Організація масової фізкультурно-оздоровчої й спортивно-масової роботи у трудових колективах

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ТРУДОВИХ 5

КОЛЕКТИВІВ 5

1.1 Створення колективу фізичної культури та управління його діяльністю 5

1.2 Роль організації колективу та основні завдання цеху здоров'я 9

1.3 Форми, засоби, напрями і завдання фізичного виховання і спорту в умовах виробництва 12

1.4 Перспективне планування розвитку масової фізичної культури і спорту у трудовому колективі 16

РОЗДІЛ 2. ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ КОЛЕКТИВУ ФІЗИЧНОЇ 22

КУЛЬТУРИ 22

2.1 Організаційно-масова, управлінська, агітаційно-пропагандистська та виховна робота 22

2.2 Фізкультурно-оздоровча робота 24

2.3 Навчально-спортивна та спортивно-масова робота 25

2.4 Фінансово-господарська робота 26

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ У ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ ЛЬВІВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 28

3.1 Схема управління фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою у трудовому колективі Львівської залізниці 28

3.2 Основні групи фізкультурно-спортивних заходів та планомірне їх проведення 30

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

ВСТУП

Актуальність. Сьогодні фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей. Науковці стверджують, що ефективність суспільства в певній мірі залежить від рівня розвитку фізичної культури в трудовому колективі. Впровадження на підприємствах широкої системи фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи дає можливість забезпечити працівнику раціональний руховий режим.

За даними «Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007- 2011 роки», у нашій державі склалась критична ситуація у сфері фізичної культури і спорту. До систематичних занять фізичною культурою і спортом залучено лише 13 % громадян. Водночас спостерігається суттєве погіршення стану здоров’я населення країни, знижується середня тривалість життя людини. Такий стан зумовлений низкою факторів: невідповідність потребам громадян інфраструктури фізкультурно-оздоровчої діяльності у виробничій, навчально-виховній і соціально-побутовій сферах, невідповідність нормативно-правової бази у сфері фізичної культури і спорту сучасним вимогам, незадовільний стан матеріально-технічної бази та інші.

Пошук шляхів вирішення існуючих проблем є першочерговим завданням фізичної культури і спорту. Проблемі дослідження фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у трудових колективах в сучасних умовах, на мою думку, приділено не достатньо уваги.

Об'єкт дослідження – фізкультурна таспортивно-масова робота у трудовому колективі.

Предмет дослідження – організація масової фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у трудових колективах.

Мета дослідження – з'ясувати головні чинники, функції, перспективи розвитку діяльності керівництва трудових колективів (на прикладі).

Завдання дослідження:

1. Вивчити організаційно-управлінські аспекти фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.

2. Розкрити роль діяльності ради колективу фізичної культури.

3. Обгрунтувати теоретико-методичні положення спортивно-масової роботи у трудовому колективі Львівської залізниці.

Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел, аналіз і синтез, абстрагування.

Структура дослідження: Курсова робота складається зі:вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Бібліографічний словник налічує 32 джерела.

Закрити

Організація масової фізкультурно-оздоровчої й спортивно-масової роботи у трудових колективах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.