загрузка...
загрузка...
Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 31

Платна робота

Ціна: 150.00грн.

Замовити роботу
Закрити

Історико-соціальні та мовні аспекти англійських топонімічних назв

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (067) 380–84–93, (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.

ПЛАН 

Вступ. 3

Основна частина. історико-соціальні та мовні аспекти англійських топонімічних назв. 6

Розділ 1. Топоніміка як система та семантична структура топонімів. 6

1.1. Топоніміка як система. 6

1.2. Топоніми та їх семантична структура. 14

Розділ 2. Функціонування топонімів в системі мови. 17

2.1. Сучасна топонімічна карта Великобританії. 17

2.2. Семантика простих топонімів. 22

Висновки. 29

Список використаної літератури. 31

Вступ

3 новою хвилею вивчення іноземних мов пожвавився інтерес до зарубіжних країн. Люди, які займаються мовою, хочуть знати більше про країну, мову якої вони вивчають. Коли ми знайомимось з країною, перше, що ми бачимо, не бачивши самої країни, це карта i топоніми на ній. Саме вони несуть величезну кількість інформації про дану країну. Тому темою даного дослідження є англійська топоніміка як джерело лінгвокраїнознавчої інформації.

Об'єктом дослідження є сучасна топонімічна карта Великобританії.

Предметом дослідження є принципи утворення топонімів на різних територіях Великобританії в різні періоди історичного розвитку цієї країни.

Метою дослідження є дослідити топоніми, як частини лексики, визначити ареальну своєрідність, яка властива різним географічним регіонам Великобританії.

Мета дослідження зумовила визначення конкретних завдань:

1.Дослідити та узагальнити погляди мовознавців на топоніміку як систему та на семантичну структуру топонімів.

2.Виявити головні проблеми та суперечності в розвитку топоніміки Англії.

3.Проаналізувати англійську топоніміку з часів її утворення i до сьогодення.

4.Оцінитистан та особливості англійської топоніміки на сучасному етапі.

5.Виявити особливості впливу на топоніміку Англії кельтської, давньоскандинавської, латинської, французької мов.

В курсовій роботі застосовано такі методи дослідження: порівняльно-історичний аналіз, що дозволяє виявити тенденції в еволюції питання, що розглядається, i визначити закономірності обумовлені етапами його розвитку; класифікація, систематизація; аналіз результатів вирішення проблеми, що досліджується.

Актуальність проблеми та ступінь її дослідження в літературних джерелах.

Матеріалів, які б описували процеси утворення топонімів в Великобританії недостатньо, інформація про них лише де-не-де проходить кількома абзацами у підручниках та журналах i є лише кілька тематичних робіт. Виходячи з факту недостатньої розробленості проблеми лінгвокраїнознавчого аналізу топонімічних назв Великобританії, обмаллю інформації та глобальності i важливості вивчення проблеми ця тема є дуже актуальною у наш час і продовжує вивчатися багатьма вченими.

Цікавими в цьому відношенні є роботи В. Д. Бєлєнької "Топоніми у складі лексичної системи мови", Ю. I. Карпенко "Топонімічні варіанти" та О. В. Ніконова "Основи топоніміки".

Що стосується досліджень саме в галузі топоніміки Великобританії, то тут ми можемо навести в основному зарубіжних мовознавців i топонімістів. Це англійські вчені Е. Екволл, Д. Фішман та інші.

При аналізі походження топонімічних назв, ми звертаємось до матеріалів інших наук - історії, культурології, етнографії, географії, а також до досліджень топонімічних систем інших країн. Значний інтерес для нас представляють i такі праці як "Давньоскандинавські топоелементи в складі геонімів узбережжя Британії Ю. А. Завгороднева, "Функціонування топонімів в художній літературі" К. М. Ipicxaновoї тощо.

Важливе значення для розуміння проблеми дослідження мало вивчення наукових праць відомих російських, українських та англійських вчених з питань мовознавства взагалі i топоніміки Великобританії, зокрема (Бєлєнькая В. Д., Карпенко Ю. О., Никонов В.А., Реформатский А.А.).

Дане дослідження може бути використане для написання конспектів занять, підготовки до семінару, подальшої роботи над темою.