Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 33

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

Вступ. 3

Розділ I. Теоретичні основи початкового ступеня навчання англійської мови. 5

1.1. Вивчення англійської мови в молодшій школі, цілі та перспективи навчання  5

1.2. Особливості вікової групи учнів початкових класів, завдання роботи вчителя з школярами молодшого шкільного віку. 8

1.3. Специфіка уроку англійської мови на початковому етапі (1 – 4 класах) 13

Розділ II. Методичні засади організації навчання іноземної мови учнів початкових класів  15

2.1. Мовленнєва діяльність школярів на початковому етапі навчання англійської мови у школі. 15

2.2. Методи навчання англійської мови в початкових класах. 19

2.3. Організація навчально-виховного процесу англійської мови в початковій школі 21

2.4. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов у молодших класах. 25

Висновки. 30

Список використаної літератури. 32

Вступ

Актуальність обраної теми:

Визнання на державному рівні доцільності запровадження іноземної мови у початковій школі стало предметом зацікавлених дискусій педагогів, філологів та батьків. У наш час вкрай важливо замислитися над завданням раннього шкільного навчання цього предмета і можливостями його реалізації, оскільки в суспільстві існує велика потреба в фахівцях з якісно високим рівнем мовної підготовки.

У країні відкривається все більше й більше ліцеїв, гімназій, де іноземна мова займає пріоритетне місце в учбовому процесі. З'являється все більше й більше загальноосвітніх шкіл, в учбовий план яких вводиться іноземна мова з першого класу. В багатьох дитячих садках та приватних школах програма передбачає обов'язкове вивчення іноземної мови. Збільшується кількість батьків, які бажають платити за навчання своїх дітей іноземної мови у групах при палацах культури, будинках творчості, в лінгвістичних центрах тощо. У газетах все частіше зустрічаються оголошення бажаючих знайти для своїх дітей домашнього вчителя (репетитора, гувернера) із знанням іноземної мови. Однією з основних умов запрошення на навчання чи роботу за кордон є знання іноземної мови. Ось чому знання іноземної мови дуже важливе.

У сучасних умовах іноземна мова розглядається як засіб спілкування і залучення до культури іншого народу. Це поступово стає домінуючою стратегією викладання іноземної мови в початковій школі. Особлива увага приділяється навчанню іноземної мови школярів в початкових класах, бо в дитинстві схильність до вивчення мов набагато більша. Останнім часом в педагогіці, як і в багатьох інших галузях науки відбувається перебудова практики та методів роботи в школі, а головною є проблема підтримки інтересу учня до навчання взагалі та іноземної мови зокрема.

Об'єктом даної роботи є процес навчання іноземної мови учнів молодшого шкільного віку (1 – 4 класи).

Предмет роботи спирається на методи та способи викладання фонетики, лексики, граматики іноземної мови на початковому етапі навчання.

Метою роботи є розробка певних питань методики викладання іноземної мови на початковому етапі, що сприяло б подоланню труднощів на шляху засвоєння іноземної мови.

Завдання, які ми ставимо при написання даної курсової роботи:

1. Виявлення психологічних, фізичних та фізіологічних особливостей школярів на початковому етапі навчання іноземної мови;

2. Вивчення та відбір найефективніших методів та прийомів викладання лексики, фонетики, граматики та орфографії на цьому етапі;

3. Узагальнення методики розвитку навичок аудіювання, читання, письма та говоріння;

4. Висвітлення особливостей лінгвокраїнознавчого аспекту та діалогу культур.

Апробація роботи: Основні положення дослідження повідомлялись та обговорювалися на практичних заняттях з методики викладання іноземної мови у 7 семестрі 2013 році.

Структура роботи: характер зібраного матеріалу визначив структуру даної курсової роботи, яка складається із вступу, основної частини, представленої двома главами, висновків та бібліографії. Текст курсової роботи становить 33 сторінки, бібліографія включає 27 джерел.

Закрити

Навчання англійської мови дітей молодшого шкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.