Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Назви осіб за територіальною та національною ознакою в польській мові (на матеріалі S?ownika poprawnej polszczyzny)

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СЛОВОТВОРУ. 6

1.1. Словотвірна структура слова. 9

1.2. Способи словотворення. 13

1.3. Категорійний словотвір як актуальне питання сучасної лінгвістики. 16

РОЗДІЛ ІІ. НАЗВИ ОСІБ ЗА ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ І НАЦІОНАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ ЯК СУБКАТЕГОРІЯ СЛОВОТВІРНОЇ КАТЕГОРІЇ СУБ'ЄКТА СТАНУ.. 19

2.1. Іменники-назви осіб за, національною та територіальною ознакою. 20

2.2. Утворення жіночої форми назв осіб за територіальною та національною ознакою. 22

ВИСНОВКИ.. 24

БІБЛІОГРАФІЯ.. 25

ДОДАТКИ.. 26

ВСТУП

Стан розробки проблеми

Лексика кожної мови постійно розвивається та збагачується. Одним із засобів збагачення мови є процес творення нових слів, що відбувається за певними закономірностями та правилами польської мови.

Вивченням структури слів, способом їх творення, словотворчим значенням слова, що виникають в наслідок словотвору, займається розділ мовознавства, котрий оформився як самостійна галузь в 60-х роках ХХ століття.

Основоположником слов’янської дериватології як науки вважається І. Ковалик, який у своїх працях сформував теоретичний апарат словотвору та визначив одиниці словотвірної системи мови, способи словотворення, основні тенденції його розвитку в сучасній мові. Серед польських мовознавців слід згадати С. Струтинського, який серед мутаційних відіменникових форм виділив категорію назв мешканців [12], а також М. Яворського [8].

Абсолютно новим у розвитку сучасної дериватології став категорійний підхід до аналізу похідних одиниць, який уможливив виокремлення категорійного словотвору, теоретичні засади якого викладено у працях І. Р. Вихованця та К. Г. Городенської.

До словотвірних іменникових категорій належать категорії суб'єкта, об'єкта, інструментальності, пестливості/згрубілості, локативності одиничності/збірності, зменшеності/збільшеності, неозначеності, граматичної предметності.

Актуальність теми

Актуальність даної роботи полягає в тому, щоб визначити суфікси для правильного творення назв осіб за територіальною та національною ознакою у польській мові.

Для кожної з цих словотвірних іменникових категорій характерні власні принципи словотворення. Принципи словотворення деяких іменникових категорій було досліджено ретельно, однак деривація словотвірної категорії суб'єкта, що є основною, а в межах неї (категорії)домінанту становить її семантичний різновид із значенням суб’єкта дії та словотвірну категорію суб'єкта стану було представлено переважно в науково-публіцистичних статтях, що не дають повного і системного уявлення про словотвірну систему польських іменників, а саме словотвірної категорії суб'єкта стану. Саме недостатність висвітлення принципів словотворення словотвірної категорії суб’єкта стану й зумовило насамперед вибір теми даної роботи, саме це визначає її актуальність.

Практична значущість одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані для подальшого дослідження та аналізу іменникових словотвірних категорій та для написання, дипломних і магістерських робіт, а також при читанні граматичних та практичних курсів з української мови та спецкурсів з філології.

Мета роботи

Мета даної роботи полягає в тому, щоб проаналізувати основні словотвірні тенденції, які діють у сучасній польській мові у процесі творення назв осіб за територіальною та національною ознакою.

Поставлена в роботі мета конкретизується за допомогою вирішення таких завдань:

1. З'ясувати основні тенденції творення словотвірних іменникових категорій суб'єкта стану в мові.

2. Описати механізм творення словотвірних іменникових категорій стану.

3. Визначити та розкрити продуктивність словотвірних типів, словотвірних моделей, твірних основ і словотворчих формантів аналізованих утворень.

4. Визначити специфіку формування та склад словотвірних категорій суб'єкта стану, встановити іменникові суфікси, що їх реалізують.

Матеріали дослідження

Роботу виконано на словотвірному матеріалі Słownika poprawnej polszczyzny// Pod red. W. Doroszewskiego - Warszawa, 1995 і Słownika poprawnej polszczyzny// Pod red. A. Markowskiego – Warszawa, 2009.

На підставі названих словників автором роботи було укладено картотеку, що налічує більше 150 іменників на позначення осіб за територіальною та національною ознакою.

Побудова основної частини даної роботи зумовлена завданнями, які є спрямовані на досягнення мети та складається з двох розділів. У першому розділі розглянуто теоретичні засади польського словотвору та словотвірних іменникових категорії. У другому розділі розглянуто принципи деривації словотвірної іменникової категорії суб'єкта стану. У висновках підведені підсумки проведеного аналізу.

Структура роботи

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, бібліографії, що налічує 12 назв і додатків, які налічують 160 назв.

Закрити

Назви осіб за територіальною та національною ознакою в польській мові

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.