новітніх комп’ютеризованих технологіях, також відкриваються нові станції технічного обслуговування автомобілів. Підвищується виробництво автомобілів для народного господарства (спец-автомобілі,), які є вдосконаленими і комп’ютеризованими. Автомобільна промисловість постачає у народне господарство надійний рухомий склад, конструкція якого має високу надійність. Проте внаслідок ускладнення конструкцій рухомого складу необхідно використання все більш складних технічних засобів обслуговування автомобілів, в першу чергу діагностичних, а також покращення технології і організації робіт.

Інтенсивний ріст автомобільного транспорту потребує різного підвищення якості праці при ТО і при ремонтно-обслуговуючих працівників.

При чіткому і визначеному порядку проведення технічного обслуговування та ремонту автомобіля тобто: Щ.О; Т.О.-1 ; Т.О.-2, також сезонного обслуговування і всіх видів ремонту збільшується можливість збільшення періоду роботи автомобіля, а також автомобільного транспорту в цілому. При АТП на придбання нових транспортних засобів.

Для покращення роботи рухомого складу автомобільного транспорту важливим являється вдосконалення організації і технології технічного обслуговування, а також наукова організація роботи виконавців. Реалізація цих організаційно-технічних підприємств забезпечуються на основі сучасних досягнень науки і техніки в галузі технічного обслуговування. В зв’язку з цим при ТО все більш широке приміщення знаходить діагностування технічного стану, що дозволяють отримати не лише інформацію про справність механізмів і систем автомобіля, але й прогнозувати їх працездатність керувати технічними станом автомобіля.

Професія автослюсар має важливе значення оскільки дуже необхідна для постійного підтримання автотранспортних засобів в належному технічному і працездатному стані, а також поліпшення подальшого експлуатаційного стану. Професія автослюсар є важливою в народному господарстві і відіграє важливу роль, а також і в інших господарчих сферах.

Базова і основні деталі потребують ремонту з повною розборкою агрегата;


2. ПЕРЕДОВІ МЕТОДИ ПРИЙОМУ АВТОМОБІЛЯ.

2.1 Види ремонту автомобілів.

В нашій країні прийнята планово попереджуюча система технічного обслуговування та ремонту автомобілів.

Суть планового попереджуючої системи полягає в тому що все технічне обслуговування автомобіля проводиться за певний час або пробіг автомобіля. Ремонт проводять при виявлені неполадки тобто при необхідності.

Ремонт – це комплекс робіт, які здійснюється в процесі експлуатації автомобіля, для відновлення і підтримання його в справному і працездатному стані.

Планово—попереджуюча система ремонту дає змогу своєчасно усунути причини різних несправностей, зменшити витрату запасних деталей та обсягу ремонтних робіт, а також застосовувати прогресивні методи ремонту й відновлення деталей, скоротити час простою автомобілів в ремонті, а також і завдяки цього підвищити коефіцієнт технічної готовністю.

У відповідності з характером й призначенням ремонт поділяється на капітальний і поточний. Капітальний ремонт рухомого складу, агрегатів та вузлів призначений для відновлення їх працездатності відновлення ресурсу не менше 80%

Капітальний ремонт – рухомого складу агрегатів і вузлів проводиться на спеціалізованих ремонтних підприємствах або постах як правило обособленим методом. Цей ремонт передбачає нову розборку об’єкта ремонту, дефектацію відновлення або заміну складових частин, зборку, регулювання складу і агрегатів, капітальний ремонт проводиться на основі результатів аналізу їх технічного стану з використанням діагностики з врахуванням пробігу виконаного з початком експлуатації або після капітального ремонту, сумарної ціни витрачених запасних частин та інших затрат на поточний ремонт.

Агрегати направляються в капітальний ремонт якщо:

А) Базова і основні деталі потребують ремонту з повною розборкою агрегата;

Б) Працездатність агрегата не може бути відновленна або її відновлення не вигідне шляхом проведення поточного ремонту (Пр);

В) Автобуси та легкові автомобілі направляються в капітальний ремонт при необхідності ремонту кузова;

Г) Вантажні автомобілі при ремонті рами, кабіни а також інших агрегатів.

Поточний ремонт – призначений для забезпечення працездатності автомобіля або замінною його окремих агрегатів, вузлів і деталей окрім (базових) які досягли гранично—допустимого етапу при поточному ремонті. Допускається одночасна заміна агрегатів, вузлів і деталів близьких до граничного ресурсу. Зношені деталі, вузли направляються на спеціалізовані підприємства для відновлення.

Поточний ремонт повинен забезпечити безвідказну роботу вузлів на пробігу не менше до чергового технічного обслуговування - 2

Технічний процес капітального ремонту вантажного автомобіля

З прийнятого в ремонт автомобіля знімають акумуляторні батареї, прилади живлення та електрообладнання та відправляють автомобіль на майданчик зберігання ремонтного фонду. Після цього автомобіль буксиром перевозять на транспортний конвеєр посту-мийки. Після зовнішньої мийки автомобіль направляють на пост попередньої розборки, де з нього знімають платформу, колеса, а також паливні баки. Зняті частини направляють на відповідні пости для ремонту. Слідуючий комплекс робіт виконується в порядку підготовки автомобіля до повної розборки та включає його повторне миття, проводять злив масла з картерів двигуна, коробки передач, заднього моста, та механізму керування. Переміщений автомобіль в подальшому йде на пости повної розборки. Тут з нього знімають механізм керування. Сильовий агрегат, карданні вали, передній та задній мости, вузли підвіски та привід гальмівної системи.

Всі зняті агрегати та вузли направляють на спеціалізовані участки і пости для подальшого ремонту. Рами яка залишилася в кінці розборки миють та відправляють в ремонт.

Розглянуті групи робіт складають першу стадію капітального ремонту автомобіля – його розборку і мийку.

Друга стадія – це ремонт агрегатів та вузлів. На цій стадії виконується розборка агрегата (вузла) миття і очистка деталей, їх дефектація, відновлення, зборка агрегата, його випробування, обкатка і пофарбування. Розбирання вузлів та агрегатів це є дуже важливий і відповідальний процес, так як від якості його залежить зберігання деталей, а значить об’єм робіт по їх відновленню. Після розбирання агрегатів та вузлів деталі очищають від нагару, накипу і т.д..

В результаті дефектації і сортування деталей виявляється можливість їх подальшого використання в агрегаті або вузлі, визначається об’єм і характер відновлювальних робіт та кількості споживання нових деталей.

Відновлення деталів є головним видом робіт на АРП. Збирання вузлів та агрегатів разом з відновленням деталів являє собою важливі умови забезпечення необхідної якості ремонту при оптимальних виробничих витратах.

Важливість якості зборки при ремонті як це відмічалося раніше обумовлюється використанням при зборці деталей різних категорій.

На зборку деталей поступають комплектами.

Випробування агрегатів та вузлів проводяться з ціллю перевірки якості їх зборки у відповідності вихідних характеристик вимогам технічних умов на ремонт, а також для забезпечення попереднього припрацювання рухомоспряжених деталів.

Фарбування відремонтованих агрегатів та вузлів виконується, як правило, після випробування та усунення дефектів, перед загальною зборкою автомобіля фарбування платформи та кабіни, виконують відразу після відновлення. Колеса фарбують до зборки. Після фарбування та випробування агрегати та вузли показують представнику відділу технічного контролю. Відремонтовані агрегати та вузли відправляють на загальну зборку автомобіля.

Третьою стадією технічного процесу капітального ремонту автомобіля є його загальна зборка, як проводиться з відремонтованих агргатів та вузлів на спеціалізованих постах або на потокових лініях. Після загальної зборки автомобіль заправляють паливо і відправляють на випробування яке є четвертою стадією технічного процесу капітального ремонту. Випробування проводиться пробігом або на випробувальних стендах з біговими барабанами. Під час випробування виконується необхідні регулювання і усуваються знайдені неполадки.

Після випробувань в дорожніх умовах, автомобіль миють. При знайдених під час випробувань неполадки, автомобіль направляють на пост усунення дефектів. Повністю справний автомобіль при необхідності підфарбовують і здають представнику технічного контролю або замовнику.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Безкоштовна робота

Закрити

Ремонт деталей зчеплення автомобіля

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.