Омоніми і полісемантичні слова у корпусі лексики англійської і української мов

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 150.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Полісемія, як лексичне явище. 5

1.1.  Класифікація полісемантичних слів. 5

1.1.1 Діахронний підхід до багатозначності 6

1.1.2 Синхронний стан багатозначності 8

1.1.3. Типи перенесень багатозначності 11

1.2. Зв'язки полісемії і контексту. 12

Розділ ІІ. Омонімія, як лексичне явище. 19

2.1. Класифікація омонімів. 19

2.1.1. Повні та часткові омоніми. 20

2.1.2. Омоформи,  омофони, та омографи. 22

2.1.3. Міжмовні омоніми. 23

2.1.4. Омоніми і власні назви. 23

2.2. Розмежування омонімії і полісемії 25

Розділ ІІІ Омоніми і полісемантичні слова у корпусі лексики англійської та української мов. 28

3.1. Порівняльна характеристика омонімів української та англійської мов. 28

3.2. Порівняльна характеристика полісемантичних слів української та англійської мов. 30

Висновки. 34

Бібліографія. 36

Вступ

Актуальність дослідження визначається тим, що проблеми омонімії та полісемії у сучасній лексикології привертають все більшу увагу дослідників. Хоча на протязі XIXст. серйозне вивчення не велося. Як правильно помітив Є.Єман, „для граматиків з їхнім особливим колом інтересів проблема омонімів в цілому грала другорядну роль ”.

Тільки праці в галузі лінгвістичної географії, які з’явилися на початку XX ст., особливо праці Ж. Жильєрона і його наступників, які приділяли багато уваги питанням „боротьби ” омонімів, сприяло посиленню зацікавленостідо омонімів. І появі ряду досліджень, в яких розглядалися питання виникнення, конфлікту та усунення омонімів. Однак якщо Ж. Жильєрон та його учні відносились до омонімії як до „хвороби ” мови, яку потрібно „лікувати ”, то більш пізні дослідники починають проявляти цікавість до теоретичних аспектів омонімії.

Так, С. Карцевський детально розглядає омонімію при обговореніякостей мовного знаку. Л. А Балаховський говорить про причини збереження омонімів в мові. О. Есперсен в своїй лекції ”Моносилабізм в англійській мові„ зачіпає такі питання, як зв’язок омонімії довжиною слова і структурою складу, диференціація омонімів в процесі спілкування, співвідношення омонімії і полісемії. Б. Трнка також досліджує проблему співвідношення омонімії і полісемії і пропонує конкретні критерії їх розмежування. Відмічаючи нестійкість границь між цими двома категоріямиі приводячи приклади переходу полісемічних слів в омонімічну пару і навпаки, злиття двох омонімів в одне полісемічне слово, він вказує на необхідність строгого розмежування синхронного і діахронного підходів при досліджені омонімії.

Хоча ці праці були написані багато років тому, вони не втратили своєї актуальності. Не буде перебільшенням сказати, що саме завдяки ним було вперше теоретичне значення дослідження омонімії.

А. І.Абаєв, який протиставляв омонімію полісемії ,писав: „Полісемія – надзвичайно цікаве явище в плані проблеми мови і мислення. За полісемією завжди скривається пошук нових і нових засобів пізнання, вираження і експресії За омонімією ж нічого не скривається крім гри випадку. І тому пізнавальний інтерес полісемії величезний. В той час як пізнавальний інтерес омонімії жалюгідний. ”

Метою даної курсової роботи є дослідження омонімів та полісемантичних слів в українській та англійській мовах.

Завданням даної курсової роботи є виявити типи омонімів та полісемантичних слів , порівняти їх в українській та англійських мовах, навчитись розмежовувати омонімію і полісемію.

Це дослідження проведено на матеріалах таких словників: Л.В.Малаховський Словарь английских омонимов и омоформ. – М.: Рус. яз., 1995. – С.624.; О.Демська, І. Кульчицька Словник омонімів. – Львів: Видавництво „Фенікс ”, 1996. – С.224.; LongmanActiveStudyDictionary/ - 1998. – P. 796., Є.І. Гороть., Л.М. Коцюк та ін. Англо – український словник. – Вінниця: Нова Книга, - С. 1700.

Дана курсова робота складається зі вступу, теоретичної частини, яка складається з двох розділів, практичної частини, висновку та бібліографії.

Закрити

Омоніми і полісемантичні слова у корпусі лексики англійської і української мов

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.