загрузка...
загрузка...
Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 33

Платна робота

Ціна: 150.00грн.

Замовити роботу
Закрити

Навчання англійської мови дітей молодшого шкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (067) 380–84–93, (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.

ЗМІСТ 

Вступ. 3

Розділ I. Теоретичні основи початкового ступеня навчання англійської мови. 5

1.1. Вивчення англійської мови в молодшій школі, цілі та перспективи навчання  5

1.2. Особливості вікової групи учнів початкових класів, завдання роботи вчителя з школярами молодшого шкільного віку. 8

1.3. Специфіка уроку англійської мови на початковому етапі (1 – 4 класах) 13

Розділ II. Методичні засади організації навчання іноземної мови учнів початкових класів  15

2.1. Мовленнєва діяльність школярів на початковому етапі навчання англійської мови у школі. 15

2.2. Методи навчання англійської мови в початкових класах. 19

2.3. Організація навчально-виховного процесу англійської мови в початковій школі 21

2.4. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов у молодших класах. 25

Висновки. 30

Список використаної літератури. 32

Вступ

Актуальність обраної теми:

Визнання на державному рівні доцільності запровадження іноземної мови у початковій школі стало предметом зацікавлених дискусій педагогів, філологів та батьків. У наш час вкрай важливо замислитися над завданням раннього шкільного навчання цього предмета і можливостями його реалізації, оскільки в суспільстві існує велика потреба в фахівцях з якісно високим рівнем мовної підготовки.

У країні відкривається все більше й більше ліцеїв, гімназій, де іноземна мова займає пріоритетне місце в учбовому процесі. З'являється все більше й більше загальноосвітніх шкіл, в учбовий план яких вводиться іноземна мова з першого класу. В багатьох дитячих садках та приватних школах програма передбачає обов'язкове вивчення іноземної мови. Збільшується кількість батьків, які бажають платити за навчання своїх дітей іноземної мови у групах при палацах культури, будинках творчості, в лінгвістичних центрах тощо. У газетах все частіше зустрічаються оголошення бажаючих знайти для своїх дітей домашнього вчителя (репетитора, гувернера) із знанням іноземної мови. Однією з основних умов запрошення на навчання чи роботу за кордон є знання іноземної мови. Ось чому знання іноземної мови дуже важливе.

У сучасних умовах іноземна мова розглядається як засіб спілкування і залучення до культури іншого народу. Це поступово стає домінуючою стратегією викладання іноземної мови в початковій школі. Особлива увага приділяється навчанню іноземної мови школярів в початкових класах, бо в дитинстві схильність до вивчення мов набагато більша. Останнім часом в педагогіці, як і в багатьох інших галузях науки відбувається перебудова практики та методів роботи в школі, а головною є проблема підтримки інтересу учня до навчання взагалі та іноземної мови зокрема.

Об'єктом даної роботи є процес навчання іноземної мови учнів молодшого шкільного віку (1 – 4 класи).

Предмет роботи спирається на методи та способи викладання фонетики, лексики, граматики іноземної мови на початковому етапі навчання.

Метою роботи є розробка певних питань методики викладання іноземної мови на початковому етапі, що сприяло б подоланню труднощів на шляху засвоєння іноземної мови.

Завдання, які ми ставимо при написання даної курсової роботи:

1. Виявлення психологічних, фізичних та фізіологічних особливостей школярів на початковому етапі навчання іноземної мови;

2. Вивчення та відбір найефективніших методів та прийомів викладання лексики, фонетики, граматики та орфографії на цьому етапі;

3. Узагальнення методики розвитку навичок аудіювання, читання, письма та говоріння;

4. Висвітлення особливостей лінгвокраїнознавчого аспекту та діалогу культур.

Апробація роботи: Основні положення дослідження повідомлялись та обговорювалися на практичних заняттях з методики викладання іноземної мови у 7 семестрі 2013 році.

Структура роботи: характер зібраного матеріалу визначив структуру даної курсової роботи, яка складається із вступу, основної частини, представленої двома главами, висновків та бібліографії. Текст курсової роботи становить 33 сторінки, бібліографія включає 27 джерел.