План

1. Патентування винаходу: основні етапи.

2. Підготовка документів для патентування винаходу: склад, характеристика

3. Опис винаходу як вид патентної документації

4. Стандартизація у сфері промислової власності

5. Патентно-інформаційне забезпечення користувачів

6. Патентна документація та її особливості

7. Співвідношення понять «патентна документація», «патентна інформація» та «патентна література».

8. Система патентної інформації в Україні: поняття, основні завдання

1. Патентування винаходу: основні етапи.

Етапи отримання патенту на винахід:

1. Підготовка та подання заявки.

1.1. попередня оцінка запропонованого заявником технічного рішення на відповідність критеріям охороноздатності, з урахуванням наданих інформаційних матеріалів; класифікація технічного рішення згідно МПК;

1.2. інформаційний пошук по базам даних патентної документації в обсягах та за бюджетом попередньо погоджених з замовником;

1.3. аналіз матеріалів пошуку, вибір аналогів та прототипу, визначення структури формули; визначення сукупності суттєвих ознак технічного рішення; складання варіантів проекту формули та опису;

1.4. погодження варіантів формули та опису із заявником та відповідне коригування;

1.5. подання заявки: готується та подається комплект документів до Укрпатенту, а саме: заява на видачу патенту; опис винаходу; формула винаходу; малюнки та креслення; реферат; довіреність; документ про сплату збору за подачу заявки.

В результаті цієї дії ми отримуємо, протягом 2 місяців перший офіційний документ - рішення про встановлення дати подання заявки (документ про пріоритет).

2. Експертиза та представлення інтересів заявника в процесі проведення експертизи заявки, що проводиться Укрпатентом.

Експертиза заявки у свою чергу складається з таких етапів:

- формальна експертиза, в процесі якої перевіряється відповідність винаходу або корисної моделі формальним вимогам;

- в результаті цього етапу ми отримуємо з Укрпатенту Висновок формальної експертизи. Дані, які наведені у Висновку, перевіряються та узгоджуються;

- кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) - розпочинається тільки після подання відповідного клопотання та сплати збору;

- в процесі якої експерт здійснює патентний пошук, аналізується заявлене рішення на предмет його відповідності умовам надання правової охорони, що дає підставу для винесення рішення про видачу патенту або мотивованого рішення про можливість відмови;

- за результатами кваліфікаційної експертизи видається рішення про видачу патенту або відмову у видачі патенту. В результаті цієї дії ми отримуємо, протягом 2 місяців перший офіційний документ - рішення про встановлення дати подання заявки (документ про пріоритет).

3. Процедура реєстрації в Державному реєстрі винаходів і корисних моделей.

Цей етап включає:

- перевірку та узгодження бібліографічних даних, що підлягають офіційній публікації;

- сплату збору за публікацію про видачу патенту;

- сплату державного мита за видачу патенту;

- отримання оригіналів платіжних документів, які підтверджують;

- зарахування мита в держбюджет;

- підготовку та подання документів про сплату збору та мита до Укрпатенту;

- отримання патенту на винахід (корисну модель) в Держреєстрі та передача його власнику.

4. Підтримання патентів в силі. В разі, якщо власник патенту доручає повіреному здійснювати щорічні платежі для підтримання патенту на винахід в силі, рахунки виставляються щорічно за один місяць до встановленого законом періоду оплати щорічного збору.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 9

Безкоштовна робота

Закрити

Патентознавство 4

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.