Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 138

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. ХУДОЖНЯ КОНЦЕПЦІЯ ФЕСТИВАЛЮ ЯК ФОРМИ ТВОРЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 8

1.1 Загальне поняття про фестиваль та його типологія 8

1.2. Театральні фестивалі як форма культурного співробітництва 12

1.3. Всеукраїнські фестивалі театрального мистецтва, що проводились в Україні від часів незалежності 17

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕАТРАЛЬНИХ ФЕСТИВАЛІВ УКРАЇНИ 25

2.1. Львів — столиця театральних фестивалів 25

2.1.1. Міжнародний театральний фестиваль «Золотий Лев» 28

2.1.2. Львівський молодіжний фестиваль аматорського театрального мистецтв «Драбина» 33

2.1.3. Фестиваль сучасної драматургії «Драма.ua» (м. Львів) 36

2.1.4. Фестиваль «Казковий світ» (м. Львів) 37

2.1.5. Міжнародний благодійний фестиваль «Казковий карнавал» 38

2.2. Всеукраїнські театральні фестивалі 41

2.2.1. Всеукраїнський фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини», м. Чернівці 41

2.2.2. Всеукраїнський театральний фестиваль сценічних першопрочитань «Коломийські представлення», м. Коломия 48

2.3. Фестивалі лялькових театрів в Україні 52

2.3.1. Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Золотий Телесик» (м. Львів) 52

2.3.2. Міжнародний фестиваль лялькових театрів «Обереги» (м. Івано-Франківськ) 54

2.3.3. Фестиваль «Подільська лялька» в культурно-мистецькому житті Вінниччини 64

РОЗДІЛ 3. ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ФЕСТИВАЛІВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 74

3.1. Міжнародний театральний фестиваль жіночих монодрам «Марія» м. Київ 74

3.2. Міжнародний театральний фестиваль-конкурс «Мельпомена Таврії» в Херсоні 78

3.3. Театральний фестиваль Міжнародного Чорноморського клубу «Homo Ludens» («Людина, яка грає») м. Миколаїв 97

3.4. Міжнародний фестиваль молодіжних театральних колективів «Південні маски» м. Миколаїв 106

3.5. Міжнародний театральний фестиваль «Класика сьогодні» м. Дніпродзержинськ 113

3.6. Міжнародний театральний фестиваль малих форм «ТЕАТРОНІК», м. Харків 119

ВИСНОВКИ 130

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 134

ВСТУП

Актуальність теми.Сучасний стан українського суспільства визначається кількісними та якісними трансформаціями, які, безперечно, впливають на культурну сферу та її складові чинники. Серед них і сфера театральної діяльності, де суспільні зміни позначаються чи не найяскравіше. До того ж саме театральне мистецтво України з часів «перебудови» зазнало чимало перетворень.

Пріоритетними напрямами державної політики в цій сфері є стимулювання розвитку театрального мистецтва й активна підтримка кращих зразків професійної творчої діяльності; підтримка та розвиток мережі театрів; сприяння творчому становленню талановитої молоді; інтеграція українських театрів у міжнародний театральний процес; удосконалення організаційно-фінансових та нормативно-правових аспектів діяльності мистецьких закладів; зміцнення матеріально-технічної бази театрів.

Нині в Україні діє понад 130 державних, комунальних театрів, театрів інших форм власності. За жанровим спрямуванням — це театри опери та балету, драматичні театри, музично-драматичні, ТЮГи, театри ляльок, камерні театри, театри пантоміми та експериментальні театри-студії. Репертуар національних та академічних театрів складається з 20-25 вистав, а кількість прем’єр на рік становить у середньому 3-5 на кожний театр.

Ефективним засобом стимулювання розвитку національного театрального мистецтва є організація фестивалів театрального мистецтва. Нині за підтримки держави проводяться Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Різдвяна містерія» (м. Луцьк); Міжнародний театральний фестиваль «Класика сьогодні» (м. Дніпродзержинськ); Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» (м. Херсон); Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Інтерлялька» (м. Ужгород); Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют»; XІ Всеукраїнський конкурс професійних читців ім. Лесі Українки; Фестиваль моновистав жінок-актрис «Марія» (у Києві); Міжрегіональний мистецький фестиваль «Ярмарок сміху» пам’яті С. Олійника (м. Одеса) та багато інших.

Фестивальні вистави дозволяють побачити контури реальних змін, які відбулися в нас самих і навколо нас, в дзеркалі одного з найбільш суспільно значущих мистецтв - театрі. З мозаїки окремих сценічних або навколосценічних явищ, що відображають сьогоднішнє життя українського театру з усіма його злетами, падіннями, протиріччями, складається повна картина сучасного фестивального процесу.

Фестивалізація - це складний шлях пошуку новаторських ідей, реалізації нетрадиційних рішень, розвитку інноваційних форм роботи, творчих пошуків, залучення свого нового глядача. І це вимагає від організаторів конкретного і сучасного аналізу ринку, концептуальних розробок, постійного моніторингу процесів і вироблення на цій основі нової маркетингової і «театральної» стратегії XXІ століття.

Отже, театральні фестивалі завжди відігравали і відіграють важливу роль у справі духовного розвитку України та є ефективним засобом стимулювання розвитку національного театрального мистецтва. Вагомі мистецько-культурні акції – міжнародні, всеукраїнські та регіональні театральні фестивалі та конкурси, що охоплюють майже усі види і жанри театрального мистецтва стали своєрідною основою театрального життя та їх можна вважати певним показником проблем театрального простору та основних театральних процесів. Тож, огляд найбільш цікавих театральних фестивалів України, може нам допомогти зробити висновки і про загальний стан сучасного театрального мистецтва.

Стан наукової розробки теми. Поширення фестивального руху викликало необхідність його дослідження в культурологічних і мистецтвознавчих працях як європейських науковців (П. Паві, Р. Шааль, Ж. Боже-Гарньє, Ж. Шабо), так і вітчизняних вчених (О. Дячкова, К. Жигульський, С. Зуєв, О. Зінькевич, К. Давидовський, Д. Зубенко, К. Рєзнікова, І. Сікорська, А. Пискач, М. Швед та ін.).

Об’єкт дослідженнятеатральний процес в України.

Предмет дослідженняособливості організації та проведеннятеатральних фестивалів на території України.

Мета нашого дослідження – проаналізувати сучасний фестивальний рух в Україні, розкрити динаміку провідних регіональних, всеукраїнських та міжнародних фестивалів нашої країни.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступнізавдання:

розкрити художню концепцію фестивалю як форми творчої організації;

дати характеристику театральних фестивалів України;

визначити особливості функціонування міжнародних фестивалів в контексті розвитку сучасного українського театрального мистецтва.

Для виконання поставлених завдань використовувались такі методи дослідження: вивчення і аналіз літературних джерел та періодики, а також методи наукового пізнання - аналітичний;культурологічний; системний;прогностичний.

Наукова новизна одержаних результатівполягає в тому, що вперше: проаналізовано художню концепцію фестивалю як форми творчої організації; розкрито зміст та проаналізовано цільове призначення театральних фестивалів як форми культурного співробітництва; здійснено огляд театральних фестивалів України; досліджено функціонування міжнародних фестивалів України в контексті розвитку сучасного українського театрального мистецтва.

Практичне значення одержаних результатівдипломної роботи зумовлене тим, що її матеріал може слугувати для вироблення рекомендацій щодо подальшого розвитку театральної сфери, заснування, організації та проведення театральних фестивалів різних форм, поліпшення методів управління театральною справою в Україні.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи - 137 сторінок. 

Закрити

Театральні фестивалі в Україні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.