План

1. Характеристика об’єктів промислової власності

2. Охорона прав на винаходи і корисні моделі

3. Охорона прав на промислові зразки

4. Охорона прав на топографії інтегральних мікросхем

5. Охорона прав на фірмові найменування на знаки для товарів та послуг.

6. Охорона прав на радіоаналізаторські пропозиції і науково-технічну інформацію «ноу-хау».

7. Автори і власники охоронних документів на об'єкти промислової власності (ПВ)

8. Охоронні документи на об’єкти промислової власності.

1. Характеристика об’єктів промислової власності

До об’єктів промислової власності відносять:

Винаходи та корисні моделі – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології; Топографії інтегральних мікросхем - зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними; Промислові зразки - результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання; Знаки для товарів та послуг - позначення, яке вирізняє товари та послуги одних осіб серед таких самих або споріднених з ними товарів і послуг інших осіб. Зазначення походження товару - будь-яке словесне чи зображувальне позначення, яке прямо або опосередковано вказує на географічне місце походження товару; Форми бланків офіційних документів.


2. Охорона прав на винаходи і корисні моделі

Основні питання, пов’язані з охороною, захистом винаходів, корисних моделей регулюються на державному рівні ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Винахід (корисна модель) – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технологій.

Винахід – технологічне рішення автора, що відрізняється новизною і є промислово придатне, тобто використання в будь-якій галузі промислового чи іншій сфері діяльності.

Корисна модель – результат творчої діял. людини у сфері технологій, яка пов’язана з конструктивним виконанням пристрою.

Об’єктами винаходу чи корис. моделі, які охороняються ЗУ є продукт (пристрій, речовина), процес або спосіб, а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Право на винахід, корис. модель засвідчується патентом чи деклараційним П.

Патент – охоронний Д, що засвідчує пріоритет, авторство та право власності на винахід, корис. модель.

Види патентів:

1. Патент, що видається після проведення експертизи (діє 20р. від дати подання заявки)

2. Деклараційний П, видається за результатами формальної експертизи (6р. від дня подання заявки).

Критерії охороноздатності винаходу: новизна, винахідницький рівень, промисл. придатність.


3. Охорона прав на промислові зразки

Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України "Про охорону прав на промислові зразки"

Обєктами може бути форма,малюнок або розфарбування зовнішнього вигляду промислового виробу, які призначенні для задоволення естетичних та егрономічних потреб.

Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Патент України на промисловий зразок є охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом – Державною службою інтелектуальної власності (далі – ДСІВ).

Право на одержання патенту має автор та інші особи, які набули право на промисловий зразок за договором чи законом.

Обсяг правової охорони, яка надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі – Реєстр), і засвідчується патентом з наведеною в ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

2 види:

1) Патент,що видається після проведення експертизи.Термін дії 20 р. від дати подання заявки.

2) Деклараційний патент, що видається за результатом формальної експертизи. Термін дії 6 років.

Критеріями охороноздатності пром.зразку є: новизна. Дія патента на промис.зразок становить 10 р.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 8

Безкоштовна робота

Закрити

Патентознавство 3

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.