загрузка...
загрузка...
Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 38

Платна робота

Ціна: 150.00грн.

Замовити роботу
Закрити

Соціальна профілактика девіантної поведінки у підлітків

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (067) 380–84–93, (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ I. ПРОБЛЕМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ 5

1.1 Психолого-педагогічні особливості осіб з девіантною поведінкою 5

1.2 Прояви девіантної поведінки у дітей і підлітків 9

1.3 Соціальні і психологічні чинники, що сприяють формуванню девіантної поведінки. 15

РОЗДІЛ II. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ПІДЛІТКАМИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 18

2.1 Основні напрямки соціальної роботи з дітьми з девіантною поведінкою 18

2.2 Педагогічна діагностика і методи соціально-педагогічного патронування 19

2.3. Профілактика правопорушень в молодіжному середовищі 24

2.4. Робота з батьками «важких» підлітків 25

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

ДОДАТКИ 38

ВСТУП

Актуальність дослідження. Перехідний вік є першим перехідним періодом від дитинства до зрілості. Якісні зміни, що відбуваються в інтелектуальній та емоційній сферах особистості підлітка, породжують новий рівень його самосвідомості, потреби у самоствердженні, рівноправному і довірливому спілкуванні з ровесниками і дорослими.

Підлітковий вік охоплює період 11-12 до 14-15 років, що відповідає середньому шкільному вікові. У цей період в особистості дитини відбуваються складні і суперечливі зміни, на підставі чого його ще називають важким, критичним, перехідним. Така оцінка зумовлена багатьма якісними змінами, які нерідко пов’язані з докорінним ламанням попередніх позицій, особливостей активності, інтересів і стосунків дитини. Відбуваються вони за порівняно короткий час, здебільшого бувають несподіваними і надають процесові розвитку стрибкоподібного, бурхливого характеру. Майже завжди ці зміни супроводжуються появою у підлітка суб’єктивних труднощів. Ускладнюється і його виховання, оскільки підліток не підкоряється ефективним щодо молодшого школяра впливам дорослих, у різних формах проявляє непослух, опір і протест (упертість, грубість, негативізм і замкненість).

Підлітковий вік називають перехідним і тому, що у цей період відбувається перехід від дитинства до юності, від незрілості до зрілості. Ця особливість проявляється у фізичному, розумовому, моральному, соціальному та духовному розвитку особистості.

Підлітковий вік характеризується швидким, нерівномірним ростом і розвитком організму. Відбувається ствердіння скелета, вдосконалюється м’язова система. Однак нерівномірність розвитку серця і кровоносних судин, а також посилена діяльність залоз внутрішньої секреції часто спричинюють тимчасові розлади кровообігу, підвищення тиску, напруження серцевої діяльності, посилення збудливості дітей, що виражається у нервозності, швидкій втомі.

Кризовий характер і складність підліткового віку полягає у різкому подорослішанні, в стрибку з дитинства в іншу вікову фазу, у нове знання. Підліток стикається з раніше невідомими йому суперечностями у взаєминах між людьми, в яких він губиться, він виявляє у собі почуття і потяги, перед якими є беззахисним.

Підліток водночас є тендітним і сильним, вразливим і небезпечним, він в однаковій мірі є доступним і добру і злу. Він легко і довірливо прив’язується, але може раптово обірвати, здавалось би найбільш міцні зв’язки. Він потребує любові, але бере набагато більше ніж віддає.

Об'єкт дослідження: підлітки з девіантною поведінкою.

Предмет: процес створення у підлітків позитивних моментів у процесі соціально-педагогічної роботи.

Мета нашої роботи: вивчити особливості роботи соціального педагога щодо подолання проявів девіантної поведінки та її профілактики.

Завдання:

- охарактеризувати особливості підлітків з девіантною поведінкою;

- висвітлити соціальні і психологічні чинники, що сприяють формуванню девіантної поведінки;

- дослідити основні напрямки соціальної роботи з підлітками з девіантною поведінкою та профілактики правопорушень в молодіжному середовищі.

Під час написання роботи використовувалися такі методи дослідження: аналіз, синтез, порівняння; для дослідження девіантної поведінки підлітків використовувалися соціологічні методи дослідження (спостереження та документація).

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.