Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ 5

1.1. Поняття про фізичні якості та їх розвиток 5

1.2. Характеристики основних фізичних якостей 8

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 16

2.1. Загальні правила розвитку фізичних якостей. Сприятливі періоди розвитку основних фізичних якостей 16

2.2. Особливості методики розвитку основних фізичних якостей у молодших школярів 20

2.3. Особливості розвитку рухових якостей молодших школярів 24

2.4. Контроль за станом розвитку фізичних якостей 32

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37

ВСТУП

Актуальність дослідження. Фізичне виховання учнів є невід’ємною частиною всієї навчально-виховної роботи школи і займає важливе місце у підготовці учнів до життя та суспільно корисної праці.

Робота з фізичного виховання в школі відрізняється великим різноманіттям форм, які вимагають від учнів прояву організованості, ініціативи, що сприяє вихованню організаційних навичок, активності, винахідливості. Здійснюване в тісному зв’язку з розумовим, моральним, естетичним вихованням і трудовим навчанням, фізичне виховання сприяє всебічному розвитку школярів.

Фізичне виховання молодших школярів має свою специфіку, зумовлену їх анатомо-фізіологічними і психологічними особливостями, а також пристосуванням до нових умов. З початком навчання значно зростає обсяг розумової праці дітей і відчутно обмежується їх рухова активність, можливість перебувати на відкритому повітрі. У зв’язку з цим правильне фізичне виховання в молодшому шкільному віці є не тільки необхідною умовою всебічного гармонійного розвитку особистості учня, але і дієвим чинником підвищення його розумової працездатності.

Разом з тим, не зважаючи на те, що у науково-методичній літературі є достатньо даних з питань покращення фізичної підготовленості учнів початкових класів, ефективний вибір методик, адекватний підбір засобів для розвитку сили і витривалості та раціональна організація навчального процесу учнів початкових класів в умовах двох (а в перспективі, або подекуди трьох ) уроків фізичної культури на тиждень ще мало вивченні та потребують подальшого наукового обґрунтування. Вирішення цієї проблеми дозволить не тільки удосконалити процес фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку, але і забезпечить більш ефективну їх фізичну підготовленість. Все це зумовлює актуальність і доцільність наукового пошуку подальшого удосконалення розвитку фізичних якостей учнів початкових класів.

Об’єкт дослідження − навчально-виховний процес фізичного виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження − зміст, форми та методи розвитку фізичних якостей учнів початкових класів під час навчального процесу з фізичного виховання.

Мета курсової роботи: дослідити особливості фізичного виховання молодших школярів, зокрема особливості методики вдосконалення фізичних якостей.

Завдання дослідження:

розкрити поняття фізичних якостей та особливості їх розвитку;

дати характеристику основних фізичних якостей;

розкрити методику розвитку фізичних якостей у дітей шкільного віку;

визначити засоби та методи контролю за станом розвитку фізичних якостей.

Методи дослідження. Для вирішення обумовлених завдань нами було використано такі методи дослідження: вивчення та узагальнення літературних джерел; вивчення документальних матеріалів; узагальнення практичного досвіду; педагогічні спостереження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Основи методики вдосконалення фізичних якостей

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.