загрузка...
загрузка...
Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Платна робота

Ціна: 150.00грн.

Замовити роботу
Закрити

Велика грецька колонізація

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (067) 380–84–93, (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.

План 

1. Вступ. 3

2. Основна частина. 5

Велика грецька колонізація та її наслідки. 5

2.1. Соціально-економічний та політичний розвиток Греції у VIII-VI ст. до н. е. 5

2.2. Грецька колонізація як явище. 6

2.3. Причини переселення греків у колонії 7

2.4. Основні напрями колонізації 9

2.5. Організація майбутніх поселень. 12

2.6. Життя в колонії 14

2.7. Мілет – одна з грецьких метрополій. 16

2.8. Грецькі колонії у Північному Причорномор’ї 17

2.9. Влаштування міст. 19

2.10. Боспорська держава. 20

2.11. Матеріальна і духовна культура колонії 21

2.12. Значення  Великої грецької колонізації 23

3. Висновки. 24

4. Додатки. 25

5. Література. 30

1. Вступ

Тема даної контрольної роботи з дисципліни „Історія Стародавньої Греції і Риму” – „Велика грецька колонізація”. У ній узагальнено і висвітлено матеріали про таке цікаве явище у давньогрецькій історії, як Велика колонізація VIII-VI ст. до н.е., тобто виселення греків із міст Егейського басейну в багато численні колонії, розміщені на узбережжях Середземного та Чорного морів.

Поставлено наступні завдання:

1. Вивчити і узагальнити наукові джерела з даної теми.

2. Розкрити соціально-економічний та політичний розвиток Греції у VIII-VI ст. до н.е.

3. Показати колонізацію, як суспільно-політичне явище.

4. Вияснити причини переселення греків у колонії.

5. Вказати основні напрями колонізації.

6. Вивчити питання організації майбутніх поселень.

7. Показати умови життя в колонії.

8. Прослідкувати життя метрополії та її колоній.

9. Дослідити організацію грецьких колоній у Північному Причорномор’ї.

10. Окреслити влаштування міста-колонії за прикладом метрополії.

11. Прослідкувати історію Боспорської держави.

12. Вивчити матеріальну і духовну культуру колоній.

13. Довести вплив грецької колонізації на історію та культуру народів України.

14. Узагальнити значення Великої колонізації для всього грецького світу.

Становлення і розвиток суспільно-політичних відносин, матеріальної та духовної культури античного світу цікавили багатьох мислителів та вчених. Цінні відомості з історії архаїчної Греції містяться в працях Геродота, Фукідіда, Арістотеля, Діодіра, Плутарха, Павсанія, в поемах Геосіда, трагедіях Есхіла, Софокла, Еврипіда і, особливо, у віршах ліричних поетів VII-VI ст. до н.е.

Питання історії Стародавньої Греції, зокрема, Великої колонізації, у багатьох своїх наукових працях досліджували талановиті історики Кузіщін В.І., Авдієв В.І., Струве В.В., Бокщанін А.Г., Крушкол Ю.С., Черкасова Є.А., Крип’якевич І.П., КринановськийО.П., Лісовий І.А.