План

1. Функції, мета, основні завдання і напрямки роботи національної соціально-психологічної служби

2. Структура і організаційні принципи НСПС. Професійна підготовка.

3. Етичний кодекс психолога. Характеристика основних принципів, покладених в його основу.

4. Теоретична, методологічна, поясеювальна, діагностична, прогностична, проектувальна функції психології в соціальній роботі, загальна характеристика.

1. Функції, мета, основні завдання і напрямки роботи національної соціально-психологічної служби

Соціальні служби – підприємства, установи та організації різних форм власності і відомчої підпорядкованості, а також громадяни, які надають соціальні послуги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Особливості соціальних служб залежать від цільового призначення, сфери функціонування і клієнтів, яким вони надають послуги.

Діяльність соціально-психологічної служби є одним із вирішальних чинників гуманізації відносин у суспільстві, оскільки ґрунтується виключно на індивідуальному підході до особистості людини.

Основними спеціалістами НСПС є: психологи-консультанти, практикуючі психологи, соціологи, соціальні працівники, соціальні педагоги, методисти соціально-психологічних служб.

До НСПС не входять та не підпорядковуються їй державні або приватні науково-дослідні установи, наукові групи, лабораторії у відомствах, навчальні (вищі й середні) заклади. Відносно цих структур НСПС виступає як замовник.

Основні функції НСПС: аналіз і прогнозування поведінки людей, активний соціально-психологічний вплив, консультативно-методична, просвітницька, профілактична робота, реабілітація, дорадча функція, психогігієна.

Головна мета НСПС – забезпечення необхідних соціально-психологічних умов підвищення ефективності діяльності людини в усіх сферах суспільного життя і водночас – підтримка розвитку і захист психічного здоров’я особистості громадян України.

Основні завдання НСПС:

-надання допомоги органам управління у розробці та реалізації державної політики на основі вивчення стану масової свідомості, прогнозування й активного впливу на соціально-психологічні процеси в суспільстві;

-виконання консультативних, дорадчих те експертних функцій у сфері управління державою, в економіці, у галузях науки й культури, в органах законодавчої, виконавчої та судової влади;

-забезпечення соціально-психологічного захисту і підтримки індивідуального розвитку громадян з урахуванням їхніх здібностей, особливостей життя і праці; реабілітація потерпілих від техногенних, соціальних та природних катастроф;

-участь у розробці й практичному застосуванні нових технологій і методик навчання, виховання, розвитку і перевиховання дітей та молоді, впливу засобів масової комунікації на людей;

-координація прикладних психологічних, соціологічних і педагогічних досліджень у практичній діяльності; підтримка пріоритетних науково-методичних і практичних програм щодо роботи з молоддю, сім’єю, в галузях політичної, юридичної, військової, педагогічної та медичної психології, соціології та педагогіки;

-здійснення психометричного нагляду: розробка, впровадження і контроль за кваліфікованим використанням психологічних методик і технологій. Контроль за дотриманням професійної етики;

-участь у ліцензуванні навчальних закладів і в атестації спеціалістів відповідно до державних і міжнародних стандартів.


2. Структура і організаційні принципи НСПС. Професійна підготовка.

Структура НСПС має три рівні: центральні органи, обласні, районні (міські). На кожному з рівнів створюються практичні центри, які здійснюють практичну соціально-психологічну діяльність, і органи науково-методичного забезпечення діяльності служби.

Вищим органом управління НСПС є Рада головних психологів відомств і областей, яка вивчає напрями та зміст роботи НСПС, здійснює фінансування основних проектів, створює атестаційні та акредитаційні комісії.

Поточну роботу з виконання рішень Ради, з координації практичних робіт і розвитку служби здійснює Координаційна група (комітет), що входить до складу Науково-методичного центру НСПС, котрий створюється основі відповідних кафедр інститутів і центрів практичної психології, профорієнтації тощо.

Науково-методичний центр – головна управлінська, методична і координуюча організація в НСПС –

організовує та контролює виконання рішень Ради головних психологів,

організовує та координує роботу комісій, творчих груп, центрів та лабораторій, що входять до складу структури НСПС;

виступає головним виконавцем державних замовлень на здійснення робіт у галузі практичної психології та соціальної роботи;

здійснює розробку, експертизу і розповсюдження методів, методик і технологій, що застосовуються в діяльності НСПС,

бере участь в акредитації психологічних навчальних закладів,

здійснює атестацію спеціалістів вищої категорії в галузі практичної психології та соціальної роботи,

здійснює підвищення кваліфікації психологів, соціологів, соціальних працівників та ін.

Центр має право видавати або анулювати ліцензії на індивідуальну трудову діяльність в галузі практичної психології, перевіряти діяльність приватних фірм, що займаються практичною психологією, і ставити питання про її припинення, якщо вона шкодить психічному здоров’ю населення, його духовному розвиткові.

Головний психолог області є головною посадовою особою НСПС в області. Обласний Центр НСПС можуть складати курси підвищення кваліфікації або перекваліфікації психологів, соціальних працівників, дослідні лабораторії та центри, консультативні кабінети, методичні групи, практикуючі психологи й соціологи закладів обласного підпорядкування. Основні функції Центру: атестація спеціалістів, розробка і впровадження нових методик і методів, здійснення практичної роботи, надання консультативно-методичної допомоги.

Головний психолог району (міста) – головна посадова особа НСПС в районі (місті). Він підпорядковується головному психологові області. До районного Центру НСПС можуть входити психологи, соціальні працівники й соціологи, що працюють у державних установах, консультативні кабінети, центри профорієнтації, „Телефон довіри”, сімейна консультативна служба, група аналізу інформації та ін. Головним завданням Центру є надання практичної допомоги населенню.

Професійна підготовка працівників НСПС здійснюється державними, приватними навчальними закладами, що пройшли акредитацію на певний час. Рівень кваліфікації спеціалістів визначається Державною комісією і підтверджується ліцензією.

Акредитація навчальних закладів і атестація спеціалістів періодично повторюються.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Соціальна робота 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.