Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Платна робота

Ціна: 190.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи позакласної роботи з іноземної мови. 5

1.1. Мета і психолого-педагогічні аспекти позакласної роботи з іноземної мови  5

1.2. Принципи організації позакласної роботи з ІМ.. 6

1.3. Форми позакласної виховної роботи з іноземної мови. 8

Розділ II. Практичні рекомендації до позакласної роботи з іноземної мови. 16

2.1. Ігрові форми позакласної роботи з іноземної мови. 16

2.2. Факультативні заняття з іноземної мови. 26

2.3. Календарні і тематичні свята. 28

Висновок. 30

Список літератури. 31

Вступ

Позакласна робота по іноземній мові має велике загальноосвітнє, виховне і розвиваюче значення. Ця робота не тільки заглиблює і розширює знання іноземної мови, але і сприяє також розширенню культурного кругозору, ерудиції школярів, розвитку їх творчої активності, духовно-етичної сфери, естетичних смаків і, як наслідок, підвищує мотивацію до вивчення мови і культури іншої країни і крізь призму цих знань активніше освоювати культуру своєї країни.

У вітчизняній педагогіці накопичений значний теоретичний і практичний досвід позакласної роботи по різних учбових предметах. Чітке обґрунтування має проблема міжнаочних зв'язків, що реалізовуються в позакласній роботі.

Сучасна школа має великий досвід проведення освітньо-виховної роботи з іноземної мови, яка становить частину єдиного навчально-виховного процесу. Позакласну роботу з ІМ можна визначити як систему неоднорідних за змістом, призначенням та методикою проведення освітньо-виховних заходів, що виходять за межі обов'язкових навчальних програм. Позакласна робота з ІМ вирішує такі завдання:

- удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих на уроках ІМ;

- розширення світогляду учнів;

- розвиток їх творчих здібностей, самостійності, естетичних смаків;

- виховання любові та поваги до людей свого рідного краю та країни, мова якої вивчається.

Об'єкт курсової роботи. Позакласна робота з навчальних предметів в сучасній школі.

Предметом роботи є позакласна робота з іноземної мови в сучасній школі.

Мета дослідження. Систематизувати теоретичний і практичний досвід позакласної роботи з іноземної мови.

Виходячи з мети роботи, нами було поставлено і вирішено такі завдання:

1) систематизувати теоретичний і практичний досвід позакласної роботи в сучасній школі;

2) проаналізувати позакласну виховну роботу з іноземної мови з погляду системного підходу;

3) виявити основні педагогічні характеристики ігрових форм, факультативних занять, календарних і тематичних свят в позакласній роботі по іноземній мові.

Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку літератури та додатків.

Закрити

Позакласна робота з іноземної мови в сучасній школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.