План

1. Основні етапи розвитку системи патентної інформації в Україні

2. Офіційний бюлетень «Промислова власність»: призначення, версії, структура, допоміжний апарат.

3. Періодичні видання у сфері у сфері промислової власності.

4. Патентна інформація в зарубіжних країнах.

5. Організаційна структура системи патентної інформації в Україні

6. Міжнародне співробітництво у сфері патентної інформації.

7. Інформаційні видання у сфері промислової власності

1. Основні етапи розвитку системи патентної інформації в Україні

Державна система патентної інформації була сформована в СРСР і здійснювалася НПО "Пошук" з комплектуванням фондів патентної документації і бібліотечно-інформаційного обслуговування (ВПТБ — всесоюзна (нині всеросійська) патентна бібліотека).

Створена в 1967 р. мережа органів НТІ в Україні — основа Державної системи НТІ, діяльність якої в нинішній час закріплена Законом України "Про науково-технічну інформацію" і іншими найважливішими державними документами. У відповідності з цим законом, а також з "Положенням про національну систему науково-технічної інформації в Україні", затвердженим у вересні 1997 p., державна науково-технічна бібліотека (ДНТБ) України є головною бібліотекою системи науково-технічної інформації, найбільшим сховищем патентної документації в республіці і науково-методичним центром мережі науково-технічних бібліотек, довідково-інформаційних і патентних фондів, державних регіональних і галузевих органів НТІ.

З 1994 p. здійснюється комплектування патентних фондів ДНТБ і регіональних центрів НТІ України безкоштовними примірниками національних патентних документів на паперовому носії, це — повні описи винаходів України, офіційний бюлетень "Промислова власність" і довідково-пошуковий апарат у вигляді річних показчиків і матеріалів з класифікації винаходів, промислових зразків і товарних знаків (на українській мові).

Патентний фонд ДНТБ єдиний в Україні включає патентну документацію 57 країн світу, а також Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Європейської патентної організації, Африканської організації інтелектуальної власності, Африканської регіональної організації промислової власності, Бенілюксу і англійської інформаційної фірми "DERWENT". Налічує він майже 18 млн. документів. На базі патентного фонду ДНТБ здійснюється довідково-бібліографічне і бібліотечне обслуговування читачів у спеціалізованих читальних залах і по МБА.

Протягом 1993-1999 pp. Укрпатентом було укомплектовано фонд патентної документації громадського користування (ФГК) і 22.10.99 р. офіційно відкрито відомчу патентну бібліотеку ФГК. Таким чином, в Україні органами патентної документації та інформації є Державна науково-технічна бібліотека (ДНТБ) і 19 територіальних Центрів науково-технічної та економічної інформації (ЦНТЕІ), які мають фонди науково-технічної та патентної документації, у тому числі повний фонд національних патентних документів, та здійснюють інформаційне обслуговування громадськості: Київський, Запорізький, Львівський, Луганський, Одеський, Харківський, Херсонський, Кримський, Кіровоградський, Донецький, Івано-Франківський, Волинський, Хмельницький, Чернівецький, Рівненський, Вінницький, Житомирський, Черкаський, Чернігівський.


2. Офіційний бюлетень «Промислова власність»: призначення, версії, структура, допоміжний апарат.

Промислова власність (офіційний бюлетень) - періодичне видання Українського інституту промислової власності. Періодичність видання визначається обсягом інформації, яка надходить для друку. Бюлетень містить відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду, про видачу патентів України на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, реєстрацію топографій інтегральних мікросхем, видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Структура офіційного бюлетеня: Книга 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем" містить такі розділи: офіційні повідомлення; відомості про заявки на винаходи;відомості про видачу патентів України на винаходи; відомості про видачу патентів України на корисні моделі; відомості про реєстрацію топографій інтегральних мікросхем; покажчики; сповіщення. Книга 2 "Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазначення походження товарів" містить такі розділи:офіційні повідомлення; відомості про видачу патентів України на промислові зразки;відомості про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; відомості про добре відомі знаки в Україні; відомості про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів; покажчики; сповіщення; кольорові зображення промислових зразків; кольорові зображення знаків для товарів і послуг.

З 2005 року офіційний бюлетень "Промислова власність" також видається на оптичному носієві. Починаючи з №1 за 2015 р. кожний диск вміщує (у форматі PDF) інформацію, опубліковану в поточному номері друкованого видання офіційного бюлетеня, та оснащений навігацією для швидкого доступу до необхідних відомостей.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Патентознавство 5

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.