План

1. Патентний фонд як інформаційний ресурс:поняття, особливості, завдання.

2. Система патентних фондів в Україні

3. Центральні патентні фонди

4. Територіальні патентні фонди

5. Галузеві патентні фонди(ГПФ)

6. Патентні фонди в зарубіжних країнах

7. Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності (винаходів, промислових зразків, товарних знаків)

8. Планування комплектування патентного фонду

9. Основні етапи комплектування патентного фонду.

10. Методи комплектування патентного фонду

1. Патентний фонд як інформаційний ресурс:поняття, особливості, завдання.

Патентний фонд - це систематизовані збори оригіналів патентних документів (описи із супровідними кресленнями і розрахунками, а також різні інформаційні видання — реферати, анотації, бюлетені, тематичні збірники, магнітні диски, мікрофільми та ін.), виданих в Україні, і копії закордонних патентних документів.призначений для задоволення інформаційних потреб різних категорій користувачів при проведенні всіх видів патентних досліджень, депозитарного збереження патентної документації та широкого публічного її використання.

Основні завдання:

•забезпечення правової охорони об'єктів промислової власності, видача патентів та інших охоронних документів;

•розробка ефективних форм і методів державного регулювання відносин у сфері охорони промислової власності;

•забезпечення фізичних та юридичних осіб інформацією про об'єкти промислової власності;

•надання державної підтримки та сприяння створенню економічних, організаційних і соціальних умов для ефективної діяльності авторів об'єктів промислової власності;

•організація підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань охорони промислової власності;

•здійснення міждержавного співробітництва та участь в підготовці і укладанні міждержавних угод з питань охорони промислової власності.


2. Система патентних фондів в Україні

1) Фонд патентної документації громадського користування (ФГК)ФГК призначений для забезпечення доступу широкого кола громадськості до патентної інформації, необхідної для вивчення та аналізу в процесі створення, правової охорони та використання об’єктів промислової власності. 2) Патентний фонд ДНТБ України є центром патентної інформації, найбільшим фондом патентної документації в Україні по всіх промислово-розвинутих країнах світу та призначений для задоволення інформаційних потреб різних категорій користувачів при проведенні всіх видів патентних досліджень, депозитарного збереження патентної документації та широкого публічного її використання. 3) Базовий патентний фонд — фонд патентної документації та інформації, призначений для забезпечення патентною документацією підприємств і організацій регіонів, що входять у встановлену зону обслуговування. 4) Фонд нормативно-технічної та патентної документації був виділений в окремий відділ у 1936 році. Сьогодні фонд нормативно-технічної та патентної документації нараховує більше 86 тис. одиниць зберігання і представляє такі види документів:нормативно-технічна документація по стандартизації, техніко-економічні нормативи та норми,промислові каталоги,патентна документація. 5) Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (Укрпатент), який здійснює широкий спектр заходів, що забезпечують користувачів зазначеною інформацією та формують в Україні базис для надання відповідними організаціями інформаційних і консультативних послуг з питань інтелектуальної власності, сприяють підвищенню якості та оперативності зазначених послуг.


3. Центральні патентні фонди

Центральні патентні фонди в Україні:

•Патентно-інформаційна база експертизи – це пошуковий фонд патентної документації для службового користування, призначена для визначення рівня техніки провідної кваліфікації експертизи заявок на винахід.

Склад патентно-інформаційної бази експертизи включає як національні патентну документацію так і зарубіжну (CD ROM, DVD-диски здебільшого)

Наявна у фондах документація має значну ретроспективну інформацію, загальний обсяг колекції на CD ROM, DVD-дисках станом ставить 13тис 860 дисків.

•Фонд патентної документації громадського користування. Даний фонд призначений для забезпечення допуску широкого кола громадськості до патентної інформації необхідної для вивчення і аналізу в процесі створення правової охорони і використання об’єктів патентних винаходів.

Даний фонд почав своє функціонування у жовтні 1999 року.

Із квітня 2001 р. ФПД громадського користування увійшов до складу філії Українського інституту промислової власності, Українського центру інновації та патентно-інформаційних послуг.

Комплектація даного фонду здійснюється з урахуванням державної політики, зорієнтованої на інноваційний шлях розвитку України.

Фонд містить патентну документацію 65 країн світу і 4 міжнародних і регіональних організацій. Дана патентна документація представлена на паперових і електронних носіях.

Описи до патентів на винахід промислового розвитку країн представлені на CD ROM та DVD ROM з ретроспективою 10-20 р. і більше.

ФПД громадського користування комплектують також стандартами, методичками, довідково-інформаційними та періодичними виданнями. Станом на 1 квітня 2012 року загальний обсяг комплектації CD Rom та DVD у фондах становить майже 17 тис.730 примірників.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 9

Безкоштовна робота

Закрити

Патентознавство 6

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.